14 May 2023

Genealogen nr. 1, 2023

På forsiden av Norsk Slektshistorisk Forenings tidsskrift Genealogen nr. 1, 2023, som kom i postkassen tidligere denne uken, kan man se et utsnitt av en illustrasjon med Hjula veveri på Sagene i Christiania i forgrunnen. Illustrasjonen er hentet fra boken Nordiska taflor, 1867, som man kan finne i Nettbiblioteket og som for lengst er «public domain». Bruken av illustrasjonen er knyttet til en av artiklene i herværende utgave. Fra innholdsfortegnelsen kan man lese:

 • Arnvid Lillehammer: Simon Jansen knærkar – ein reisande spelemann?, s. 4–10.
 • Finn Roaas: Lisa Caisa Larsdotter Örn – ei värmlandsk jente på Hjula veveri og hennes tragiske liv i Kristiania, s. 12–20.
 • Per Reidar Christiansen. Agdernøtter 4. Av kongsætt? Slektskapet mellom egder med odel i Åmot i Sokndal, s. 21–39.
 • Arvid Skogseth: Frostaslekt med «uekte» opphav i Leksvik, Trondheim og Tylldalen, s. 40–51.
 • Robert Stieglitz: Connecting Norwegian Ancestors using DNA, s. 52–58.
 • Bjarne Hollund: Benkestokker i Hordaland – sluttkommentar, s. 59-64.
 • Dag Trygsland Hoelseth: Bokmeldinger, s. 65–68.
  • «Ny bok om familien Salvesen fra Mandal», bokanmeldelse av Aanonsen, Ulf. En norsk klan i Skottland. Familien Salvesen fra Mandal, Mandal: Risøbank Interkommunale Selskap, 2022, s. 65–66.
  • «Ny bok om slekt fra Øvre Rise på Hareid», bokanmeldelse av Strand, Geir Liavåg. Magnus og Lisbet Rise frå Øvre Rise på Hareid – deira aner og etterkommarar, Sandane: [Privat], 2022, s. 67–68.

I tillegg er det en del foreningsstoff, blant annet innkalling til årsmøtet tirsdag 23. mai 2023.

Denne gangen har ikke redaktøren hatt problemer med tilfanget av artikler – Rune Nedrud skriver selv i sin spalte at «Min frykt for at skrivelystne medlemmer ikke lenger ville bidra med godt stoff var noe ubegrunnet. Et lite varsko i forrige nummer førte til at vi denne gangen har et velfylt tidsskrift uten at jeg selv måte bidra med fyllstoff.» Faktisk så måtte utgaven utvides fra 64 sider (+ omslagssider) til 72 sider for å få plass til alt. 

Jeg synes utgaven har en god variasjon både tematisk og geografisk. Leserne kommer innom Kristiania (med kobling til Värmland), Agder, Rogaland, Trøndelag, Innlandet (Nord-Østerdalen i gamle Hedmark med Tylldalen), Nordland (DNA-artikkelen, med emigrasjonskobling til USA), Hordaland, Agder igjen og Sunnmøre. Simon Jansen knærkar, som Arnvid Lillehammer skriver om, hadde hollandske aner, slo seg sammen med ei jente av det reisende Vardal-følget. En bror ble stamfar til den velkjente reisende slekten Allting. Det handler mest om Agder i denne artikkelen, men også andre steder er nevnt.

Finn Roaas skriver om sin tippoldemor fra Värmland, Lisa Caisa Larsdotter Örn (1832–1881, som fikk to sønner med en Thorvald Gundersen, og mye av artikkelen går med på å drøfte hvem denne Thorvald kunne ha vært. Det var flere mulige kandidater, og tre av dem blir gjennomgått. I tillegg fortelles det om Lisa Caisas liv og levnet, blant annet ved Hjula veveri på Sagene.

Per Reidar Christiansen bidrar med sin fjerde artikkel i serien Agdernøtter. For ordens skyld lister jeg opp tidligere artikler i serien:
 • «Agdernøtter: Forvirring rundt en 1500-talls ættekrets fra Kvåvig i Lyngdal», Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bind 42, 2009, s. 149–158.
 • «Agdernøtter 2. Møllsfolket i Holum og odelen i Lia i Fjære», Genealogen nr. 2, 2011, s. 5–11.
 • «Agdernøtter 3. Navnetrøbbel i en arvetvisst fra Gyland», Genealogen nr. 2, 2013, s. 5–8.
Forfatteren skriver selv innledningsvis at «Vignetten Agdernøtter rommer kortere bidrag til revisjon av eldre litteratur om slekter i og fra Agder. Meningen er ikke å gå i dybden på hele slektskretser, men å påpeke feilslutninger og sviktende kildegrunnlag av betydning for hvordan enkelte slekters genealogi tidligere er blitt oppfattet. [... ] Et delmål er å vise at jobbing med primærkilder er lønnsomt, og at det er mulig å komme frem til nye resultater selv om en slektskrets synes å være utredet. Mesteparten av stoffet som settes under et kritisk søkelys er tidligere publisert i årsskrifter for Agder Historielag.» Disse kritiske gjennomgangene er viktige og må leses av alle som beskjeftiger seg med slektsforskning i Agder på 1500- og 1600-tallet.

Bygdebokforfatteren Arvid Skogseth bidrar med en artikkel om egen slekt på Frosta, og forteller blant annet om enkemannen Otte Hallsteinson (1772–1841) fra Tylldalen som havnet på Frosta og fikk barn der med Serina Johannesdatter Hojemsaunet (1771–1842). Artikkelen er grundig, med en grundig kildegjennomgang og interessante historier. Ja, folk beveget seg over større avstander den gangen også, men det er likevel fascinerende at en fra de indre bygder i Nord-Østerdalen havnet på Frosta ved Trondheimsfjorden 250 km unna.

Robert Stieglitz har jobbet med å finne konas slekt i Norge ved bruk av DNA. Man får et praktisk eksempel på genetisk genealogi, altså kombinasjon av DNA-testing med tradisjonell slektsforskning, eller «papirforskning» som vi ofte kaller det. Redaktøren oppfordrer til flere slike bidrag, og minner også om boken NSF ga ut i 2019, Slektsforskning med DNA, som kan være et nyttig hjelpemiddel til genetisk slektsforskning.

I min kommentarartikkel om Genealogen nr. 2, 2022, skrev jeg om serien med Benkestokk-artikler av Bjarne Hollund:
Føljetongen om Benkestokkene fortsetter. Bjarne Hollund hadde på trykk en artikkelserie om mulige  Benkestokker i Hordaland i Genealogen (nr. 2/2020 og nr. 1 og 2/2021). I påfølgende utgave, nr. 1/2022, slo Lars Løberg og Johan Marius Setsaas beina under Hollunds hypoteser, og i samme nummer fikk Hollund muligheten til en samtidig imøtegåelse. Tospannet Løberg/Setsaas' bidrag i herværende utgave er altså en kritisk kommentar til Hollunds imøtegåelsesartikkel. Og dermed er kanskje siste ord sagt i saken for en stund?
Jeg har en viss forståelse for at Bjarne Hollund, som har fått hard medfart for sin artikkelserie, følte behovet for en oppfølgingskommentar, noe han nå har gitt gjennom artikkelen Benkestokker i Hordaland – sluttkommentar. Han mener fortsatt at konklusjonene i artiklene står seg godt. Det er selvsagt nyttig med slike diskusjoner, men jeg lurer på om man nå har kommet til veis ende i utvekslingen. Selv har jeg falt av for lengst (det forteller kanskje mest om meg?), det er nesten slik at jeg ønsker meg en oppsummeringsartikkel. Men bare nesten. Det gjenstår å se om Løberg og Setsaas føler seg fristet til å svare enda en gang, eller om de føler de har sagt det som bør sies i debatten.

