4 November 2018

NST bind 45 hefte 3 og Genealogen nr. 2, 2018

Norsk Slektshistorisk Tidsskrift (NST) bind XLV (45), hefte 3 og Genealogen nr. 2, 2018 som er tidsskrifter utgitt av Norsk Slektshistorisk Forening, ble sendt ut samtidig til tidligere medlemmene denne uken.

Det fagfellevurderte tidsskriftet NST inneholder denne gangen 2 artikler. Arnvid Lillehammer har bidratt med artikkelen Valentin Olsen Blomsterberg – reisande eller soldat?, som er den foreløbig siste i rekken av artikler han har skrevet om omstreifer- eller taterslekter (romanislekter). Odd Arne Helleberg har jobbet mye med Telemark-genealogi, og hans bidrag denne gangen er Krake søker make. En slektskrets prester, lensmenn og storbønder i Øst-Telemark på tidlig 1600-tall. Utgangspunktet er Nils Olavssøn, som i 1591 beseglet hyllingsbrevet for kong Christian IV i egenskap å være sogneprest i Hjartdal. Helleberg innleder:
«I eldre arbeider om presteslekter på tidlig 1600-tall, heter det gjerne litt nedlatende at de sank ned i bondestanden når barna deres ble giftet inn i bondeslekter. Nærmere granskninger viser at det snarere var en utenbygds elite som søkte sammen med den lokale: Prestebarna ble giftet inn i bygdas beste slekter.
Historien om sognepresten i Hjartdal i Telemark, HERR NILS OLAVSSØN, er typisk i så måte.»
Helleberg kommer blant annet innom slekter i Hjartdal og Tinn. Ettersom jeg har aner fra begge kirkesognene hadde det vært spennende å kunne finne ut om jeg en gang i fremtiden kan klare å koble mine aner til slektene som Helleberg omtaler.

Redaktører for NST er Are S. Gustavsen og Johan Marius Setsaas.

Norsk Slektshistorisk Forening flyttet i løpet av sommeren 2018 fra lokalene i Øvre Slottsgate 2 B til Industriveien 6 i Lørenskog rett ved grensen til Oslo. Det nye biblioteket ble offisielt åpnet lørdag 8. september 2018, og denne begivenheten er selvsagt blitt viet spalteplass i siste utgave av Genealogen. Jeg hadde store fordeler av at NSF holdt til i Øvre Slottsgate ikke så fryktelig langt fra jobben min, slik at jeg enkelt kunne stikke innom i lunsjpausen hvis det var noe jeg ønsket å sjekke opp. Så jeg var i utgangspunktet ikke like fornøyd med flyttingen, men det var som nevnt av egoistiske grunner. Jeg har full forståelse for at foreningen av økonomiske årsaker ikke kunne fortsette som leietaker i sentrum av Oslo. I Industriveien har foreningen fått store og trivelige lokaler, og det går greit både med kollektiv transport og med egen bil fra der jeg bor i Oslo. Besøktstallene under arrangementene etter flyttingen har vært gode. Nå kommer det også mange besøkende fra Romerike som ikke tok bryet med å rote seg ned i Oslo sentrum.

Av foreningsstoff ellers kan nevnes protokollen fra årsmøtet i mai 2018, avfotograferingen av prost Henrich Holst Neumanns slektstavler fra Toten og informasjon om diverse kurs som foreningen skal holde denne høsten. I bladet finner man også et referat fra Skogfinsk konferanse på Hadeland, som ble arrangert på Lygnasæter Hotell 21. til 23. september 2018.

