13 July 2017

Romslektenes hærverk på gravminner i Oslo

Sist søndag kveld skrev jeg en kort bloggartikkel etter besøket mitt på Alfaset gravlund i Oslo tidligere på dagen. Under besøket passerte jeg gravfeltet til romslektene i Norge og oppdaget at graven til Marina Jansen var blitt utsatt for hærverk. Jeg har siden forsøkt å få klarhet i når dette kan ha skjedd, men har ikke fått noen svar. Jeg nevnte at også Karoli-graven på Vestre gravlund  var blitt utsatt for hærverk ved minst et par anledninger, og at jeg kanskje ville komme tilbake til dette ved leilighet. Her følger noen bilder fra Vestre gravlund tatt med års mellomrom samt bilder fra Alfaset gravlund tatt i 2016 og i dag.

 01. Graven til Polykarp og Lola Karoli, Vestre gravlund, Oslo, august 2005.

 02. Graven til Polykarp og Lola Karoli, Vestre gravlund, Oslo, august 2005.

 03. Graven til Polykarp og Lola Karoli, Vestre gravlund, Oslo, april 2007.

 04. Graven til Polykarp og Lola Karoli, Vestre gravlund, Oslo, mai 2015.

05. Dronningkrone skal det være! Graven til Polykarp og Lola Karoli, Vestre gravlund, Oslo, mai 2015.

 06. Graven til Polykarp og Lola Karoli, Vestre gravlund, Oslo, juli 2017.

 07. Graven til Polykarp og Lola Karoli, Vestre gravlund, Oslo, juli 2017.

 08. Graven til Polykarp og Lola Karoli, Vestre gravlund, Oslo, juli 2017.

 09. Malepenselen lå igjen etter gravskjendningen på graven til Polykarp og Lola Karoli, Vestre gravlund, Oslo, juli 2017.

 10. Graven til Milos og Lisa Jansen, Alfaset gravlund, Oslo, april 2016.

 11. Graven til Milos og Lisa Jansen, Alfaset gravlund, Oslo, april 2016.

 12. Graven til Milos og Lisa Jansen, Alfaset gravlund, Oslo, 12. juli 2017.

 13. Graven til Milos og Lisa Jansen, Alfaset gravlund, Oslo, 12. juli 2017.

 14. Graven til Marina Josef, Alfaset gravlund, Oslo, 12. juli 2017.


15. Navneplaten på graven til Marina Josef, Alfaset gravlund, Oslo, 12. juli 2017.

 16. Gravplaten på graven til Marina Josef, Alfaset gravlund , Oslo, 12. juli 2017.

17. Graven til Frans Josef (1919–1989), Alfaset gravlund, Oslo, 12. juli 2017.

Den såkalte sigøynerdronningen, Lola Karoli, f. 1929, døde i 1996 og ble gravlagt på Vestre gravlund i et eget gravkammer. Ifølge romfolkets gravtradisjon kan ikke kisten berøre jord og derfor har romfolket fått tillatelse til å bygge egne gravkamre. Lolas ektefelle, Polykarp Karoli, på gravplaten (se for eksempel bilde 02), stod det forresten Polikina, døde i 2001 og ble gravlagt samme sted. Man kan se bilder fra begravelsen blant annet i en reportasje TV2.no skrev etter gravskjendingen i 2010. Lola og Polykarp var forresten folkeregistrert under navnene Eva og Pål Karlsen, jf. Gravferdsetatens offentlige register (Begravdeioslo.no).

Under studietiden jobbet jeg en sommer som gartner på Vestre gravlund, men det var før Lola Karoli døde. Senere har jeg besøkt gravlunden med jevne mellomrom for å ta bilder for diverse slektsartikler og andre slektsforskningsprosjekter, samt for å besvare såkalte «photo requests», bildeønsker, på nettsiden Findagrave.com. Jeg har derfor passert og/eller stukket innom Karoli-graven flere ganger.

Natt til 17. mai 2010 ble gravmonumentet utsatt for hærverk. Som man kan se av TV2.no's reportasje ble «gravhodet» revet over ende og tilsølt med maling. Ifølge reportasjen skal et motiv for udåden ha vært at «gravrøvere ville plyndre sigøynerdronningen», ettersom ryktet gikk på at Lola «skal ha hatt gull og diamanter for mellom to og tre millioner kroner i kisten da hun ble gravlagt». Jeg er nok litt skeptisk til disse påstandene, men når noe blir gjentatt ofte nok, ender de som regel opp med å bli en vedtatt sannhet. Den eller de som stod bak gravskjendingen lyktes ikke i sitt forehavende, men sørget altså for betydelige ødeleggelser.