Jeg har bidratt med både korrekturlesing og to bokanmeldelser i herværende utgave. Da jeg startet som korrekturleser for mange, mange år siden var vi tre som leste korrektur. Nå har jeg vært alene om jobben en stund. Jeg skulle ønske jeg hadde selskap av i hvert fall én person til, for selv om jeg har en viss erfaring som korrekturleser også i jobbsammenheng, er jeg jo langt fra ufeilbarlig. Jeg får ikke med meg alt. Et par øyne til vil gjøre bladet enda bedre. Når det gjelder Genealogen nr. 1, 2023, så har jeg ikke lest korrektur på alle deler av bladet. Mine to bokanmeldelser kom til etterpå. Det er nesten så jeg ikke tør å lese gjennom anmeldelsene nå når de står på trykk av frykt for skrivefeil, for det er jo som kjent lettere å se andres feil enn sine egne. De to bokanmeldelsene kan tyde på at jeg mangler litt fantasi, for titlene starter jo begge med «Ny bok om ...». Nå var egentlig anmeldelsen av Salvesen-boken ment for forrige utgave, men jeg hadde kanskje justert den ene tittelen hvis jeg hadde sett på artiklene én gang til. Men så veldig viktig er det kanskje ikke. 

I seksjonen foreningsstoff får leserne denne gangen – foruten årsmøteinnkallingen – årsregnskapet for 2022, tilhørende revisjonsberetning samt referater fra foreningens møter i 2023. Det betyr at årsberetningen ikke er inkludert og ventelig vil bli sendt medlemmene per e-post en gang før årsmøtet, akkurat som i fjor. Det viktigste er jo at man får tilgang til årsberetningen før årsmøtet, men av notoritetshensyn hadde jeg sett fordelen av at årsberetningen også kom på trykk, i dette tilfellet i neste utgave. E-poster varer ikke nødvendigvis evig – tenk bare på alle som har opplevd at mange år med e-postarkiv har forduftet etter at Telenor nylig gjorde en «oppgradering». Når årsberetningen kommer på trykk er det lettere å finne tilbake til den i ettertid.

Short English summary: The article covers the latest issue of Genealogen, the bi-annual newsletter of the Norwegian Genealogical Society. 

Oppdatert fredag 26. mai 2023 kl. 11.15 (tyrkleif i siste avsnitt rettet opp).

7 May 2023

UK: The Coronation of King Charles III and Queen Camilla

King Charles III of the United Kingdom, who succeeded to the throne on 8 September 2022 following the death of his mother, Queen Elizabeth, was crowned in Westminster Abbey yesterday, 6 May 2023, together with his wife Queen Camilla.

It goes without saying that the coronation yesterday was a really historic event, and a first-timer for the majority of the British people, if not the world. After all it was 70 years since the coronation of Queen Elizabeth II in 1953. It could very well be the last coronation – one should not take for granted that the Prince of Wales in due time will decide to be crowned – it is an expensive, formally superfluous and old-fashioned ceremony. The political situation at the time might dictate the then King William to abandon the tradition. Time will show.

The above sounds very negative, and that was not my intention. All in all I am very happy to be able to witness such a historic event, a wonderful celebration and manifestation of the monarchy and of the new king. I am just pointing out that the ceremony is far from a necessity and I can understand some of the criticism against it.

I wish I were in London for the coronation – it would have been wonderful to see the processions and balcony scene with my own eyes and to suck in the atmosphare. But my back would not allow me to stand for so many hours, and even if I could afford to travel to London, I have already made several large trips this year, among others to Egypt and the United States – and have more trips planned this year, including another trip to the United States. So I decided to stay home.

Watching the events on TV certainly has its advantages – you get a great view of everything. I turned on the television about two hours before the ceremony started in Westminster Abbey at 11 a.m. local time, and I kept on until BBC stopped the broadcast sometime after the king, queen and the rest of the royal family had greeted the people from the Buckingham Palace balcony. 

The United Kingdom certainly know how to do pomp and circumstance! It was a very impressive «show» (if I am allowed to use such an expression!), and at times a very moving church ceremony. We could enjoy the King's procession from Buckingham Palace to Westminster in the State Carriage, the order of service itself with King Charles taking the oaths –  to govern the peoples with justice and mercy, and to uphold the Churches established by law in the United Kingdom – the anointing, the investiture and crowning, the enthroning and homage, the coronation of Queen Camilla and the closing of the service with the singing of the national anthem – God save the King! And on the way out the coronation procession leaving the abbey to music including Elgar’s Pomp and Circumstance March no. 4! You will find more details at the official website of Westminster Abbey, including the Order of Service.

For the record, the service was conducted by the Archbishop of Cambridge, Justin Welby, supported by the Dean of Westminster, David Hoyle. The readings were given by Prime Minister Rishi Sunak (Colossians 1: 9-20) and the Bishop of London and Dean of His Majesty's Chapels Royal, Dame Sarah Mullally (Luke 4: 16-21).

After the service we could watch the Coronation Procession back to Buckingham Palace again. The procession was much larger in scale compared to the King's Procession and included Armed Forces from across the Commonwealth and the British Overseas Territories, and all services of the Armed Forces of the United Kingdom, alongside The Sovereign’s Bodyguard and Royal Watermen. It was wonderful to see Princess Anne, the Princes Royal on horse behind the carriage!

The king and queen upon arrival received the royal salute in the garden of Buckingham Palace before heading for the balcony to greet the people, joined by most members of the royal family, the so-called working royals present and future. Then the royal family and invited guests went to have lunch. The celebrations continued today with garden and street parties and a concert at Windsor Castle tonight.

Audiences ahead of the Coronation

In the days ahead of the coronation King Charles received Realm prime ministers and Indigenous leaders ahead of the Coronation. These included on Tuesday 2 May Prime Minister of Australia Anthony Albanese and on Wednesday 3 May Prime Minister of New Zealand Christopher Hipkins. 

On Thursday 4 May the king hosted an audience with Canadian Indigenous Leaders, RoseAnne Archibald (National Chief of the Assembly of First Nations), Natan Obed (President of Inuit Tapiriit Kanatami) and Cassidy Caron (President of the Métis National Council), in addition to Mary Simon, Governor General of Canada. He also hosted an audience with The King of The Ashanti’s, Otumfuo Osei Tutu II and Lady Julia Osei Tutu. The King also received in audience the indigenous elder, Uyunkar Domingo Peas (Spokesperson for the Sacred Headwaters of the Amazon), Marc Palahi (Chair of the Circular Bioeconomy Alliance) and Atossa Soltani (Director of Global Strategy, Sacred Headwaters of the Amazon).

List of guests at Westminster Abbey

The king and queen held a reception on Friday 5 May at Buckingham palace for many of the guests who were to attend the service at Westminster Abbey on Saturday. Most of the foregn royals present for the service were also at the reception, based on the many photos published in various newspapers and other media, with a few exceptions. King Philippe of the Belgians was, for instance, not with Queen Mathilde on Friday, instead their daughter Princess Elisabeth, Duchess of Brabant turned up. And the Netherlands were represented by Princess Beatrix and Princess Catharina-Amalia, Princess of Orange.

I have compiled a list of the most prominent royals and dignitaries attending the service at Westminster Abbey. The list is based what I managed to spot on TV as well as on newspaper reports, statements from the various royal courts, photos from various news agencies in social media etc. I have probably missed a few. And I might include people who were not present, because there have been contradictary reports as well. In one artice The Telegraph for instance claimed that the king and queen of Norway would be present, but the Norwegian Royal House was in fact represented by Crown Prince Haakon and Crown Princess Mette-Marit. If you find names that should not be on the list, please tell! 

From Buckingham Palace's press release we learn that:

The Congregation at Westminster Abbey for the Coronation Service

Published 01 May 2023

The Coronation Service of Their Majesties The King and The Queen Consort at Westminster Abbey will be attended by a congregation of more than 2,200 people. Guests attending will include Members of the Royal Family, as well as international representatives from 203 countries, including approximately 100 Heads of State, alongside community and charity champions.

The congregation will include:

 • Members of the Royal Family
 • Family members and friends of Their Majesties
 • Members of Foreign Royal Families
 • Heads of State and Foreign Ministers
 • Governors-General and Realm Prime Ministers
 • Members of the Government, Parliament and Devolved Administrations, including former Prime Ministers
 • Lord-Lieutenants and Lord Provosts
 • Representatives from the Church and other faiths
 • Representatives from the Defence Services, including serving and former Armed Forces personnel
 • Representatives from The King’s patronages, including The Prince’s Trust and The Prince’s Foundation
 • Members of the Diplomatic Corps
 • Public Service organisations and the emergency services
 • Representatives from The Queen Consort’s patronages
 • Representatives from the Law
 • Nobel Prize Winners
 • British Empire Medal recipients
 • Representatives from the Realms nominated by the High Commissions

In addition to the guests seated in the Abbey, 400 young people representing charitable organisations nominated by The King and The Queen Consort and the UK Government, will have the opportunity to watch the Coronation Service and Processions from inside St Margaret’s Church, Westminster Abbey, by kind permission of the Dean and Chapter of Westminster.