Hovedartiklene denne gangen:
 • «Erika Amundsdatter – en liten kvinne i historien» av Kjersti Aamodt (s. 5–18)
 • «Rike kilder – noen kirkebokeksempler og et nytt arkivfunn fra Fredrikstad 1615» av Are S. Gustavsen og Rune Nedrud (s. 19–22)
 • «Brobyggeren på Drammensbanene. En kort biografi over Berger Guttormsen (1803–ca. 1875) som blant annet bygde Hvalstadbroen» av Harald Sørgaard Djupvik, leder Hvalstad Vel Historielag (s. 23–30)
 • «Gulli nedre i Tuft» av Odd A. Helleberg (s. 31–41)
 • «Numedal i 1560» av Odd A. Helleberg (s. 42–52), en kommentar og utfylling av Digitalarkivets register til Norske lensrekneskapsbøker, bind II. Det forbedrede registeret som Helleberg har utarbeidet vil også bli lagt ut på Digitalarkivet.
 • «En mann med mange navn» av Erik Lie, Namsos (s. 53–54) gir en nærmere forklaring på forfatterens navneendringer samt en bibliografisk oversikt over arbeidene hans.
I seksjonen «Ny litteratur» er jeg selv førstemann ut med en anmeldelse av Margit Løylands kildeutgivelse Lofthusoppreisten. Rettsmateriale frå kommisjon og høgsterett 1789–99, Oslo: Riksarkivet, 2018. Historikere og slektsforskere får her kildene servert på et sølvfat, renskrevet og kommentert. De som jobber med en slekt og/eller er i slekt med de tiltalte og vitnene i Lofthus-opprøret vil finne verdifull personhistorisk informasjon, slik at slektsboken blir til mer enn fødsels- og dødsdatoer.

«En interessant biografisk roman: Murukleiven» er skrevet av Genealogens redaktør Rune Nedrud, og er en anmeldelse av Ove Eriksens historiske roman Murukleiven, Kolofon forlag, 2018.

In English: The article presents the contents of the latest issues of Norsk Slektshistorisk Tidsskrift and Genealogen, both periodicals published by The Norwegian Genealogical Society.

19 October 2018

Royalty Digest Quarterly no. 3, 2018

I really enjoyed the latest issue of Royalty Digest Quarterly (no. 3, 2018). There were several articles about royals and royal families that I knew little about, so I felt I got full value this time, and I trust that other readers feel the same.

The five daughters of Heinrich XXII, Prince (Fürst) Reuss zu Greiz, adorn the front page this time, meaning that Charlotte Zeepvat has devoted her traditional Family Album to the House of Reuss zu Greiz. The daughters were Emma, Marie Agnes, Karoline, Hermine and Ida. The latter is surely the one in the middle, while I will not make a guess on the others. Hermine (1887–1947) is the most famous of the sisters, as she in 1922 married the exiled Emperor Wilhelm II. She was previously married to Prince Johann Georg of Schoenaich-Carolath (1873–1920) and had 5 children by him. Interestingly enough, a second cousin of Prince Johann Georg, Princess Karin-Elisabeth (1900–1966) married in 1933 the Norwegian banker Christoffer Blom Heimbeck (1885–1967). They were both members of the Norwegian nazi party Nasjonal Samling during WW2, but that is a story I will get into another time. Karin-Elisabeth and Christoffer's eldest daughter Ingrid (1934–2016) was in 2000 married to her second cousin Count Wolfgang von Schimmelmann (1921–2004). Of course none of this was mentioned in Zeepvat's article, I just get carried away here because of the Norwegian connections. There might be other family connections between Hermine Reuss zu Greiz and the Schoenaich-Carolaths which make the connection between her and Karin-Elisabeth closer than through her husband, but I haven't got the time to look into it right now. Two of Hermine's children were present at the Heimbeck wedding, I should add. But I cannot forget to mention that the said Reuss sisters had a brother, Prince Heinrich XXIV (1878–1927), who was the last (at least in name) reigning Prince (Fürst) of the small Reuss zu Greiz principality. According to Zeepvat, «the mental and physical disabilities he suffered as the result of a childhood accident made him incapable of reigning», and his regent was originally Heinrich XIV, Prince (Fürst) Reuss zu Schleiz (1832–1913). I gather that his son Heinrich XXVII (1858–1928) was the second regent.

Anyway, Zeepvat tells the story of the Reuss elder line and all the Heinrich princes (all the princes are named Heinrich followed by numerals which were supposed to go up to 100 before it would start all over with no. I again, it never did as the house died out with Heinrich XXIV mentioned above. In addition to the introduction to the Reuss zu Greiz family, the readers are treated with 43 illustrations of various family members and palaces, as well as two pages with genealogical tables. The first shows one (of surely many more) connection between Reuss zu Greiz and the Norwegian Royal Family.

But before we come as far as to the Family Album, Charlotte Zeepvat has also made another contribution, 'My Dear Miss Howard. Serving the Kaiser's family', which tells the story of Ethel Howard (1865–1931), who served as the governess of Emperor Wilhelm II and Empress Auguste Victoria's elder sons from 1895 to 1897, while from 1900 to 1908 she was in charge of the upbringing and education of five orphaned Japanese princes! She later published her memoirs (Potsdam Princes, 1916, and Japanese Memories, 1918, but the article is mainly based on a collection of her papers which have recently emerged on the collector's market.

