3 July 2021

Gjallarhorn nr. 68, juni 2021

Jeg mottok siste utgave av Gjallarhorn (nr. 68, juni 2021), som er felles medlemsblad for Vestfold Slektshistorielag og Buskerud Slektshistorielag, tidligere denne uken. Og takk og lov for det! Når så mange aktiviteter er blitt lagt på is i så lang tid på grunn av pandemien er det godt at vi kan kose oss med medlemsblader og masse godt lesestoff. Gjallarhorn skuffer ikke denne gangen heller. Her er det lagt ned mye arbeid for å presentere spennende slekter for medlemmene. Fra innholdsfortegnelsen:

 • Steen-Karlsen, Torbjørn. Gjedde, Makrell, Ørret, Laks og Sild i byen. Gjedde – Giedde – Gedde, s. 4–10.
 • Steen-Karlsen, Torbjørn. Slektsforbindelser Lier  – Eiker – Sande – Ramnes. Del 3: Berg og Tuft i Ramnes, Krokstad på Eiker, Våle, Nøtterøy, Larvik, Tønsberg, Vivestad, Andebu, Høyjord, s. 11–25.
 • Helleberg, Odd Arne. Sandsværs første kjente bergmann, s. 26.
 • Steen-Karlsen, Torbjørn. Hammersmedmester Jakob Pedersen Tives slekt, s. 27–31.
 • Fagerli, Torkel. Anthonsen-slekten ved Jarlsberg Verk i Skoger. En gren av Skott-slekten fra Røros, s. 32–35.
 • Davidsen, Svein. DNA og DNA-testing – en oppdatering, s. 36-42.
 • Redalen, Torgrim. Bobrødrene fra Gulsvik - med støtte av DNA-testing i slektsforskning, s. 43–50.
 • Ulriksen, Eli. Årsmøte 2021 Vestfold Slektshistorielag Protokoll, s. 51.
 • Wærhaug-Mathisen, Svein-Åge. Årsrapport 2020 Vestfold Slektshistorielag, s. 52–53. (regnskap, s. 54).
 • Gustavsen, Are S. Bygdebokforfatter Terje Østro (1949–2020) – ved det endelig punktum, s. 55–57 (artikkelen kommer også på trykk i Norsk Slektshistorisk Forenings Genealogen nr. 1, 2021).
 • Møteoversikt høsten 2021, s. 58 (for både Vestfold og Buskerud).
Nok en gang står slektsforskeren Torbjørn Steen-Karlsen for brorparten av artiklene, som han også har gjort i tidligere utgaver. Man må la seg imponere både av produktiviteten og kvaliteten over forskningen. Her er det lagt ned mange timers arbeid. Jeg håper det er flere enn meg som verdsetter dette. 

Det er mange Gjedde-slekter i Skandinavia. Jeg har laget en liten, men langt fra endelig, oversikt i Slektshistoriewiki, den norske wikien for slekter og slektsforskning generelt. Nå er også herværende slekt, som etter alt å dømme stammer fra «Vigsiden» (Bohuslen), lagt inn i oversikten. Muligens jeg lager et kort sammendrag av slekten senere. 3 sønner av en Peder Gjedde – Anders (ca. 1689–1750), Ole (ca. 1691–1741) og Gjøde (ca. 1693–1733) slo seg ned i Tønsberg og omegn i første halvdel av 1700-tallet. Steen-Karlsen hadde et innlegg om disse 3 brødrene i Digitalarkivets brukerforum i 2018. I tillegg har Steen-Karlsen i artikkelen lagt inn referanser til andre Gjedder, samt til slekter med tilnavnet Machrel (Makrell, Makreel), Ørret, Laks og Sild (!). Torbjørn har da humoristisk sans også.

Del 3 av artikkelen «Slektsforbindelser Lier – Eiker – Sande – Ramnes» er omfattende. Den er som tittelen antyder av interesse for nedslagsfeltet til begge slektsforeningene, og mange interessante slektsnavn/tilnavn berøres.