Both news media and social media have ever since the coronation date was made public in October 2022 heavily reported and discussed who were to be invited or not invited (or should not at all be invited!)

The Duke of Sussex (Prince Harry) for instance, arrived on Friday and was present at the coronation, but not seated among the members of the British royal family. He was allegedly invited to the lunch at Buckingham Palace (kind of peace offer?), but decided instead to go directly to Heathrow to fly home to Los Angeles. After all, his son Prince Archie celebrated his 4th birthday the same day. Prince Harry's  wife the Duchess of Sussex decided to stay behind in Los Angeles. She would most likely not have received a warm welcome if she had turned up, but I am sorry that she didn't. It was a life-time event after all, and even if it doesn't look so promising at present, it could have been a good opportunity to work on improving her and her husband's relations with the royal family. If the whole family had traveled to London, Alfie's birthday could have been celebrated after the lunch at Buckingham Palace, not in Los Angeles close to Archie's bedtime. Oh well. It is all just sad.

The Duke of York (Prince Andrew) was in the abbey, but not on the balcony. He is not a working royal anylonger, due to circumstances we all know.I have no idea if he was present at the lunch or not. His former wife Sarah, Duchess of York was not invited. But Queen Camilla's former husband Andrew Parker Bowles was. They are still on good terms, thankfully. All in all, the congregation at Westminster Abbey included a much larger number of «ordinary people» compared to in 1953. Some have complained that many British royal descendants were not invited, while members of the Duchess of Cambridge's Middleton family were, and some have complained that too few peers/nobles were present. But "everyone" could not be invited like in 1953 when 8000 people were present. And it would not look good if the congregation was dominated by royals and nobles. Oh well, it is impossible to suit everyone. I think all in all the list mentioned in the press release makes sense. An interesting break with tradition, however, was all the crowned heads being present this time. 

The British Royal Family (and relations)

 • The Prince and Princess of Wales (William and Catherine)
 • Prince George of Wales 
 • Princess Charlotte of Wales 
 • Prince Louis of Wales
 • The Duke of Sussex (Prince Harry)
 • The Princess Royal (Princes Anne) and Sir Timothy Laurence
 • Peter Phillips
 • Zara Phillips and Mike Tindall
 • The Duke of York (Prince Andrew)
 • Princess Beatrice of York and Edoardo Mapelli Mozzi
 • Princess Eugenie of York and Jack Brooksbank
 • The Duke and Duchess of Edinburgh (Prince Edward and his wife Sophe)
 • James Mountbatten-Windsor, Earl of Wessex
 • Lady Louise Mountbatten-Windsor
 • The Duke and Duchess of Gloucester
 • Alexander Windsor, Earl of Ulster
 • Lady Davina Windsor
 • Lady Rose Gilman
 • The Duke and Duchess of Kent
 • George Windsor, Earl of St Andrews
 • Lady Helen Taylor
 • Lord Nicholas Windsor
 • Princess Alexandra, the Honourable Lady Ogilvy
 • Prince and Princess Michael of Kent
 • Lord Frederick Windsor and Sophie Winkleman
 • Lady Gabriella Kingston and Thomas Kingston
 • Lady Sarah Chatto and Daniel Chatto
 • Samuel Chatto
 • Arthur Chatto
 • David Armstrong Jones, 2nd Earl of Snowdon
 • Charles Armstrong-Jones, Viscount Linley
 • Lady Margarita Armstrong-Jones

Prince George was one of King Charles's Pages of Honourm, together with Lord Oliver Cholmondeley, Nicholas Barclay, and Ralph Tollemache, the last three are the sons of the king's friends. Queen Camilla's Pages of Honour were her three grandsons, Gus and Louis Lopes, and Freddy Parker Bowles, as well as her great-nephew, Arthur Elliot. Ladies in Attendance were her younger sister Annabel Eliot and the Marchioness of Lansdowne.

Royal Europe

Current royal and princely families

 • King Philippe and Queen Mathilde of the Belgians
 • Crown Prince Frederik and Crown Princess Mary of Denmark
 • Hereditary Prince Alois and Princess Sophie of Liechtenstein
 • Grand-Duke Henri of Luxembourg and Grand-Duchess Maria Teresa of Luxembourg
 • Prince Albert and Princess Charlene of Monaco
 • King Willem-Alexander and Queen Maxima of the Netherlands
 • Crown Prince Haakon and Crown Princess Mette-Marit of Norway
 • King Felipe VI and Queen Letizia of Spain
 • King Carl XVI Gustaf and Queen Silvia of Sweden

Former royal families

 • Margrave Bernhard and Margravine Stephanie of Baden
 • King Simeon II and Queen Margarita of the Bulgarians
 • Queen Anne Marie of the Hellenes
 • Crown Prince Pavlos and Crown Princess Marie-Chantal of Greece
 • Landgrave Heinrich Donatus and Landgravine Floria of Hesse
 • Prince Philipp and Princess Saskia of Hohenlohe-Langenburg
 • Princess Margareta, The Custodian of the Romanian Crown Margareta and Radu Duda (Prince Radu)
 • Crown Prince Alexander and Crown Princess Katherine of Serbia

Non-European royals

 • Otumfuo Nana Osei Tutu II, Asantehene of Asante and Otumfuo-Yere (Princess Consort) Julia Osei Tutu
 • King Hamad bin Isa Al Khalifa of Bahrain (other sources state the Crown Prince «only»
 • The Druk Gyalpo (Dragon King) of Bhutan, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck and the  Druk Gyaltsuen (Dragon Queen) of Bhutan, Jetsun Pema
 • The Sultan of Brunei, Hassanal Bolkiah ibni Omar Ali Saifuddien III
 • Crown Prince Fumihito (Akishino) and Crown Princess Kiko of Japan
 • King Abdullah II and Queen Rania of Jordan
 • Sheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Crown Prince of Kuwait
 • King Letsie III and Queen Masenate of Lesotho
 • Sayyid Theyazin bin Haitham Al Said of Oman
 • The Yang di Pertuan Agong (King) (Abdullah of Pahang) and The Raja Permaisuri Agong (Queen) of Malaysia (Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah)
 • The Māori King. Tūheitia Potatau Te Wherowhero VII and The Makau Ariki (Queen Consort) Te Atawhai 
 • Princess Lalla Meryem of Morocco
 • The Emir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani and Sheikha Jawaher bint Hamad bin Suhaim Al-Thani
 • Prince Turki bin Mohammad bin Fahd bin Abdulaziz of Saudi-Arabia
 • King Mswati III of eSwatini and Inkhosikati LaMbikiza
 • King Vajiralongkorn (Rama X) and Queen Suthida of Thailand
 • King Tupou VI and Queen Nanasipa'u of Tonga
 • Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan of Abu Dhabi, Vice President of the United Arab Emirates, Deputy Prime Minister and Minister of the Presidential Court.

Some British peers and others

 • The Duke of Norfolk, the Earl Marshal
 • The Marquess of Cholmondeley
 • The Lord Great Chamberlain, the 7th Baron Carrington
 • Lord True, Leader of the House of Lords and Lord Privy Seal
 • Baroness Smith of Basildon, leader of the opposition of the House of Lords
 • Merlin Hay, the Earl of Errol
 • Simon Abney-Hastings, the Earl of Loudoun
 • Alexander Henry Scrymgeour, the Earl of Dundee
 • Delaval Thomas Harold Astley, the Baron Hastings
 • Barons of the Cinque Ports

Dignitaries

United Kingdom

(Some, if not all, members of the government were together with their spouses, but as I didn't spot (or could recognize) most of them I will not mention them if I not 100 % certain of their presence.)