«Romfolket mener å vite hvem som står bak gravskjendingen – en tidligere straffedømt mann som tilhører en konkurrerende romfamilie», kunne TV2.no fortelle. Om dette gjaldt et medlem av Jansen-familien, dvs. etterkommere etter Polykarp Karolis yngre bror Milos Jansen (1928–2001), eller et medlem av Josef-familien, har jeg ikke fått klarhet i. Konfliktene, som flere ganger har utartet seg til voldelige sammenstøt mellom de nevnte familiene, har som kjent pågått i mange år.

Når det gjelder gravmonumentet, så passerte jeg det under minst ett gravlundsbesøk mens gravhodet fortsatt lå ved siden av, men jeg tok dessverre aldri bilde av det. Bildene tatt i 2015 dokumenterer i hvert fall at fotoet av Lola Karoli, fotoet av Polykarp Karoli og et fellesfoto var borte, det samme var gravplaten med navnet til Polykarp. Som overhode for Karoli-familien var han en omstridt person, og man tenkte kanskje at det å fjerne navneplaten ville virke preventivt.

16. juni 2017 ble gravmonumentet utsatt for hærværk nok en gang, noe både NRK.no/Østlandssendingen og Aftenposten har skrevet om. Jeg tok bilder av gravmonumentet i går. Som man kan se lot gjerningspersonene malepenselen ligge igjen. Ifølge en representant for Jansen-familien skal hærværket ha vært en hevnaksjon for at farens gravstein var blitt tauet bort. Han vistge altså til gravmomumentet til Milos Jansen på Alfaset gravlund. Jeg må innrømme at jeg ikke la merke til at noe hadde skjedd med Jansen-graven på Alfaset da jeg besøkte gravlunden sist søndag, mest fordi gravskjendingen av Marina Josefs grav var så iøynefallende. Jeg besøkte Alfaset igjen onsdag ettermiddag og så nå at gravhodet var blitt revet ned, men det skulle ikke være noe stort problem å få det på plass igjen. Jeg vet ikke når dette bortauingsforsøket fant sted, men antar at det skjedde i våres en gang. Bilde 10 og 11 over viser hvordan gravmonumentet så ut i april 2016. Den gangen var det faktisk et gravhode tilhørende et annet medlem av Jansen-familien som var blitt revet ned, men jeg lar det ligge nå.

Jeg vet fortsatt ikke hva som ligger bak gravskjendingen av Marina Josefs grav. Det kan godt tenkes at også hun var blitt utsatt for en hevnaksjon som følge av konflikten(e) mellom familiene, men slik jeg har forstått hadde det ikke sammenheng med den pågående konflikten mellom Karoli- og Jansen-familiene. Kanskje vi får vite mer etter hvert.

Noen har besøkt Josef-graven etter at jeg skrev om gravskjendingen søndag, for da jeg var der onsdag ettermiddag var det delvis ryddet opp. Så får vi håpe at familiene nå besinner seg. Det er ille nok at de har latt stridighetene pågå i så mange år, men det er uverdig at de også skal gå løs på gravminnene. Det må det bli slutt på!

Postskript 13. juli 2017 kl. 19.05, endret 14. juli 2017 kl. 09.55. Diverse søk på ulike nettsider og sosiale medier har ledet meg til å tro at hærverket som gravmonumentet til Marina Josef er blitt utsatt for må ha skjedd nokså nylig, kanskje så sent som lørdag kveld. Man kan ellers undre seg litt over at gravskjendingen ikke har fanget nyhetenes interesse på samme måte som tilsølingen av Karoli-graven på Vestre gravlund gjorde, men nå er det vel så at Karoli-slekten er bedre kjent i norsk media enn Josef-slekten, og Vestre gravlund er litt nærmere «begivenhetenes sentrum» enn det Alfaset gravlund er.

