8 February 2017

Siste trykte utgave av Norsk Lovtidend (Last printed edition of the Norwegian Legal Gazette)

I dag ble det skrevet historie – i dobbel forstand – på arbeidsplassen min, Lovdata. Den trykte utgaven av Norsk Lovtidend ble i fjor besluttet avviklet etter at årgangen 2016 var avsluttet, og i dag ble den aller siste utgaven, hefte 19 i avdeling I, publisert.

I den forbindelse har jeg skrevet en artikkel som forklarer bakgrunnen for avviklingen og litt om utviklingen av Norsk Lovtidend fra 1877 til i dag. Det ble til og med plass til litt genealogi! Artikkelen ble publisert på Lovdata.no i dag tidlig.

Den elektroniske kunngjøringen av Norsk Lovtidend ble offisiell versjon i 2001. Jeg har jobbet i Lovdata siden mai 1998 og arbeidet med Norsk Lovtidend har vært og er fortsatt en av hovedoppgavene mine.

Last year it was decided that the printed edition of Norsk Lovtidend, the Norwegian Legal Gazette, was to be discontinued after the publishing year of 2016 was finished. The last printed edition – no. 19, section I – was published today.

In this connection I have written an article (in Norwegian only) which explains the decision for discontinuing the printed edition and which also gives a short outline of the developments of the Legal Gazette from 1877 until today. There was even room for some genealogy stuff! The article was published at Lovdata.no today.

The digital issue became the official version in 2001. I have worked for the Lovdata Foundation since 1998, and the publishing of the Legal Gazette has been and still is one of my main tasks.

No comments:

Post a Comment