 • Rishi Sunak, Prime Minister and his wife Akshata Murty
 • Oliver Dowden, Deputy Prime Minister and Chancellor of the Duchy of Lancaster
 • Jeremy Hunt, Chancellor
 • James Cleverly, Foreign Secretary
 • Suella Braverman, Home Secretary
 • Ben Wallace, Defence Secretary
 • Michelle Donelan, Science, Innovation and Technology Secretary
 • Michael Gove, Levelling Up, Housing and Communities Secretary
 • Steve Barclay, Health Secretary
 • Penny Mordaunt, Lord President of the Council and Leader of the Commons
 • Kemi Badenoch, Business and Trade Secretary
 • Therese Coffey, Environment Secretary
 • Mel Stride, Work and Pensions Secretary
 • Gillian Keegan, Education Secretary
 • Mark Harper, Transport Secretary
 • Alex Chalk, Justice Secretary
 • Lucy Frazer, Culture, Media and Sport Secretary
 • Chris Heaton-Harris, Northern Ireland Secretary
 • Alister Jack, Scotland Secretary
 • David T C Davies, Wales Secretary
 • Sir Keir Starmer, Labour leader
 • Sir Lindsay Hoyle, Speaker of the House of Commons
 • Humza Yousaf, First Minister of Scotland
 • Mark Drakeford, First Minister of Wales
 • Michelle O'Neill, Vice President of Sinn Féin
 • Former prime minister Liz Truss and her husband Christopher Fraser
 • Former prime minister Boris Johnson and his wife Carrie Johnson
 • Former prime minister Theresa May and her husband Sir Philip May
 • Former prime minister David Cameron and his wife Samantha Cameron
 • Former prime minister Gordon Brown and his wife Sarah Brown
 • Former prime minister Tony Blair and his wife Cherie Blair
 • Former prime minister John Major (came alone, his wife was not feeling well, according to BBC)
 • The Lord Mayor of London
 • Joseph Morrow, the Lord Lyon King of Arms
 • Antonia Romeo, Clerk of the Crown in Chancery

Dignitaries from outside United Kingdom

Only a few are listed here, all confirmed by their official websites and/or national news agencies:

 • The Governor General, David Hurley, and his wife Linda Hurley
 • The Prime Minister of Australia, Anthony Albanese, and his wife Jodie Haydon
 • The State Governors of Australia
 • The Governor General of Canada, Mary Simon, and her husband Whit Fraser
 • The prime minister of Canada, Justin Trudeau
 • Assembly of First Nations National Chief RoseAnne Archibald (Canada)
 • President of Inuit Tapiriit Kanatami Natan Obed (Canada)
 • President of the Metis National Council Cassidy Caron (Canada)
 • The Governor General of New Zealand, Cindy Kiro
 • The Prime minister of New Zealand, Christopher Hipkins
 • Other Governors General.
 • The President of Czechia, Petr Pavel and his wife Eva Pavlová
 • The President of France, Emmnanuel Macron of France and his wife Brigitte Macron
 • The President of Germany, Franz-Walter Steinmeier and his wife Elke Büdenbender
 • The President of Poland, Andrzej Duda and his wife Agata Kornhauser-Duda
 • First Lady Dr. Jill Biden of the USA together with Finnegan Biden (granddaughter of President Joe Biden)
 • The Vatican’s secretary of state, Cardinal Pietro Parolin (allegedly the first time the Vatican has been represented at a British coronation)
 • EU: The President of the European Council), Charles Michel, President of the European Commission, Ursula von der Leyen, President of the European Parliament, Roberta Metsola
 • NATO: General Secretary Jens Stoltenberg

23 April 2023

The Norwegian Royal Court. Annual Report 2022

The Norwegian Royal Court's annual report for 2022 was published on 13 April 2023. As I wrote last year, the annual report is a great compensation for the lack of the former royal yearbooks. You get a very good summary of the activities of the royal family during the year in question.

From the article «Annual Reports» at the official website:

Annual report for 2022

The celebration of the eighteenth birthday of Her Royal Highness Princess Ingrid Alexandra was the most important event for the Royal House of Norway and the Royal Court in 2022. The Princess will one day assume the role as the Norwegian Head of State. In connection with attaining the age of majority, the Princess visited the Storting, the Government and the Supreme Court. She also attended a meeting of the Council of State at the Royal Palace as an observer. Originally scheduled for January, the celebration was postponed until June due to the pandemic. The Princess was celebrated by the Government at Deichman library, and at a gala dinner at the Royal Palace hosted by Their Majesties The King and Queen.

Official engagements

When Norway reopened after the pandemic, the members of the Royal House once again had the opportunity to meet people in person across the country, and in 2022 they paid visits to 10 counties and 37 municipalities. In addition, they participated in several hundred official events and hosted a variety of events at the Royal Palace and Skaugum. They were also able to resume their international travel on behalf of Norway, and paid visits to Sweden, Denmark, Iceland, Greenland, the US, Italy and Kenya, among others. Guided tours of the Royal Palace were reinstituted, and more than 43 000 people visited the Palace in the course of the eight-week period. In addition, more than 20 000 people visited the two exhibitions at the Queen Sonja Art Stable, “The King’s Cars” and “Open Doors”.

The Royal House of Norway encompasses the King and Queen, the Crown Prince and Crown Princess, and Princess Ingrid Alexandra. In addition, Princess Astrid, Mrs Ferner carries out certain official duties. In November 2022, Princess Märtha Louise, in consultation with The King and close family members, decided that she will not carry out official duties for the Royal House at the present time. This is intended to draw a line that more clearly separates her commercial activity from her role as a member of the Royal Family.

In 2022, the Royal House of Norway, too, dealt with the impact of the crises and the geopolitical situation that Europe and the world have been contending with. Throughout the year, members of the Royal House have taken part in events and met people who are directly affected by the war in Ukraine.  When the Oslo Pride Celebration was subject to an act of terrorism in June, the members of the Royal House took part in the memorial services and commemorative activities.

The war and the crises in Europe have also had ramifications for Norway, and thus on the activities of the Royal Court. Rising prices, especially the price of electricity, have changed the anticipated cost levels. Measures implemented to reduce energy consumption at the Royal Palace by roughly ten per cent during the winter, combined with re-ordering of priorities and austerity measures have provided the funding needed to cover the extra expenses incurred in 2022.

The security project

Over the course of the past years, an extensive security project has been carried out at the Royal Palace and the other Royal residences. The project primarily involves enhancing the security of the properties and surrounding park areas. A major portion of the project activity was completed in 2022, and will be finalised during 2023. The activity has been somewhat delayed, and in 2022 the cost framework was adjusted upwards in line with new prognoses. In the revised national budget, the project’s cost framework was increased to NOK 800 million, and all the remaining activities will be carried out using the allocations provided under the national budget.

Annual accounts

The accounts for the Civil List showed a surplus of NOK 63.6 million in relation to the 2022 allocation. The surplus is due to allocations to the security project that will not be disbursed and charged to expenses until 2023. The 2022 accounts for the security project at the Royal Palace and the other Royal residences therefore show a surplus of NOK 92.7 million. The management accounts for the Royal Court show a deficit of NOK 27.17 million. This is largely due to the transfer of NOK 31 million from the Royal Court’s operating reserve to the security project to cover the increase in the cost framework for the project.

The annual report and accounts of the Royal Court for 2022 have been submitted to the Presidium of the Storting, the Ministry of Local Government and Regional Development, and the Office of the Auditor General of Norway.

Besides the topics mentioned above, the readers can among others enjoy the new Lord Chamberlain's commentary as well as articles about the royal court, the Royal House's cultural outreach activities, audiences, a more environmentally friendly car park, apprentices at the Royal Court, royal orders and medals.

The Lord Chamberlain, Olav Heian-Engdal, replaced Gry Mølleskog in 2022.

The royal family had 769 engagements («oppdrag») in 2022, compared to 635 in 2021. The numbers show that the world has become «more normal» again after the pandemic. In 2019 the number was 723, compared to only 381 in 2020.

The newspapers have written about the annual report, and the focus is of course mostly on the costs. Nettavisen points among others out out that the court paid NOK 1,067,944 for the celebrations of Princess Ingrid Alexandra's 18th birthday. The Government's dinner for the princess cost NOK 3,7 mill. 

But I would rather like to focus on orders and medals! 17 people were awarded the Royal Norwegian Order of St. Olav in 2022, which was exactly the same number as in 2021. Princess Ingrid Alexandra, Prince Daniel of Sweden and former Lord Chamberlain Gry Mølleskog all received the Grand Cross (in 2021 the latter was, by the way, awarded the Commander with star). Besides the class of Grand Cross, 4 people became Commanders of the Order of St. Olav, while 10 people became Knights 1st class. The Order of St. Olav is acording to the official website «a reward for distinguished services rendered to Norway and mankind».