Artikkelen «Hammersmedmester Jakob Pedersen Tives slekt» inneholder egentlig flere Tive-slekter, så tittelen er kanskje litt misvisende, uten at man trenger å gjøre for mye ut av det. Steen-Karlsen starter med en presentasjon av generasjon 1, Jakob Pedersen Tive (født i Sverige ca. 1667, d. 1740 i Hof). Han hadde minst fire barn. Jakobs forlover i andre ekteskap var hammersmedmester Lars Jakobsen Tive (ca. 1676–1744), som ganske sikkert er i slekt, uten at det blir forklart nærmere. Muligens en nevø? Lars hadde i hvert fall minst 4 barn med første hustru Elen Christensdatter Scheen (ca. 1700–1732) og 6 barn med andre hustru Marthe Dorthe Jørgensdatter Fyhn (ingen datoer nevnt). Artikkelen inkluderer også «En Tiveslekt i Østfold – Sverige og Saltverket i Slagen», der det innledningsvis fortelles om soldaten Jakob Jakobsen Tive som 11. september 1723 i Østre Fredrikstad gifter seg med Elin Iversdatter (d. 1738) og andre gang i 1738 med Helena Maria Christensdatter Rask. Familien flytter til Strömstad og senere til Glemmen og etter alt å dømme til Strömstad igjen, men det er etterkommere her som havnet i Slagen. Man kan jo gruble over mulige slektsforbindelser til hammersmedmesterne nevnt over, men når Steen-Karlsen ikke nevner det selv, så betyr det vel at ingen forbindelse (foreløbig) er påvist.

Torkel Fagerlis artikkel «Anthonsen-slekten ved Jarlsberg Verk i Skoger. En gren av Skott-slekten fra Røros» er fin. Den innledes med omtale av tre søsken som i andre halvdel av 1700-tallet levde ved Jarlsberg Verk på Konnerud. De var barn av en ukjent Anthon. Takket være Astrid Ryens enorme arbeid med Røros-slekter har det lykkes i å koble søskenflokken til Skott-slekten på Røros. Med dette som utgangspunkt har Fagerli laget en fin oversikt over søsknenes etterkommere i Skoger. Jeg stammer selv fra Skoger (Lars Leivsen (1838-1899)), men det er liten grunn til å tro at min Skoger-slekt har koblinger til Skott-slekten, Men det vet man jo ikke sikkert før jeg ev. arbeider mer med anene til min tipptippoldefar Lars.

Jeg stanser presentasjonen min her. Men vil gjerne oppfordre alle med interesse for slektsforskning og med røtter i de gamle fylkene Vestfold og Buskerud til å melde seg inn i en av de to slektsforeningene. Da får dere et fremragende medlemsblad med mange gode slektsartikler. Og finner du ikke din slekt der, så oppfordres du herved til å skrive en artikkel selv. Ja, oppfordringen går også til meg selv ... Oversikt over tidligere utgaver av Gjallarhorn finnes på foreningens nettside. Tidligere utgaver kan for øvrig kjøpes fra foreningens butikk.

Short English summary: My article is about the latest issue of Gjallarhorn, the newsletter of Vestfold Slektshistorielag and Buskerud Slektshistorielag (genealogical societies in the current counties of Vestfold and Telemark and of Viken).

Oppdatert lørdag 3. juli 2021 kl. 18.20 (kom i skade for å skrive «Genealogen» i stedet for «Gjallarhorn» innledningsvis).

