9 July 2017

Ramponert Josef-grav, Alfaset gravlund, Oslo

 Graven til Marina Josef, Alfaset gravlund, april 2016.
 Graven til Marina Josef, Alfaset gravlund, april 2016.
 Graven til Marina Josef, Alfaset gravlund, juli 2017.
 Graven til Marina Josef, Alfaset gravlund, juli 2017.

Graven til Marina Josef, Alfaset gravlund, juli 2017.

Flere medlemmer av de norske romslektene Karoli og Josef med flere ligger gravlagt i et eget felt (001) på Alfaset gravlund i Oslo. Jeg har tatt bilder av gravene flere ganger – med gammelt og nytt kamera.

De to øverste bildene ble tatt i april 2016 av graven til Marina Josef (1960–2015). De tre nederste bildene ble tatt under dagens besøk, og som dere kan se er graven fullstendig ramponert. Jeg vet dessverre ikke når dette kan ha skjedd, men det gjør meg opprørt. Sannelig har det vært konflikter både mellom og innad i de norske romslektene, men at man tar med seg konflikten etter at en har gått bort er både trist og uakseptabelt. Som noen kanskje husker er også Karoli-graven på Vestre gravlund blitt ramponert minst et par ganger – i 2010 og i 2017. Etter gravskjendingen i 2010 ble gravmonumentet reparert, men samtidig ble Polykarp Karolis navn fjernet, slik at bare kona Lolas navn stod igjen. Jeg kan ev. komme tilbake med bilder av Karoli-graven tatt før og etter 2010 i en egen bloggartikkel.

Jeg har foreløbig ikke god nok oversikt over Josef-familien, så jeg kan ikke identifisere Marina Josef nærmere. Jeg antar dog at hun var enten en yngre datter, ev. barnebarn eller svigerdatter til Frans Josef (1919–1989). Ifølge boken En for hverandre. Sigøynerne Milos Karoli og Frans Josef forteller fra 1978 giftet Frans seg i 1940 med en jente ved navn Maria (av Modest-slekten? – her er ikke boken like klar) og fikk 13 barn med henne.

Postskript torsdag 13. juli 2017 kl. 19.10: Se også min senere artikkel publisert 13. juli 2017.

 Oppdatert torsdag 13. juli 2017 kl. 07.50 (presisering av mulige slektsforhold); torsdag 13. juli 2017 kl. 19.10 (siste avsnitt strammet inn, postskript tilføyd).

No comments:

Post a Comment