34 people received the Royal Norwegian Order of Merit in 2022, all classes combined, compared to 56 in 2021, 89 in 2020 and 57 in 2019. The Order of Merit «is conferred on foreign and Norwegian nationals as a reward for their outstanding service in the interest of Norway». As usual most of the recipients were dilomats – ambassadors or honorary consuls. Two of the exceptions were the current Lord Chamberlain Olav Heian-Engdal, and the Swedish vaccine coordinator Richard Bergström, who became a Commander of the Royal Norwegian Order of Merit.

The Medal of St. Olav is conferred as «a reward for services in advancing knowledge of Norway abroad and for strengthening the bonds between expatriate Norwegians and their descendants and their country of residence». In 2022 two people received the medal – managing director Anne Margrethe Hovland Pye, Great Britain, and shipowner Ragnar Meyer-Knutsen, USA – compared to none in 2021.

53 people received the King's Medal of Merit, compared to 47 people in 2021 and 46 in 2020. The medal is conferred as «a reward for service in the fields of art, science and industry and for outstanding public service».

Finally, the King's Commemorative Medal, which is conferred for particularly meritorious service to the king, was awarded to 9 people in 2022, compared to 32 people in 2021 and 9 people in 2020. 

Previous articles on the subject of the Norwegian Royal Court's annual report:

Downloads of the annual reports for 2005 to 2022 can be found here.

Front cover: © 2022 Kimm Saatvedt/The Norwegian Royal Court.

Civil wedding of Princess Alexandra of Luxembourg and Nicolas Bagory

The civil wedding of Princess Alexandra, only daughter of Grand Duke Henri and Grand Duchess Maria Teresa of Luxembourg, and Nicolas Bagory, son of Thomas Bagory and Gwenaëlle Podeur, took place at the City Hall in Luxembourg City yesterday, Saturday 22 April 2023. Mayor Lydie Polfer conducted the ceremony. Afterwards the couple greeted the people from the balacony at the Grand Ducal Palace.

In the early evening a reception was held at the Grand Ducal Palace in honour of the newly-weds.

The religios ceremony will take place on Saturday 29 April 2023 in the Église Saint-Trophyme in Bormes-les-Mimosas, Southern France.

At the official website you can see many wonderful photos from yesterday:


4 April 2023

Royalty Digest Quarterly no. 1, 2023


The first issue of Royalty Digest Quarterly this year arrived just before the Palm weekend. The RDQ, which was started in 2006 as the successor to the British monthly publication Royalty Digest, is published four times a year. According to its frontpage RDQ is «a journal devoted to the history, genealogy and images of the Royal Families of Europe».

From the contents of the present issue:

 • Editor's Corner
 • Stephen Bunford: The Schleswig-Holstein Wars and Succession, pp. 1–6.
 • Marlene A. Eilers Koenig: The Marriage of Princess Maud and Lord Carnegie, pp. 7–16.
 • Elizabeth Jane Timms: Farewell in White. The Funeral of Queen Victoria, pp. 17–28.
 • Ted Rosvall: Hessen-Philippsthal & Hessen-Phillipsthal-Barchfeld. Two Family Albums, pp. 29–46.
 • Ove Mogensen: Tombs, Graves and Monuments in Bulgaria, pp. 47–52.
 • Ted Rosvall: What?, pp. 53–58.
 • Ted Rosvall: Book Review: Spare us! (review of Spare by Prince Harry, Duke of Sussex), p. 59.
 • Coryne Hall: Little-Known ROYALS. Grand Duchess Catherine Michaelovna of Russia, pp. 60–61.
 • Ted Rosvall: Royal Bustards, pp. 62–63.
 • The World Wide Web of Royalty, p. 64.
In his Editor's Corner Ted Rosvall is not impressed by  the way the Greek authorities handled the death and funeral service of the former King Constantine II of the Hellenes – and rightly so.

There are several interesting and readable articles in the present issue. I am not going to comment on them all. The cover photo shows Schloss Wilhelmsburg near Barchfeld and «it's creators», i.e. Landgrave Wilhelm of Hesse-Philippsthal-Barchfeld (1692–1761) and his wife Landgravine Charlotte Wilhelmine, née Princess of Anhalt-Bernburg-Hoym (1704–1766). The House of Hesse-Phillipsthal became extinct in 1925 following the death of Landgrave Ernst, while the House of Hesse-Phillipsthal-Barchfeld is still with us, and the current head is Prince Wilhelm, b. 1933. It is not often we hear about these two Hesse branches, so I am pleased that the editor decided to pay attention to them. Besides a very short introduction the readers can enjoy about 64 images (depending on how you count) of various family members and residences. In addition there are two genealogical tables.

Any relations to the royal family of Norway? Yes, among King Harald's many royal ancestors is Princess Sofie of Hesse-Philippsthal (1695–1728), daughter of the first Landgrave of Hesse-Phillipsthal, Philipp (1655–1721) and his wife Katharine Amalie, née Countess of Solms-Laubach (1654–1736). Sofie married in 1723 Duke Peter August of Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck (1696–1775). The connection then goes as follows:

Duke Karl Anton August (1727–1759) --> Duke Friedrich Karl Ludwig (1757–1816) --> Duke Friedrich Wilhelm (1785–1831), who in 1825 became Duke of Glücksburg --> Prince Christian of Glücksburg (1818–1906), who in 1863 became King of Denmark --> King Frederik VIII (1843–1912) --> Prince Carl (1872–1957), who in 1905 was elected King of Norway as Haakon VII --> King Olav V (1903–1991) --> King Harald V (1937–).

There are other connections, for instance from Princess Sofie's elder brother Karl I (1682–1770), whose daughter Charlotte Amalie (1730–1801) married Duke Anton Ulrich of Saxe-Meiningen (1687–1763). Their daughter Princess Charlotte (1751–1827) married in 1769 Hereditary Prince Ernest of Saxe-Gotha-Altenburg (1745–1804), later Duke Ernest II. From this couple the line goes: Duke Augustus of Saxe-Gotha-Altenburg (1772–1822) --> Princess Louise of Saxe-Gotha-Altenburg (1800–1831), wife of Duke Ernest I of Saxe-Coburg and Gotha --> Prince Albert of Saxe-Coburg and Gotha (1819–1861), later Prince of the United Kingdom --> King Edward VII of the United Kingdom (1841–1910) --> Princess Maud (1869–1938), from 1896 Princess of Denmark and from 1905 Queen of Norway --> King Olav V (1903–1991) --> King Harald V (1937–).

I visited Bulgaria for the first and so far only time in July 1991. I wish I had paid more attention to the royal graves in Sofia. At least I should have visited Prince Alexander's mausoleum. But it was a very short stay – I arrived by night train from Bucharest early on 17 July 1991 and left on the evening of 18 July by night train to Belgrade. I would love to see more of Sofia another time, and to visit other parts of Bulgaria as well. Anyway, Ove Mogensen gives as usual a good acount of the graves of the last two Bulgarian royal houses. 

So what lies behind the curious subject title What? Ted Rosvall discusses the birth of Johann Georg Heinrich Kleinecke in Silkerode in 1799 and his possible royal parents. Far from proven, but plausible.

In the series of Little-Known ROYALS (why capital letters, I wonder) Coryne Hall this time presents Grand Duchess (Grand Princess) Catherine (Ekaterina) Michaelovna of Russia (1827–1894), daughter of Grand Duke (Grand Prince) Michael Pavlovich of Russia (1798–1849) and Grand Princess Elena Pavlovna, née Princess Charlotte of Württemberg 1807–1873). Catherine married in 1851 Grand Duke Georg August of Mecklenburg-Strelitz (1824–1876).

In the new (?) series Royal Bustards the editor Ted Rosvall presents Johan Arthur Bäckström (1861–1941), a possible illegitimate son of King Oscar II (1829–1907). Finally, in The World Wide Web of Royalty the readers get genealogical news from the Imperial, Royal, Grand Ducal or Princely houses of Baden, France (Bonaparte), Greece, Lippe and Luxembourg. 

Information about Royalty Digest Quarterly can be found at its editor's website Royalbooks.se. See earlier presentations of RDQ here. See also its Facebook page.