6 June 2021

UK: Second child for the Duke and Duchess of Sussex

The Duke and Duchess of Sussex became parents to their second child on Friday 4 June 2021 at 11.40 a.m. when their daughter Lilibet Diana Mountbatten-Windsor was born at Santa Barbara Cottage Hospital in Santa Barbara, California, USA. According to the press statement the baby girl will be called "Lili". The statement in full:


Statement from the press secretary for the Duke and Duchess of Sussex

It is with great joy that Prince Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex, welcome their daughter Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor, to the world. Lili was born on Friday, June 4 at 11:40 a.m. in the trusted care of the doctors and staff at Santa Barbara Cottage Hospital in Santa Barbara, CA.

She weighed 7 lbs 11 oz. Both mother and child are healthy and well, and settling at home.

Lili is named after her great-grandmother, Her Majesty The Queen, whose family nickname is Lilibet. Her middle name, Diana, was chosen to honor her beloved late grandmother, The Princess of Wales.

This is the second child for the couple, who also have a two-year-old son named Archie Harrison Mountbatten-Windsor. The Duke and Duchess thank you for your warm wishes and prayers as they enjoy this special time as a family.

As a daughter of a duke, the now 2-days-old girl is entitled to be styled Lady Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, but as when her brother was born, the Duke and Duchess of Sussex have expressed their wish that their children should not use courtesy titles.

Lili was born as no. 8 in the line of succession to the British throne. She is the Prince of Wales' fifth grandchild and the 11th great-grandchild of Queen Elizabeth II.

19 May 2021

UK: Princess Beatrice is pregnant

Buckingham Palace announced today that Princess Beatrice and her husband Eduardo Mapelli Mozzi are going to have their first child together in the autumn of 2021:

Her Royal Highness Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi are very pleased to announce that they are expecting a baby in autumn of this year.

The Queen has been informed and both families are delighted with the news.

Princess Beatrice, eldest daughter of the Duke of York (Prince Andrew) and Sarah, Duchess of York, née Ferguson, married Eduardo Mapelli Mozzi, son of Alessandro Mapelli Mozzi and Nicola Williams-Ellis, née Burrows, at the Royal Chapel of All Saints, Royal Lodge, Windsor, on 17 July 2020.

The baby will enter the world as no. 11 in the line of succession to the British throne. Princess Beatrice is currently no, 9, but will step one place down the ladder when the Duke and Duchess  of Sussex have their second child in the early summer. 

Eduardo has a son, Christopher Woolf, b. 2016, from an earlier relationship.

2 May 2021

Stalsberghagen gravlund og krematorium, Lillestrøm, Norway

Stalsberghagen gravlund og krematorium (Stalsberghagen Cemetery and Crematorium) is situated in Lillestrøm municipality (earlier Skedsmo municipality) at the boarder of Rælingen municipality east of Oslo. The cemetery was opened for burials in 1901.

1. The main gate to the cemetery (old part).

2. The Little Chapel and the Large Chapel and Crematorium at Stalsberghagen.

3.

4. The Little Chapel.

5. The Large Chapel.

6. View of a part of the cemetery.

7. Grave of Colonel Kaare Bolstad (1921–1980) and his wife.

8. Wittenberg grave.

9. Memorial for unnamed graves.

10. Memorial for stillborn children who were buried in unknown graves before 1997. Many stillborn children have their last resting place at Stalsberghagen Cemetery. The practice was earlier that the small coffins were interred by chance in graves of adults buried at the same time. This practice  meant that the bereaved were not informed where their children were buried and many feel great sorrow from this experience. The memorial gives the bereaved a place to go with their sorrowful memories. The memorial was raised in 2010.

11.

12. In memory of song and musicians.

13. Arnesen family grave.

14. Segelcke family grave. Martha Segelcke (1862–1912), Christien A. Segelcke (1858–1946) and Maria Segelcke (1862–1950).

15. Bergersen grave.

16. Wessel family grave: Sawmill manager Engebret Wessel (1844–1913) and his wife Helga Wessel, née Fonahn (1859–1949). At the bottom of the headstone one can find the inscription of their daughter Alfhild Øvergaard, née Wessel (1882–1907), who died in Finland.