Before the Reuss article starts, the readers have arrived at column The World Wide Web of Royalty, which usually is placed at the end of each issue, but this time appears quite early on. Anyway, the column this time gives us genealogical news from the imperial, royal or princely houses of Austria, Denmark, Bourbon-Parma, Mecklenburg-Strelitz, Saxony, Saxe-Coburg and Gotha, Solms-Laubach, Waldeck and Pyrmont and Thurn and Taxis.

Following the Reuss article, Michael L. Nash takes over with the article The Belle of the Coronation Ball. Emperor Alexander II had succeeded the year before, but because of the ending of the Crimean war, the coronation was delayed. The belle of the ball was Princess Ekaterina Dadiani (1816–1882), née Chavchavadze, who served as Regent of Mingrelia (Western Georgia) for some time. Not often we can read about the various monarchies and reigning families in Georgia, so this was an interesting encounter.

Queen Marie of Bavaria, née Princess of Prussia (1825–1889) had a life-long love of the mountains, of climbing and hiking, and Elizabeth Jane Timms takes us to Marie's retreat in Elbigenalp in the Austrian state of Tyrol.

It is not the first time that Royalty Digest Quarterly provides an article about the royal family of Montenegro, but I am confident that it is the first time that Jutta, née Duchess of Mecklenburg-Strelitz (1880–1946) is portraited. The author is Marlene A. EIlers Koenig. Jutta was married to Prince Danilo of Montenegro in 1899 and took the name Militza following her conversion to Orthodoxy. WW1 and later Montenegro's incorporation into the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (later Kingdom of Yugoslavia) forced Danilo and Militza into exile. They lived rather separate lives. Danilo died in Vienna in 1939. Militza lived in France and later in Italy, where her sister Elena was Queen, and died in Rome in 1946. Koenig mentions that Militza was buried at the Non-Catholic Cemetery for Foreigners in Testaccio, Rome, i.e. Il Cimitero Acattolico di Roma. I might not have paid enough attention to Militza's life in exile, as the information on her place of burial was new to me. I visited the cemtery around a year ago and thought I had prepared well for the visit! I can't find Jutta or Militza's name listed at the website at all. I photographed numerous graves of people of Norwegian or Scandinavian origin, including the last resting places of the historian Peter Andreas Munch (1810–1863), in addition to the grave of Prince Felix Youssoupoff (1856–1928), the grave of the poet John Keats (1795–1821) and many others. When you visit the cemetery, you are able to search for the names of all the people buried there, but as I didn't know of Militzia's grave, I never looked for it. Surely I must have passed the grave, but when looking at a photo of it tonight, I must say it was certainly not a headstone that would scream out for my attention. Well, well, it only means that I have to visit the cemetery again another time.

Speaking of royal graves, the Danish Ove Mogensen has for many years taken a great interest in this topic, and there is hardly a royal grave he hasn't been to. Well, not to the grave of Karin-Elisabeth Heimbeck, Princess of Schoenaich-Carolath, I am sure! But anyway, I just love his articles on royal graves, and his contribution Tombs, Graves and Monuments. Burial Places of the Bonaparte Dynasty [Part] I certainly didn't disappoint me. I look forward to reading the second part!

Coryne Hall then gets the honor of providing the last article of the present issue, Prince Ataulfo of Bourbon-Orleans (1913–1974) in the series Little-Known Royals. He certainly deserved the description little-known, and Hall gives a good survey of his miserable life. Ataulfo, his brothers and parents, Infante Alfonso, Duke of Galliera (1886–1975) and Beatrice of Saxe-Coburg and Gotha (1884–1866) are buried in the Capuchin convent in Sanlúcar de Barrameda, Spain, yet another place I hope to visit one day.

Information on Royalty Digest Quarterly can be found at its editor's website Royalbooks.se. See earlier presentation of RDQ here. See also its Facebook page.  

15 October 2018

UK: Sussex pregnancy

Kensington Palace issued the following press statement this morning:
Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019.

Their Royal Highnesses have appreciated all of the support they have received from people around the world since their wedding in May and are delighted to be able to share this happy news with the public.
This was the text which was released from the official Twitter account. But according to The Telegraph and other newspapers, the statement also said that:
The Queen, Duke of Edinburgh, Prince of Wales, Duchess of Cornwall, and Duke and Duchess of Cambridge are delighted for the couple.