3 April 2023

Tjukke Slekta nr. 1, 2 og 3, 2022 – tre gode ting på en gang!

 


Forrige uke fikk jeg Tjukke Slekta, medlemsbladet til Sør-Østerdal Slektshistorielag, i posten igjen. Ikke bare én utgave, men alle tre utgavene fra 2022-årgangen på én gang! Sør-Østerdal Slektshistorielag har vært litt ute av kurs med utgivelsene sine de siste par årene, men jeg synes ikke man skal klage for mye når man får tidsskrifter av så høy kvalitet. Man må også huske på at arbeidet i slektshistorielaget bygger på frivillighet. Det fortelles at første utgave av 2023-årgangen snart er klar, så da vil laget være i rute igjen.

Sør-Østerdal Slektshistorielag er ifølge nettsiden og medlemsbladet «et forum for alle med interesse for slekter i de gamle Åmot og Elverum prestegjeld med tilhørende annekser (unntatt Idre og Særna etter norsketida). Dvs. kommunene Elverum, Åmot, Stor-Elvdal, Rendalen, Engerdal og Trysil». Jeg har selv aner fra Åmot, Elverum samt Sollia i dagens Stor-Elvdal kommune, og har vært medlem av laget i en årrekke. Det er godt mulig at jeg har aner fra Stor-Elvdal og/eller Rendalen også, men ettersom jeg først og fremst har fokusert på Hoelseth- og Waal-anene mine vet jeg ikke så mye om mine øvrige østerdalsaner. Mitt eget anetre har aldri vært førsteprioritet – jeg har som oftest tatt utgangspunkt i en ane og tatt for meg etterslekten – men jeg har planer om å gjøre noe med min datters aner i forbindelse med hennes mulige konfirmasjon om et par år, og da må jeg jo gjøre mer ut av forskningen på mine østerdalsaner. 

Innholdet i Tjukke Slekta denne gangen:

Hefte 1, 2022

 • Fra redaksjonen, s. 3
 • Ronny Rismyhr Haugen: Om lensmann Tollev Tollevsen Hornset i Rendalen og farsætta hans fra Negard i Stor-Elvdal, del 1, s. 4–15.
 • Lars Løberg: Hvem var Ola Olsen Østerdalen?, s. 16–23.
 • Trond Bækkevold/Ronny Rismyhr Haugen: «Så slo jeg meg på fotografien» – fotografer i Sør-Østerdal, Hamar og Øvre Solør 1858–1925, del 4, s. 24
  • Trønnes & Erikson (kompaniskap) (av RHH), s. 25
  • Anders Trønnes (av RRH), s. 26–35
  • H. A. Erikson/A. E. Frosth/Frost Anders Ersson (av RHH), s. 36–51
 • Referat fra årsmøtet i Sør-Østerdal Slektshistorielag 11. mai 2022, s. 52
 • Årsberetning for Sør-Østerdal Slektshistorielag 2021, s. 53
 • Regnskap for Sør-Østerdal Slektshistorielag 2021, s. 54–55.
Hefte 2, 2022
 • Fra redaksjonen, s. 4
 • Tore Stenberg Falch: Engebret Jonsen Sollien – «Han som saa at Kirke maatte blive ...», s. 5–9
 • Ronny Rismyhr Haugen: Om lensmann Tollev Tollevsen Hornset i Rendalen og farsætta hans fra Negard i Stor-Elvdal, del 2, s. 10–49
 • Trond Bækkevold/Ronny Rismyhr Haugen: «Så slo jeg meg på fotografien» – fotografer i Sør-Østerdal, Hamar og Øvre Solør 1858–1925, del 5, s. 50
  • Emil Siljeberg (Seljebergs/Siljuberg) (av TB), s. 51–55
Hefte 3, 2022
 • Fra redaksjonen, s. 3
 • Ronny Rismyhr Haugen: Om lensmann Tollev Tollevsen Hornset i Rendalen og farsætta hans fra Negard i Stor-Elvdal, del 3, s. 4–41
 • Miriam Aurora Hammeren Pedersen: En utredning av opphavet til Anne Olsdatter (1777-1871) i Hansstua Løken i Elverum, s. 42–52
 • Trond Bækkevold/Ronny Rismyhr Haugen: «Så slo jeg meg på fotografien» – fotografer i Sør-Østerdal, Hamar og Øvre Solør 1858–1925, del 6, s. 53
  • Fridtjof Fredriksen (av TB), s. 54–55
Jeg er såvidt involvert i 2 av utgavene denne gangen. I hefte 1, s. 7 står et bilde jeg har tatt av Ytre Rendal kirke på trykk i forbindelse med den første delen av artikkelserien om lensmann Tollev Tollevsen Hornset. Bildet ble tatt i forbindelse med «slektssafarien» som tre andre slektsforskere og jeg foretok 23. juni 2022, og som jeg har skrevet litt om i bloggen tidligere i år. Vi hadde en fin rundreise i Stor-Elvdal, inkludert Sollia, samt Rendalen og Åmot, der vi stoppet opp ved flere kirker og slektsgårder. Min fjerne slektning Tore S. Falch har i anledning den nevnte dagsturen debutert i Tjukke Slekta med en fin artikkel om sin 5 x tippoldefar Engebret Jonsen Sollien (1697–1760), selveste «Solliakongen», som stod bak oppføringen av Sollia kirke og som også avga grunnen til kirken og kirkegården, og han skjenket også en god del av inventaret til kirken. Solliakongen er for øvrig min 6 x tippoldefar. I artikkelen om min ane står det på et trykk et bilde av vi fire som foretok «slektssafarien», så det er altså min andre involvering i 2022-årgangen av Tjukke Slekta.

Det bærende element i 2022-årgangen er altså Ronny Rismyhr Haugens fremragende artikkel i tre deler om lensmann Tollev Tollevsen Hornset i Rendalen og farsætta hans fra Negard i Stor-Elvdal. Han var oldefar til eidsvollsmannen Ole Olsen Evenstad (1766–1833), som Lars Løberg skrev et kapittel om i 200-årsjubileumsutgaven Eidsvollsmennene - Hvem var de?, utgitt av Norsk Slektshistorisk Forening (jeg bidro selv med et kapittel om Arnoldus von Westen Sylow Koren i samme bok). Det fremgår av kapitlet om Evenstad at det ikke var funnet kildebelegg for opphavet til Tollev Tollevsen Hornset da boken gikk til trykken, og det er i den sammenheng sett bort fra opplysningen om Tollevs slektsbakgrunn i Odd Nytrøens bygdebok for Ytre Rendalen. I en svært grundig og metodisk gjennomgang og drøfting av kilder, først og fremst tingbøker, har Haugen kunnet dokumentere hvor lensmann Tollev Tollevsen Hornsets far kom fra, og i kombinasjon med andre kilder har forfatteren avdekket flere andre både sikre og mer eller mindre sannsynlige slektssammenhenger. Og sist, men ikke minst, har Haugen bidratt med korrigeringer og tillegg til bygdebøkene for Ytre Rendalen og Stor-Elvdal. Det er oversiktstavler på side 15 i hefte 1 og s. 41 i hefte 3.

Lars Løbergs artikkel i hefte 1, Hvem var Ola Olsen Østerdalen?, er forholdsvis kort sammenlignet med Haugens artikkelserie, men er nok en svært grundig og metodisk drøfting av identiteten til den såkalte Ola Olsen Østerdalen (1746–1834) (hvis kallenavn ikke har noe med dalføret å gjøre, men at han var fra «øst i Daløm» (Fjelldistriktet) i Rendalen. Hovedkildene er kirkebøker, folketellinger, ekstraskattemanntall og mannskapsruller for Trysil og Rendalen.

I hefte 3 debuterer Miriam Aurora Hammeren Pedersen med sin Utredning av opphavet til Anne Olsdatter (1777–1871) i Hansstua Løken i Elverum, der hun på metodisk vis gjennomgår kildene og drøfter hvorfor hun mener at Anne Olsdatter er identisk med Anne Olsdatter fra Skjærbekk. Som hun skriver selv, «En grundig utredning av Annes opphav vil være av interesse både lokalhistorisk og minoritetshistorisk (på grunn av den skogfinske koblingen), og ikke minst på det personlige plan for Annes mange etterkommere, som i dag er spredt over hele Norge og andre deler av verden». Anne Olsdatters morfar var skogfinnen Anders Henriksen Himainen (1692–1772). Jeg liker måten Pedersen har presentert stoffet på, og hennes oppsummering av argumentene hun har lagt frem, «steg for steg», er også forbilledlig.