17. Family grave of blacksmith Marius Halvorsen (1873–1945) and his family, including his son Oscar (1910–1992), who was also a blacksmith.

18. Næss family grave. Includes the name of the trade union chairman and Labour politician Nic. Næss (Nicolai Næss) (1891–1942), who died in exile in Stockholm, Sweden during the war.
 
19. Holmsen family grave. The name Stalsberg is inscribed at the top of the headstone. I would have to do more research to find out the connection.*

20. Risto family grave.

21. Mauritz family grave.

22. Garder family grave.

23. Grave of hotel owner Johan Alfred Tosterud (1891–1948) and his wife.

24. Kristiansen Stübner grave.

All 24 photos: © 2021 Dag Trygsland Hoelseth.

I visited the cemetery Thursday this week to take photos of two graves to be used in articles at Slektshistoriewiki, the Norwegian genealogy wiki (these photos are not included in the blog article). But I after fulfilling my mission I walked around for a while and took photos of some of the graves which I found interesting. Some attractive or old headstones and some family names that caught my attention. The cemetery is divided by Øvre Rælingsveg into two parts. The old part, where all the photos above are taken and where the chapels are, and the new part, made available for burials in the 1960s. The new part also includes a section for Muslims.

The Large Chapel (I haven't decided if it would be most correct to translate Store kapell into «The Great Chapel» or «The Large Chapel» and Lille kapell into «The Small Chapel» or «The Little Chapel») and crematorium was inaugurated in 1958 and the original chapel was torn down. The Large Chapel has 200 seats, while The Little Chapel, which was built in 1990 at the same place where the old chapel was once standing, has 50 seats. You can see a photo of the old chapel at Lokalhistoriewiki. For photos of the interior, go here (The Large Chapel) and here (The Little Chapel).

* Postscript 3 May 2021 at 18:45: The answer to my question about the Stalsberg inscription on top of the Holmsen family grave was easy to work out. Johan Andreas Holmsen (1843–1921) was farming at Stalsberg nordre (Northern Stalsberg) at Strømmen in Skedsmo (now Lillestrøm municipality). He even found his wife from Stalsberg søndre (Southern Stalsberg)! See among others Slegten Holmsen, 1934, p. 91, by Gudrun Jølsen.

Updated last time on Monday 3 May 2021 at 18.45 (postscript added).

24 April 2021

Royalty Digest Quarterly no. 1, 2021

Yes another issue of Royalty Digest Quarterly (no. 1, 2021) has arrived in the mailbox and I am happy to continue my reviews again after a little break. I didn't comment on the third and fourth issues of last year mainly due to my work and a genealogy project which took most of the fall as well as this spring. So my last RDQ article was published in June 2020. I could of course have written the articles now, but I find it to be less newsworthy. I should add that I write these presentations/reviews on my own initiative, it is not something «I have to do», but I enjoy writing them when I have the opportunity.

Liechtenstein on the front cover! The photo is of Prince Franz Joseph II of Liechtenstein (1906–1989), his wife Princess Georgine (Gina) of Liechtenstein, née Countess von Wilczek (1921–1989) and their two eldest sons, Prince Hans-Adam and Prince Philip. I am not sure when the photo is taken, maybe late 1946 or early 1947. The choice of front cover photo reveals that Charlotte Zeepvat this time has chosen the Princely House of Liechtenstein for her her traditional Family Album. Besides a 2 pages long introduction to the family history, the readers are treated with 72 illustrations of various family members and of the castle. The princely house is so large that the article also contain 5 pages with genealogical tables.

© 2005 Dag Trygsland Hoelseth.

I would love to visit Liechtenstein again one day. My only visit took place in 2005 when the Schloss Vaduz was under renovation. With a better camera I hope to take better photos and also see other parts of the principality.