De tre største norske romslektene – Karoli, Jansen og Josef (Karoli og Jansen utgår fra to brødre, så de kan også regnes som én slekt) – teller rundt 5–600 medlemmer (jeg har også sett tallet 800), så det er ikke like enkelt å få god nok oversikt over familiene. Det gjør det heller ikke lettere at de norske romer ofte opptrer med forskjellige navn – de folkeregistrerte navnene er ikke nødvendigvis de samme som de bruker innad i miljøet, og i tillegg kommer eventuelle kallenavn. Polykarp Karoli var folkeregistrert som Pål Karlsen, og mange medlemmer har skiftet folkeregistrerte navn én eller flere ganger. Den avdøde Čugurka Karoli, broren til Polykarp og Milos, hadde barn med helt andre etternavn. Med andre ord, det er ikke lett å plassere Marina Josef, og uten godt nok kildebelegg vil jeg ikke spekulere for mye utad, men jeg kan ikke lenger si at det er umulig at gravskjendingen av Marinas grav ikke hadde forbindelser til tilsølingen av Karoli-graven.

Det er ikke annet ennå forsøke å nøste opp i havet av kilder som tross alt finnes og se om det er mulig å skaffe seg en bedre oversikt etter hvert. Jeg har i mange år vært interessert i de norske romslektenes historie, både fra eldre og nyere tid, og har samlet mye materiale opp gjennom årene, men har ennå ikke gått så systematisk gjennom det. Jeg vet at også andre historikere og slektsforskere har jobbet mye og godt med slektshistorien. Jeg har drevet med slektsforskning i mange år, og har de siste årene også fungert som administrator for og bidragsyter til Slektshistoriewiki. Hovedutfordringen min har lenge vært at jeg synes de aller fleste slektene er interessante og spennende, det være seg fyrsteslekter, adelsslekter, egne slekter, arbeiderslekter eller romslekter, for å gi noen eksempler. Derfor jobber jeg litt for ofte med litt for mange prosjekter på én gang. Men noe har jeg da fått fullført, og mer kommer ...

Når det gjelder gravskjendingen på Vestre gravlund i 2010, så skrev TV2.no vel 3 år senere at hærverket ikke hadde angivelig nedgravne edelstener som motiv, men skyldtes konflikten mellom Karoli- og Josef-slektene.

Oppdatert torsdag 13. juli 2017 kl. 13.30 (et par, tre ortografiske feil); torsdag 13. juli 2017 kl. 19.05 (postskript); sist gang fredag 14. juli 2017 kl. 09.55 (retting av ortografisk feil, tilføyelse av avsnitt). 

10 July 2017

Longest reigns page updated

On 21 June 2017 the King of Saudi Arabia issued a decree relieving his nephew Prince Mohammed bin Naif bin Abdulaziz Al Saud, b. 1959, of his duties as among others Crown Prince and replaced him by his own son, Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, b. 1985.

I had of course meant to update the Longest reigns page much earlier, but other tasks had to come first. I have also corrected the information about the heir to the throne of Bhutan, as Jigme Namgyel Wangchuck replaced his uncle, Jigyel Ugyen Wangchuck, when he was born on 5 February 2016. I follow the news of the King of Bhutan and his family through his Facebook page, but still failed to act on the royal birth at the time. But better late than never, as they say.

Hopefully the Longest reigns page is in better shape now. Please tell, either here or by e-mail, if you find other mistakes. The biggest challenge tonight is that my CoffeeCup html editor doesn't work properly, as it refuses to give me previews of the changes I make. I hope I will not have to update my website too many times tonight ...

Royalty Digest Quarterly no. 2, 2017

Historical tidbits of the royal houses of Sweden and Denmark dominate the latest issue of Royalty Digest Quarterly (no. 2, 2017). The front cover shows a painting of King Frederik VI of Denmark and Queen Marie Sophie with their daughters Wilhelmine (in the middle) and Caroline. The same image can also be found on page 25. In other words, Denmark has made it to the traditional Family Album this time, as always presented by periodical's historical consultant Charlotte Zeepvat. This album focuses on the history from the vikings to the House of Oldenburg, so I suppose that the House of Glücksburg will be covered in a later issue. The album contains, besides the introduction, a collection of all in all 85 images as well as three pages with genealogical surveys, covering the descendants of Frederik V.

The album is followed up by another article by Charlotte Zeepvat, A King for Denmark, where she makes a good effort in explaining the rather complicating history leading up to the election of Prince Christian of Glücksburg as heir to the Danish throne.