English summary: This article is about issue no. 1, 2 and 3, 2022 of Tjukke Slekta, the newsletter of Sør-Østerdal Slektshistorielag (Sør-Østerdal Genealogical Society). The society covers the municipalities of Elverum, Engerdal, Rendalen, Stor-Elvdal, Trysil and Åmot. 

28 March 2023

Luxembourg: Birth of Hereditary Grand Ducal couple's second child

The Grand Ducal Court of Luxembourg yesterday - 27 March 2023 - announced the birth of Hereditary Grand Duke Guillaume and Hereditary Grand Duchess Stéphanie's second child, Prince François:

Birth of H.R.H. Prince François

Their Royal Highnesses the Crown Prince and the Crown Princess are delighted to announce the birth of their son at the Maternité Grande-Duchesse Charlotte in Luxembourg on Monday, 27th March 2023 at 10:04 am.

The newborn Prince will be named François Henri Luis Marie Guillaume. He weights 3.575 kg and measures 53 cm.

Princess Stéphanie and her child are both healthy and well.

The Crown Prince, the Crown Princess and his brother Prince Charles are looking forward to introducing Prince François to you.

The pregnancy was announced in late September 2022. Prince François, who was born as no. 3 in the line of succession to the Grand Ducal throne, is the sixth grandchild of Grand Duke Henri and Grand Duchess Maria Teresa.

The current line of succession:

 1. Hereditary Grand Duke Guillaume (b. 1981)
 2. Prince Charles (b. 2020)
 3. Prince François (b. 2023)
 4. Prince Félix (b. 1984)
 5. Princess Amalia of Nassau (b. 2014)
 6. Prince Liam of Nassau (b. 2016)
 7. Princess Alexandra (b. 1991)
 8. Prince Sébastien (b. 1992)
 9. Prince Guillaume (b. 1963)
 10. Prince Paul Louis of Nassau (b. 1998)
 11. Prince Léopold of Nassau (b. 2000)
 12. Prince Jean André of Nassau (b. 2004)
 13. Prince Robert (b. 1968)
 14. Prince Alexandre of Nassau (b. 1997)
 15. Prince Frederik of Nassau (b. 2002)
I have earlier commented on the revision of the succession law (the Nassau Family Pact) and how it should be or might be understood, see my blog articles of 29 June 2012 and 23 June 2011. The key word is still "erstmals" in article 24 of the Family Pact. It could be interpreted as saying that as of now the daughters of Prince Guillaume, Prince Charles and Prince Robert don't have succession rights, but I am not 100 % sure of this. I still haven't found an authoritative source that explicitly says if they are in line or not. The readers are more than welcome to join the discussion!

16 March 2023

UK: Duke of Edinburgh Letters Patent published

The Letters Patent creating Prince Edward, Earl of Wessex and Forfar Duke of Edinburgh was published in The London Gazette on Tuesday 14 March 2023:

Crown Office

HIS MAJESTY THE KING has been pleased to direct Letters Patent to be passed under the Great Seal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, granting unto His Majesty’s Brother, His Royal Highness Prince Edward Antony Richard Louis, Earl of Wessex and Forfar, K.G., G.C.V.O., for life the dignity of Duke of Edinburgh.

The wording leaves no doubt that Prince Edward has received a life peerage. something that came as a surprise to most of us when the creation was announced on his 59th birthday last Friday, 10 March 2023.

12 March 2023

UK: Title bonanza ... sort of

There has been som sort of a "title bonanza" (in the meaning "a large amount of something good", cf. Cambridge Dictionary) in the United Kingdom lately. Maybe I am stretching the expression a bit. But I thought the subject title would look rather cool with it, so I will stick to it.

I have been rather busy lately, among others I have paid visits to Egypt and the United States, so I have not been able to update my blog for some time. This article will provide a summary of recent title news in the United Kingdom.

1. Prince of Wales

A Letters Patent creating Prince William, Duke of Cornwall etc. Prince of Wales and Earl of Chester was published in The London Gazette on 24 February 2023:

Crown Office

In accordance with the direction of HIS MAJESTY THE KING Letters Patent have passed the Great Seal of the Realm, dated the 13th February 2023 for creating His Royal Highness Prince William Arthur Philip Louis, Duke of Cornwall Rothesay and Cambridge, Earl of Carrick and Strathearn, Baron of Renfrew, Baron Carrickfergus, K.G., K.T., Lord of the Isles and Prince and Great Steward of Scotland, PRINCE OF WALES and EARL OF CHESTER.

One can only wonder why it has taken so long to issue the Letters Patent, but better late than never, they say. In his first speech to the nation on 9 September 2022, the day after King Charles III succeeded to the throne, he let it be known that he had created his son Prince William Prince of Wales. The Letters Patent only formalized that decision, and the creation should be counted from 9 September 2022, not 24 February 2023. By the way, Marlene Koenig wrote a good historical summary of Letters patents and the Prince of Wales title on 6 February 2023, updated on 24 February 2023, in her blog Royal Musings.

2. Prince Archie and Princess Lilibet of Sussex

Last Thursday (9 March 2023) the spokesperson of the Duke and Duchess of Sussex issued a press statement informing that "that Princess Lilibet Diana was christened on Friday, March 3 by the Archbishop of Los Angeles, the Rev John Taylor". Leaving the fact that John Taylor is a bishop and not an archbishop for now, the titles for the Sussex children came as a surprise to most observers. The titles were confirmed by Buckingham Palace when the line of succesion was updated early on 9 March. What a mess the Palace and the Sussexes have created. First, such news should have come in a statement from Buckingham Palace, not from the Sussexes. According to The Telegraph, the Duke and Duchess of Sussex had made it known to the royal family before Christmas that the children would take the royal titles. So why not give out the information then? Technically the Sussex children became Prince and Princess on 8 September 2022 in accordance with the Letters Patent of 30 November 1917. According to the same Letters Patent, "the grandchildren of the sons of any such Sovereign in the direct male line (save only the eldest living son of the eldest son of the Prince of Wales) shall have and enjoy in all occasions the style and title enjoyed by the children of Dukes of these Our Realms". But when Archie was born in May 2019 it was stated that the baby boy would be known as Archie Harrison Mountbatten-Windsor and, even if not expressed explicitly, not, by courtesy, as Earl of Dumbarton (Prince Harry's secondary title). Similarly, when Lilibet was born in June 2021, she was named Lilibet Diana Mountbatten-Windsor without "Lady" in front, whch technically was her right.

I have always wondered why the Duke and Duchess of Sussex made these decisions for their children at the time. It could be that they felt "snubbed" because the children were not gien royal titles right away just like the (younger) children of the current Prince and Princess of Wales (then Duke and Duchess of Cambridge), cf. the Letters Patent of 31 December 2012. We remember the infamous Oprah interview in March 2021 where the Duchess of Sussex commented on the title issue, and we were surprised (or maybe we shouldn't be) that she was so ill-informed. Of course Prince Harry should have known this and should have told her. But when reading his autobiography Spare I get the impression that Prince Harry don't/didn't know much about all the formalities surrounding the royal family and the monarchy, and that his father and the relevant court members have failed to communicate such formalities. I get the impression that the lack of communication within the British royal family is rather bad.

So, it seems that King Charles since his accession had let it be up to the Sussexes to decide on whether they should let their children use their rightfully royal titles or not. And now it has been decided and announced. Another statement from the Sussexes last Thursday said that "The children’s titles have been a birthright since their grandfather became monarch. This matter has been settled for some time in alignment with Buckingham Palace". The Palace should in my opinion have issued a statement and updated the official website much earlier. Maybe the Sussexes had feared that the king would issue a new Letters Patent restricting the titles for the members of the royal family and wanted to come ahead of such an issue. It would be more difficult for the king to make such a restriction now, but allegedly it has never been the king's intention to deprive them of the titles. All in all, it is just a communication mess. I get the birthright explanation and all, but when the children live in the United States and when the relationship with the British Royal Family is as it is, I wonder what they need the royal titles for. Obviously the titles will only be used in more formal settings.