Ms Doria Ragland is very happy about the lovely news and she looks forward to welcoming her first grandchild.
The happy news was published first today in order not to overshadow the York Brooksbank wedding on Friday, and the public was informed shortly after the expecting couple had landed in Sydney, Australia. In the next 16 days the Duke and Duchess of Sussex are going to carry out 76 engagements in Australia, Fiji, Tonga and New Zealand.

According to The Telegraph, «A source said the Royal family were told the news on Friday at the wedding of Princess Eugenie and Jack Brooksbank, and were able to congratulate the couple there in person.»

The decision to tell the happy news to family and friends at the royal wedding on Friday has obviously caused some critical comments in various social media. I prefer to focus on more important and interesting aspects, such as constitutional matters.

The baby will be born into the world as no. 7 in the line of succession to the British throne, after his or her father, and before Prince Harry's uncle the Duke of York. It will also mean that the Earl of Wessex will no longer be included in the top ten list.

As many newspapers and royalty watchers have commented on already, the baby will not be titled Prince or Princess with the style of Royal Highness unless the Queen decides otherwise. This is in accordance with the Letters Patent of 30 November 1917, which said:
The KING has been pleased by Letters Patent under the Great Seal of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, bearing date the 30th ultimo, to define the styles and titles to be borne henceforth by members of the Royal Family. It is declared by the Letters Patent that the children of any Sovereign of the United Kingdom and the children of the sons of any such Sovereign and the eldest living son of the eldest son of the Prince of Wales shall have and at all times hold and enjoy the style, title or attribute of Royal Highness with their titular dignity of Prince or Princess prefixed to their respective Christian names or with their other titles of honour; that save as aforesaid the titles of Royal Highness, Highness or Serene Highness, and the titular dignity of Prince and Princess shall cease except those titles already granted and remaining unrevoked; and that the grandchildren of the sons of any such Sovereign in the direct male line (save only the eldest living son of the eldest son of the Prince of Wales) shall have the style and title enjoyed by the children of Dukes.

(London Gazette, issue 30428, Dec. 14, 1917, p. 2.) 
On 31 December 2012, the Queen decided by Letters Patent that «all the children of the eldest son of The Prince of Wales should have and enjoy the style, title and attribute of Royal Highness with the titular dignity of Prince or Princess prefixed to their Christian names or with such other titles of honour.» (Published in The Official Gazette on 8 January 2013).  If this decision had not been made, Princess Charlotte would have been styled Lady Charlotte Mountbatten-Windsor and Prince Louis Lord Louis Mountbatten-Windsor.

In other words, the baby, if a girl, will be styled Lady X Mountbatten-Windsor, while a boy will by courtesy be styled Earl of Dumbarton, which is the Duke of Sussex's second (lesser grade) title. But as already mentioned, the Queen could decide to issue a Letters Patent equal to the one published in 2013. In my opinion, that would be the best way forward, as the child would eventually, unless the Letters Patent of 1917 is changed in the meantime or the Sussex decides on something similar  to the Wessex solution*, be upgrated to Prince or Princess as soon as the Prince of Wales succeeds to the throne. The baby would then of course be a grandchild of the monarch.

But one thing is my private opinion, which really doesn't matter that much, another is what the Queen decides. Many people have argued that the Letters Patent of 1917 should be changed in order to reduce the number of royals (i.e. royal princes and princesses). But I would question the necessity, as the current number is bound to drop when the oldest generation dies out anyway. There are limits to how small the number of working royals can be, considering the relatively large British population and all the Commonweatlh countries where the British monarch serves as head of state. Even if the role of the monarch and the royal family is changed, they will still be on demand to carry out many engagements.

Therefore I personally think it is a pity that Princess Beatrix and Princess Eugenie of York, as it appears today, have not been asked to become working royals. I am sure they would do a great job. With the York princesses out of the question, the number of working royals could some time in the future be limited to William, Catherine and their 3 children as well as the Duke and Duchess of Sussex. Having the latter's child or children on board as well would in my opinion be an advantage. It will be interesting to see what the current and future monarch finally decide.

Another matter is of course that the Letters Patent of 1917 some time in the future has to be brought into (better) agreement with the Succession to the Crown Act 2013.