Charlotte Zeepvat, who is an historical consultant to the magazine, has also written the first article of the present issue, An Extraordinary Life. The Story of Cyril von Sellheim. It is not proven, but in my opinion very likely that Cyril Albert Robert von Sellheim (1897–1983), who was adopted by Peter Alexander von Sellheim (1830–1913) and Philomena Maria (Mary) de Cock (1844–1915), was the son of Princess Marie of Mecklenburg-Strelitz (1878–1948), eldest daughter of Grand Duke Adolf Friedrich V (1848–1914) and Grand Duchess Elisabeth, née Princess of Anhalt (1857–1933). It is a well-written and interesting article to read, and it also has a page with short genealogies of the Sellheim and Mecklenburg-Strelitz families.

A Guiness for Monaco? Stephen Bunford asks. He tells the story of the Grimaldis and who the current head of state could have been if Prince Louis II of Monaco (1870–1949) had not adopted and legitimated his natural daughter Charlotte (1898–1977) in 1919.

I really enjoyed Bearn Bilker's article Clothilde von Merenberg – the last Nassau. He has both met and interviewed the countess and gives a good outline of the history of the Nassau and Merenberg family. Clothilde von Rintelen, née Countess of Merenberg, b. 1941, is the great-great-granddaughter of Prince Nikolaus Wilhelm of Nassau (1832–1905), who is 1868 married Natalia Alexandrovna Pushkina (1836–1913). The Merenberg title was granted by Nikolaus' brother-in-law Prince Georg Viktor of Waldeck and Pyrmont (1831–1893). The countess is related to most royal families of Europe, including the Norwegian, as Prince Nikolaus Wilhelm was a brother of Princess Sophia (1836–1913), who in 1857 married Prince Oscar of Sweden (1829–1907), from 1872 King Oscar II of Sweden and Norway. This means that Clothilde and Crown Prince Haakon are fourth cousins. There are other connections as well, but I will leave it at that.

Ove Mogensen from Denmark has traveled the whole world to take photos of royal graves. This time he presents the Saxe-Altenburgs as no. III in his series Tombs, Graves and Monuments in Thuringia.

In the series of Little-known Royals Coryne Hall has this time decided to present Princess Gundelinde of Bavaria (1891–1983), the youngest and 13th child of Prince Ludwig of Bavaria (1845–1921), from 1913 King Ludwig III, and Princess Maria Theresa of Bavaria, née Archduchess of Austria-Este. Princess Gundelinde married in 1919 Count Johann Georg von Preysing-Lichtenegg-Moos (1887–1924). The article reminded me of the somewhat unusual names (at least to me) of some of Gundelinde's siblings, including Helmtrud, Notburga and Dietlinde.

The columns The World Wide Web of Royalty gives us genealogical news from the Imperial, Royal or Princely houses of Austria, Bourbon-Parme, Hohenberg, Leiningen, Norway (Erling Lorentzen), Sweden and Thurn and Taxis.

Really newsworthy are the book titles Royal Books have «in the pipeline», among them the third edition of Bernadotteättlingar (Bernadotte Descendants), which is expected in the summer of 2021, and Genealogie des Fürstlichen Hauses Kinsky, which will come out in the winter of 2021/2022. Really something to look forward to!

Information about Royalty Digest Quarterly can be found at its editor's website Royalbooks.se. See earlier presentations of RDQ here. See also its Facebook page.

17 April 2021

UK: The Royal Family took farewell with Prince Philip, Duke of Edinburgh

The funeral service for Prince Philip, Duke of Edinburgh, who died on 9 April 2021, 99 years old, took place in St. George's Chapel at Windsor today, 17 April 2021.

The funeral procession, which started at 2.50 p.m. local time, took place from the State Entrance to the chapel. The coffin of the duke was carried by a customised Land Rover. Behind it walked members of the royal family – the Prince of Wales, the Princess Royal, the Duke of York, the Earl of Wessex, the Duke of Cambridge, Peter Phillips, the Duke of Sussex, Tim Laurence and the Earl of Snowdon – while other members had driven to the chapel by car in advance. More details can be read at the official website.