3. Prince Edward, Earl of Wessex and Forfar created Duke of Edinburgh

Buckingham Palace announced on 10 March 2023, which was the earl's 59th birthday, that Prince Edward had been created Duke of Edinburgh:


His Majesty The King has been pleased to confer the Dukedom of Edinburgh upon The Prince Edward, Earl of Wessex and Forfar, on the occasion of His Royal Highness’s 59th birthday.  

The title will be held by Prince Edward for His Royal Highness’s lifetime. 

The Dukedom was last created for Prince Philip in 1947, upon his marriage to Princess Elizabeth, who held the title of Duchess of Edinburgh before acceding to the throne in 1952.

The new Duke and Duchess of Edinburgh are proud to continue Prince Philip’s legacy of promoting opportunities for young people of all backgrounds to reach their full potential.

So finally Prince Edward got the ducal title as promised. I wrote about the title issue back in March 2019 when he was created Earl of Forfar, so I don't feel the need to repeat it here. But I must say that I am very  happy about the decision! The way the statement is phrased one gets the impression that Prince Edward has only been created Duke of Edinburgh for life, i.e. that the creation is not hereditary. We just have to wait and see how the Letters Patent, whenever it will be issued, is phrased before we know for sure. It could be that King Charles doesn't want the traditional royal ducal title to be carried by a commoner as will happen sooner or later to the ducal titles of Gloucester and Kent. Another question is whether the king is able to create a life peerage that is not a barony or not, cf. the Life Peerage Act (1958). Marlene Koenig has recently tweeted a link to a briefing on this question.

The Duke of Edinburgh's son James is now styled Earl of Wessex, while Louise continues t be styled [The] Lady Louise Mountbatten-Windsor.

14 February 2023

Sweden: King Carl Gustaf to undergo heart surgery

The Swedish Royal Court announced today that King Carl Gustaf is to undergo a planned heart surgery on Monday 20 February 2023:

14 February 2023

HM The King to undergo planned surgical procedure

On the advice of his physician, HM The King will undergo a planned surgical procedure on Monday 20 February 2023. The procedure will be performed using laparoscopic (keyhole) surgery in the heart area.

The procedure will be followed by a period of rest. The King’s planned official engagements between 20 February and 3 March will therefore be postponed until later this spring.

The King is in good health and until 20 February will carry out his official engagements as planned.

King Carl Gustaf, who will be 77 years old in April, will later this year celebrate his 50th anniversary as king.

8 February 2023

Denmark: Queen Margrethe to undergo surgery

The Danish Royal Court announced today that Queen Margrethe will undergo surgery on 22 February 2023 in order to solve her back problems. The press statement in full:

HM The Queen will undergo surgery

For quite some time, Her Majesty has been affected by problems with her back, and the situation has worsened recently. After consultation with Rigshospitalet’s specialists, The Queen has decided to undergo extensive surgery.

The operation is planned for Wednesday, 22 February at Rigshospitalet in Copenhagen, where The Queen will thus also be hospitalized afterwards. Consequently, a longer sequence of physical rehabilitation is expected.

This means that Her Majesty’s official program in the near future will be postponed, canceled or handled by other members of The Royal Family.

24 January 2023

UK: Princess Eugenie of York's pregnancy announcement

Princess Eugenie of York announced at her official Instagram account earlier today that she and her husband Jack Brooksbank are expecting their second child in the summer of 2023.

Princess Eugenie, the younger daughter of the Duke of York and Sarah, Duchess of York, née Ferguson, married Jack Brooksbank on 12 October 2018 at St. George's Chapel, Windsor Castle. They became parents to their first child, August Philip Hawke Brooksbank, on 9 February 2021

The Brooksbank baby will enter the line of succession to the British throne as no. 13. He or she will be the Duke of York's third grandchild and the 13th great-grandchild of the late Queen Elizabeth II and Prince Philip, Duke of Edinburgh.

16 January 2023

Funeral service for former King Constantine II of the Hellenes

The funeral service for former King Constantine II of the Hellenes, who died on 10 January 2023, 82 years old, took place in the Metropolitan Cathedral of Athens on Monday 16 January 2023, followed by burial at the royal cemetery at Tatoi. 

I wrote last Wednesday that «It is expected that the funeral will be attended by members of Europe's current and past royal and princely families, including Spain, Serbia, Bulgaria and Romania». I had somehow feared that many reigning European royal families, except for those with the closest relations, would not be represented in order not to stepping on the toes of the Greek govenment, due to EU and NATO connections etc. I had obviously not thought through this fear or sort of analysis well enough. The funeral turned out to be an impressive gathering of people who wantged to say good bye to a former king and dear relative and friend.

I have tried to compile a survey of royals attending the funeral service, based on the official websites and other sources, such as various TV clips posted on Twitter during the day, Nobiliana.de etc.  Among the members of the Greek royal family attending the funeral were Queen Anne-Marie, Crown Prince Pavlos, Crown Princess Marie-Chantal, Princess Maria-Olympia, Prince Constantine-Alexios, Prince Achileas-Andreas, Prince Odyseus-Kimon, Prince Aristidis-Stavros, Princess Alexia, Carlos Morales y Quintana, Prince Nikolaos, Princess Tatiana, Princess Theodora, Matthew Kumar, Prince Philippos, Princess Nina, Princess Irene, the latter the younger sister of the late king, Prince Michael and his wife Marina Karella and their eldest daughter Princess Alexandra and her husband.

Other royal families

Belgium

 • King Philippe and Queen Mathilde

Denmark
 • Queen Margrethe II
 • Crown Prince Frederik
 • Prince Joachim
 • Princess Benedikte
Jordan
 • Queen Noor Al Hussein
 • Princess Raiyah Bint Al Hussein
 • Princess Sarvath El Hassan
Liechtenstein
 • Princess Margaretha
Luxembourg 
 • Grand Duke Henri
Monaco
 • Prince Albert II
Netherlands
 • King Willem-Alexander and Queen Máxima 
 • Princess Beatrix
Norway 
 • Crown Prince Haakon & Crown Princess Mette-Marit
 • Princess Märtha Louise*
Spain
 • King Felipe VI and Queen Letizia
 • King Juan Carlos and Queen Sofia (sister of King Constantine)
 • Infanta Elena, Duchess of Lugo
 • Infanta Cristina
Sweden
 • King Carl Gustaf and Queen Silvia
 • Princess Christina, Mrs. Magnusson*
United Kingdom**
 • Princess Anne, the Princess Royal and Sir Tim Laurence
Former monarchies

Baden
 • Margrave Bernhard and Margravine Stephanie
Bulgaria
 • King Simeon II
Hannover***
 • Hereditary Prince Ernst August and Hereditary Princess Ekaterina
 • Prince Christian and Princess Alessandra
Iran
 • Empress Farah Pahlavi
Romania****
 • Radu Duda (Prince Radu)
Russia
 • Grand Duchess Maria Vladimirovna
Sayn-Wittgenstein-Berleburg
 • Princess Alexandra
Schleswig-Holstein
 • Prince Alexander
Serbia
 • Crown Prince Alexander and Crown Princess Katherine

Other dignitaries

Greece

 • Deputy Prime Minister Panagiotis Pikrammenos
 • Culture Minister Lina Mendoni
According to eKathimerini.com about 200 people attended the funeral service, while 60 of them followed the coffin to the Tatoi royal cemetery. A mermorial dinner took place in Athens later on Monday.

* Princess Märtha Louise does not represent the royal house at the funeral service, cf. the official website, but rather herself. Because she is a princess I have put her in the official section. The same goes for Princess Christina, Mrs. Magnusson
** Lady Gabriella Kingston, who was one of the late king's godchildren, was present for the funeral service. As she is not a royal she is not listed here. It has been stated that she represented the Prince of Wales at the funeral.
*** Chantal Hochuli, formerly Princess of Hannover, mother of Prince Ernst August and Prince Christian, also attended the funeral service.
**** Nicholas de Roumanie-Medforth-Mills, formerly styled Prince Nicholas of Romania), also attended the lying in prior to the funeral service.

Updated on Wednesday 18 January 2023 at 07:45 (added Princess Raiyah in the Jordan section as well as footnotes *** and ****), then at  09:55 (updated footnote ****), last time updated on Monday 23 January 2023 at 09:25 (Schleswigh-Holstein added).