* «On June 19, 1999, at the time of Prince Edward's wedding, it was announced that The Queen had decided, with the agreement of Prince Edward and Miss Rhys-Jones, that any children of their marriage should not be given the style of His or Her Royal Highness, but would have courtesy titles as sons or daughters of an Earl.» The children of the Earl and Countess of Wessex are therefore styled Lady Louise Mountbatten-Windsor and Viscount Severn.

Updated on Tuesday 16 October 2018 at 22.45 (I wrote from the future baby's point of view and managed to write that the Duke of York was Prince Harry's great uncle while in fact he is of course his uncle. The typical mistake one makes when one think one thing and write something else ...).

14 October 2018

UK: Foreign royals at York Brooksbank wedding

Princess Eugenie of York and Jack Brooksbank got married at St. George's Chapel at Windsor Castle on Friday 12 October 2018, and I posted a short blog article later the same day.

In the article I listed the following foreign royals attending the wedding:
 • Crown Prince Pavlos of Greece
 • Crown Princess Marie-Chantal of Greece
 • Princess Maria-Olympia of Greece
 • Prince Philippos of Greece (with his partner Nina Flohr)
 • Prince Ernst August of Hannover
 • Princess Ekaterina of Hannover
 • Prince Christian of Hannover
 • Princess Alessandra of Hannover
Yesterday (13 October) The Telegraph published the article «Royals, sheikhs, supermodels and oligarchs - what Eugenie and Jack's wedding guest list in full reveals» which adds the following guests:
 • Salman bin Hamad bin Isa Al Khalifa, Crown Prince of Bahrain
 • Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, former Emir of Qatar
 • Sheikh Suhaim Al Thani of Qatar
 • Sheikh Fahad Al Thani of Qatar
Now, The Telegraph writes that «The inclusion of the Crown Prince of Bahrain is bound to raise an eyebrow after the Duke of York’s friendship with the King of Bahrain has attracted negative headlines due to the regime’s poor track record on human rights.» and «Qatari rulers Sheikh Hamad, Sheikh Suhaim and Sheikh Fahad also made it onto the guest list, also a reflection of Prince Andrew’s middle-eastern ties.»

I am quite certain that The Telegraph by Sheik Hamad means the former Emir, but I am not 100 % sure. And there are several sheikhs named Suhaim and Fahad (Fahd), as the genealogy website The Royal Ark demonstrates, so it is not easy to make a well-educated guess. But Fahad (Fahd) might be the elder brother of the current Emir, Tamim, while Suhaim is one of the nephews of Sheik Hamad and thus a cousin to Tamim.

The Telegraphs also adds the Hereditary Prince and Princess of Oettingen-Oettingen and Oettingen-Spielberg to the party, i.e. Franz-Albrecht and Cleopatra. They were also present at the Sussez wedding in May.

Not a royal, but Count Nikolai von Bismarck was also present, accompanied by his girl-friend, the well-known model Kate Moss.

Concerning members of the British Royal Family not attending the wedding, I mentioned in my Friday article that the Duchess of Cornwall was absent due to other commitments, while Princess Alexandra, the Hon. Lady Ogilvy had a broken arm and had cancelled (well, I didn't mention the reason then). It seems that the Duchess of Kent was not present either, for reasons I don't know, even if she was said to be listed in the Court Circular (yesterday's can't be found at the official website as of now as far as I can tell). Very well, I will leave the rest of the more or less complete guest list to Nobiliana and other forums ...

12 October 2018

UK: The marriage of Princess Eugenie of York and Jack Brooksbank

The wedding of HRH Princess Eugenie of York, youngest daughter of HRH The Duke of York (Prince Andrew) and Sarah, Duchess of York, née Ferguson, and Jack Brooksbank, eldest child of George Brooksbank and Nicola Brooksbank, née Newton, took place at St. George's Chapel, Windsor Castle today 12 october 2018 at 11 a.m. local time.

The Dean of Windsor, David Conner, officiated the ceremony. Princess Eugenie's elder sister Princess Beatrix served the role as maid of honour, while Jack's brother Thomas was his best man. The order of service can be viewed here.