Due to the pandemic and Covid-19 protocol, only 30 people were allowed to attend the funeral service. These were:

 • HM The Queen (Queen Elizabeth II)
 • HRH The Prince of Wales (Prince Charles)
 • HRH The Duchess of Cornwall (Camilla)
 • HRH The Duke of Cambridge (Prince William)
 • HRH The Duchess of Cambridge (Catherine) 
 • HRH The Duke of Sussex (Prince Harry)
 • HRH The Duke of York
 • HRH Princess Beatrice of York
 • Edoardo Mapelli Mozzi (husband of the former)
 • HRH Princess Eugenie of York
 • Jack Brooksbank (husband of the former)
 • HRH The Earl of Wessex (Prince Edward)
 • HRH The Countess of Wessex (Sophie)
 • Lady Louise Windsor
 • James, Viscount Severn
 • HRH The Princess Royal (Princess Anne)
 • Tim Laurence
 • Peter Phillips
 • Zara Tindall
 • Mike Tindall
 • The Earl of Snowdon (David Armstrong-Jones, son of the late Princess Margaret)
 • Lady Sarah Chatto (daughter of the late Princess Margaret)
 • Daniel Chatto
 • HRH The Duke of Gloucester (cousin of the Queen)
 • HRH The Duke of Kent (cousin of the Queen)
 • HRH Princess Alexandra, the Hon. Lady Ogilvy
 • HGDH The Hereditary Prince of Baden (Hereditary Prince Bernhard)
 • HRH The Landgrave of Hesse (Landgrave Donatus)
 • HRH The Prince of Hohenlohe-Langenburg (Prince Philipp)
 • Countess Mountbatten of Burma (Penelope Knatchbull)
In other words – besides the widow the serivice were for the most part attended by children, children-in-law, grandchildren and their children – as well as a few other relatives. The Duchess of Sussex decided to remain in Los Angeles on advice of her doctor. The Hereditary Prince of Baden, the Landgrave of Hesse and the Prince of Hohenlohe-Langenburg represented the sisters of Prince Philip, while the Countess Mountbatten of Burma was a good friend and married to Norton Knatchbull, the 3rd Eaarl Mountbatten of Burma, a relative on his mother's side.

The funeral was a so-called «Ceremonial Royal Funeral», the same as that of the Queen Mother in 2002. The Dean of Windsor, David Conner, conducted the service, while the Archbishop of Canterbury, Justin Welby, pronounced the blessing. The full Order of Service can be viewed here.

The congregation wore masks for the service and the members of the royal family wore day dress or morning coat with medals.

As described by the official website, due to the public health guidelines, some of the funeral plan had been modified, «although the day was still be very much in line with His Royal Highness’s wishes». He had himself decided on the hymns and other music and that there should be no sermon. All in all it was a simple and beautiful service. What I will remember first of all is the sight of the queen, sitting all by herself in the choir , due to the health guidelines no-one could sit close to her and comfort her ...

The coffin was lowered into the royal vault at the end of the service. After the archbishop had pronounced the blessings and the national anthem was sung by the choir, the members of the royal family and members of the Duke of Edinburgh's family left the chapel via Galilee Porch.  

The funeral was televised. The broadcast started already two hours before the service here in Norway. The historian Trond Norén Isaksen was one of the commentators on TV2.

11 April 2021

UK: Record of Prince Philip's birth at Corfu

The Mail on Sunday has taken the trouble of locating the church book in which the then Prince Philip of Greece's birth and christening was recorded. [External link]

Prince Philip was born at the royal estate of Mon Repos on 10 June 1921 (28 May in the old Julian calendar) and baptized in the Church of Our Christ the Saviour,

The record is dated 24 October 1921 (i.e. 14 November 1921, Gregorian calendar).