The first article in the present issue, howver, is titled Prince Gustaf Adolf - the lost generation and is written by Roger Lundgren. Prince Gustaf Adolf was of course the father of the present King Carl Gustaf of Sweden. Lundgren is know for among other things his biography on Prince Gustaf Adolf's wife Princess Sibylla, published in 2007.

The fourth Scandinavia-related article, Jomfru Fanny, is written by the editor Ted Rosvall himself.  Rosvall tells the story about the psychic Franziska Caroline Elise Enger (1805–1881), the daughter of an huntsman at the Mecklenburg estate of Vietow, Friedrich Enger, og the unmarried seamstress from the same estate, Christine Maria Margretha Heise. But was Friedrich the real father? Some wants to believe that she was the daughter of the then Prince Christian Frederik, later King Christian VII, and his then fiancée Princess Charlotte Frederikke of Mecklenburg-Schwerin ...

Normally the World Wide Web of Royalty column, bringing the latest genealogical news, comes at the end of the issue, but this time the editor has made an exception! More importantly, we are presented with news from  Austria and Hungary, Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst, Luxembourg,  Mountbatten, Russia, Sweden, Bourbon-Two Sicilies and Württemberg.

Following the genealogical news, Coryne Hall tells the story of Princess Maud of Fife in the series Little-known royals, before David Horbury presents the part 4 of letters from John Wimbles' collection of material from the Romanian National Archives and other sources.

Finally the readers are treated with a book review again. Hurray! Charlotte Zeepvat gives her thoughts on the book Royal Wills in Britain from 1509 to 2008 by Michael L. Nash (Palgrave Macmillian, 2017, ISBN 978-1-137-60144-5 (hardcover), 978-1-137-60145-2 (e-book). The book seems to be very interesting. But I wonder how well the book will sell, considering that it is priced at GBP 83,29 (e-book)/GBP 99,99 (hardcover).

Information on Royalty Digest Quarterly can be found at its editor's website Royalbooks.se. See earlier presentation of RDQ here. See also its Facebook page.

9 July 2017

Ramponert Josef-grav, Alfaset gravlund, Oslo

 Graven til Marina Josef, Alfaset gravlund, april 2016.
 Graven til Marina Josef, Alfaset gravlund, april 2016.
 Graven til Marina Josef, Alfaset gravlund, juli 2017.
 Graven til Marina Josef, Alfaset gravlund, juli 2017.

Graven til Marina Josef, Alfaset gravlund, juli 2017.

Flere medlemmer av de norske romslektene Karoli og Josef med flere ligger gravlagt i et eget felt (001) på Alfaset gravlund i Oslo. Jeg har tatt bilder av gravene flere ganger – med gammelt og nytt kamera.

De to øverste bildene ble tatt i april 2016 av graven til Marina Josef (1960–2015). De tre nederste bildene ble tatt under dagens besøk, og som dere kan se er graven fullstendig ramponert. Jeg vet dessverre ikke når dette kan ha skjedd, men det gjør meg opprørt. Sannelig har det vært konflikter både mellom og innad i de norske romslektene, men at man tar med seg konflikten etter at en har gått bort er både trist og uakseptabelt. Som noen kanskje husker er også Karoli-graven på Vestre gravlund blitt ramponert minst et par ganger – i 2010 og i 2017. Etter gravskjendingen i 2010 ble gravmonumentet reparert, men samtidig ble Polykarp Karolis navn fjernet, slik at bare kona Lolas navn stod igjen. Jeg kan ev. komme tilbake med bilder av Karoli-graven tatt før og etter 2010 i en egen bloggartikkel.

Jeg har foreløbig ikke god nok oversikt over Josef-familien, så jeg kan ikke identifisere Marina Josef nærmere. Jeg antar dog at hun var enten en yngre datter, ev. barnebarn eller svigerdatter til Frans Josef (1919–1989). Ifølge boken En for hverandre. Sigøynerne Milos Karoli og Frans Josef forteller fra 1978 giftet Frans seg i 1940 med en jente ved navn Maria (av Modest-slekten? – her er ikke boken like klar) og fikk 13 barn med henne.

Postskript torsdag 13. juli 2017 kl. 19.10: Se også min senere artikkel publisert 13. juli 2017.

 Oppdatert torsdag 13. juli 2017 kl. 07.50 (presisering av mulige slektsforhold); torsdag 13. juli 2017 kl. 19.10 (siste avsnitt strammet inn, postskript tilføyd).