Bridesmaids were Princess Charlotte of Cambridge, Savannah and Isla Phillips (daughters of Peter and Autumn Phillips, the former the son of the Princess Royal (Princess Anne) and thus a first cousin of the bride), Mia Tindall (daughter of Mike and Zara Tindall, the latter the daughter of the Princess Royal and thus another first cousin of the bride), Maud Windsor (goddaughter of the bride and daughter of Lord Frederick and Lady Frederick Windsor, née Sophie Winkleman, the former a second cousin of the bride) and Theodora Williams (daughter of the artist Robbie Williams and his partner Ayda Field).

Page Boys were Prince George of Cambridge and Louis de Givenchy (son of Olivier and Zoe De Givenchy, friends), while special attendants were Lady Louise Mountbatten-Windsor, who took good care of the bridal party, and Viscount Severn, both children of the Earl and Countess of Wessex and thus first cousins of the bride.

Most members of the British Royal Family attended the wedding, including Queen Elizabeth, Prince Philip, Duke of Edinburgh, the Prince of Wales, the Duke and Duchess of Cambridge and the Duke and Duchess of Sussex, the Princess Royal (Princess Anne) and Sir Timothy Laurence, the Duke of York (and hs former wife Sarah, Duchess of York), Princess Beatrix of York, the Earl and Countess of Wessex. Also present were the Phillips and the Tindalls and most of the Kents and Gloucesters. Absent were the Duchess of Cornwall, who had other official commitments decided before the wedding date was set (for the tabloids and some royal watchers who think this was a snub: you have won the competion of sillyness) and Princess Alexandra, Lady Ogilvy.

As for other guests, and based on comments on Twitter and Nobiliana, members of the Greek Royal Family included Crown Prince Pavlos, Crown Princess Marie-Chantal, Princess Maria-Olympia and Prince Philippos with his partner Nina Flohr, while the Hannovers were represented by Prince Ernst August and Princess Ekaterina and Prince Christian and Princess Alessandra.

Present were also representatives of various charities which Princess Eugenie is associated with as well as many other relatives and friends. 850 people were invited to attend the ceremony and the reception, and judging from the various news reports, lots of celebrities were in attendance. As the wedding took place in the middle of the day while I was at work, I have not been able to watch much, and  will therefore not comment on all the guests. I am sure a list will be compiled at Nobiliana in the near future.

The wedding ceremony was followed by a reception in  St George's Hall hosted by the Queen and later a party at The Royal Lodge.

2 October 2018

Norse Seventh-Day Adventist Church and Cemetery, Bosque County, Texas, USA

The Norse Seventh-Day Adventist Church was the third church I visited during my stay in Bosque County in July 2005. I have given a few details in my earlier article about the visit in my article about the Old Savior's Church.

According to the sign the church was established in 1890 and the Norwegian-American pioneer Ole T. Nystel is listed beneath. According to the Findmygrave entry he was the (or one of?) the founders of the church.There were several graves in the cemetery, but I only took the time to take one grave photo, that of Ole T. Nystel (1853–1930) and his second wife Annie Olena Nystel (1855–1937).

According to the Findmygrave entry Ole Nystel and his neighbor Karl Qvestad were captured and held by a band of Comanches in 1867. He later wrote a book about his experiences, Lost and Found; or Three Months with the Wild Indians, in 1888. According to the introduction to Bosque Museum's new edition published in 1994, Ole Nystel's father came from Åmli in present-day county of Aust-Agder.

All photos: © 2005 Dag Trygsland Hoelseth.

Updated on Thursday 9 July 2018 at 14:15  (two links added, one corrected).

St. Olaf Church (The Rock Church) and Cemetery, Cranfills Gap, Bosque County, Texas, USA

I wrote about my visit to Bosque County, Texas in my previous article about Our Savior's Church and Cemetery. The St. Olaf Church, usually called The Rock Church, outside Cranfillls Gap, was built in 1886. See the text of the marker following the third photo.Text: «Built in 1886 of native stone by architect Andrew Mickelson and his brothers, Christian and Ole Mickelson. It originally had a dirt floor and planks laid on wooden kegs for pews. The bell was acquired in 1897. The church served the Norwegian settlers of this area, who were members of Our Savior's Lutheran Church of Norse (6 miles E). In 1902, the growth of the community necessitated separation from the Norse church, and the St. Olaf Congregation was organized. A new edifice was erected in Cranfills Gap (4 miles W) in 1907, and this church has since been used only for special services. (1974)»I only took 7 photos during the visit to the Rock Church, and no headstones were recorded.

Here it seems I wanted to show the landscape around the church as well.

All photos: © 2005 Dag Trygsland Hoelseth.