6 July 2023

Gjallarhorn nr. 72, juni 2023

 

Jeg mottok Gjallarhorn nr. 72, juni 2023, i posten for en liten stund siden og tenkte jeg som vanlig skulle skrive noen ord. Tidsskriftet er som det fremgår av forsiden felles medlemsblad for Vestfold Slektshistorielag, som jeg er medlem av, og Buskerud Slektshistorielag, som jeg kunne ha vært medlem av, ettersom jeg har røtter blant annet i Skoger (men nå var jo Skoger opprinnelig et herred i Vestfold ...) og i Modum.

Innholdsfortegnelse:

 • Protokoll fra årsmøtet i Vestfold Slektshistorielag den 8. februar 2023, s. 4.
 • Referat fra Medlemsmøter. Vestfold Slektshistorielag, s. 5–9.
 • Årsberetning for 2022 Buskerud slektshistorielag, s. 10–11.
 • Protokoll fra årsmøtet i Buskerud Slektshistorielag den 8. februar 2023, s. 12.
 • Referat fra Medlemsmøter. Buskerud slektshistorielag, s. 13.
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Nes i Sandeherred & Mannsnavnet Timand, s. 14–24.
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Vestre Nes i Sandeherred – Øvre Såtvedt i Sandsvær – Tarandrød i Andeby og Nordre Kverne i Arnadal, s. 24–36.
 • Ketil Firing-Hanssen: Etterkommere av David Sinclair, fogd i Buskerud og Eiker, s. 37–47.
 • Gro Hege Ødegård: Et tidsbilde fra barndom og oppvekst i Tønsberg-distriktet under og etter 2dre verdenskrig, s. 48–50.
 • Eli Ulriksen: En grav i Swakopmund, s. 51–57.
 • Erik Bjune: Hurum gårds- og slektshistorie utgitt i vinter, s. 58.
 • Et lite dykk i Vestfold slektsenters bibliotek, s. 59.
Den første artikkelen til Torbjørn Steen-Karlsen tar utgangspunkt i Østre Nes i Sandeherred (Sandar), og det heter innledningsvis at gården i 1590 ble satt til 9 pund smør, herav 1 1/2 pund for Oksås. Ved et forlik på gården 17. juni 1590 med Jens Brønnum «ble enken Live Nes og hennes (umyndige) barn tilkjent hele denne parten.» Deretter følger en avskrift av forliket hentet fra Sandeherreds prestearkiv. På s. 16 stilles det opp en slektsoversikt over Tor Østre Nes' barn med Live, nemlig e N.N. Torsdatter, som  hadde sønnen Timand og Rolf Jonsen Hørtvedt, og Live (Torsdatter?) n. 1653-1661, som hadde barna Sebjørn og Gryte. Mye av artikkelen omhandler etterslekten til denne Timand. Artikkelforfatteren påstår her at de fleste med navnet Timand på Østlandet har sitt navn fra denne Timand, deriblant mange i USA. Artikkelen handler mye om etterslekt i Sandsvær. Man finner noen av disse Timand'ene (er Timand en versjon av Tidemand, forresten?) i Høeg, Hans. Sandsvær-slekten Bjerknes Evju gjennom 600 år, Høvik, 1953.

Torbjørn Steen-Karlsens neste artikkel tar utgangspunkt i Vestre Nes i Sandeherred (Sandar), med slektslinjer til Øvre Såtvedt i Sandsvær, Tarandrød i Andebu og Nordre Kverne i Arnadal. Som vanlig er det 1600- og 1700-talls materiale Steen-Karlsen jobber med, og kommer man seg tilbake til slektene som han tar for seg kan man få litt ekstra hjelp på veien. I artikkelen kommer man for øvrig innom slekts-/tilnavnene Pestel (Pestell, Pestil) i Holmestrand og Nibe (Niibe).

Ketil Firing Hanssens artikkel omhandler David Sinclair, som var fogd over Buskerud fogderi fra rundt 1652 til 1663. Hanssen skriver: «David Sinclair oppgis å være 46 år gammel i 1665, og dermed født ca. 1619. Hans etterslekt er beskrevet av E.A. Thomle i Personalhistorisk Tidsskrift i 1893, men denne framstillingen er mangelfull. 130 år senere kommer altså en oppdatering, men siste ord er nok ennå ikke skrevet. Selv om denne artikkelen inneholder en omfattende oversikt over etterkommere i 3–4 generasjoner, er det nok mangler i barneflokkene og mangelfulle opplysninger om flere av etterkommerne.» Thomles artikkel fra 1893 het for øvrig «Hans Jenssøn Grønbechs Slægtebok» (Personalhistorisk Tidsskrift, 3. rekke, 2. bind, s. 277–279). Det er mange (eldre) artikler i Personalhistorisk Tidsskrift, Norsk Personalhistorisk Tidsskrift og Norsk Slektshistorisk Tidsskrift som fortjener en ny gjennomgang og oppdatering, og Hanssen har gitt et verdifullt bidrag i så måte. Det er en del interessante navn i slektsoversikten, blant annet støter vi på slektsnavn som Finne, Faye, Blom, Moestue og Bjørn.

Det er positivt at tidsskriftet dekker flere tidsperioder og ikke bare omhandler rene slektsartikler, men også selvbiografisk stoff. Mange i min foreldres generasjon har vært flinke til å skrive ned minner som vil være av interesse også for andre enn den nærmeste slekts- og vennekretsen. Tidsbildet fra Tønsberg-distriktet under og etter 2. verdenskrig er Gro Hege Ødegårds bearbeidede manuskript ført i pennen av søsteren Tove Gunn Gulliksen (1942–2021). Vi kan være glade for at Tove fikk skrevet ned sine minner fra barndommen før hun så brått gikk bort i september 2021.

Artikkelen «En grav i Swakopmund» av Eli Ulriksen forteller historien til sjømannen og hvalfangeren  Alf Sverre Fredriksen (1883–1925), som var bestefar til artikkelforfatterens ektemann. Fredriksen døde av tyfoidfeber i Swakopmund i dagens Namibia. Ulriksen har gjort en solid innsats med å finne frem til informasjon om Fredriksen gjennom sjømannsruller, kontakt med museet i Swakopmund m.m., og det var en god avslutning på artikkelen å få vite at graven fortsatt eksisterer og at gravstenen er i god stand.

I våres ble endelig de to første bindene av Hurums gårds- og slektshistorie lansert. Dette er et prosjekt i Hurum historielag som har pågått i 17 år og med Torunn Haug, Svein Becken, Tale Eriksen, Håvard Kilhavn og Erik Bjune i redaksjonen. De to første bindene dekker 57 gårdsnumre i gamle Hurum kommune, mens det tredje bindet vil komme ut i løpet av 2024 og vil inneholde de eldste tettstedene (Rødtangen, Holmsbu, Verket/Bogen og Filtvet) samt utfyllende navne- og stedsregistre. Jeg gleder meg til å se nærmere på utgavene når jeg får anledning!

Short English summary: This article is about the latest issue of Gjallarhorn, the newsletter of Vestfold Slektshistorielag and Buskerud Slektshistorielag (Vestfold Genealogical Society and Buskerud Genealogical Society).