13 July 2017

Romslektenes hærverk på gravminner i Oslo

Sist søndag kveld skrev jeg en kort bloggartikkel etter besøket mitt på Alfaset gravlund i Oslo tidligere på dagen. Under besøket passerte jeg gravfeltet til romslektene i Norge og oppdaget at graven til Marina Jansen var blitt utsatt for hærverk. Jeg har siden forsøkt å få klarhet i når dette kan ha skjedd, men har ikke fått noen svar. Jeg nevnte at også Karoli-graven på Vestre gravlund  var blitt utsatt for hærverk ved minst et par anledninger, og at jeg kanskje ville komme tilbake til dette ved leilighet. Her følger noen bilder fra Vestre gravlund tatt med års mellomrom samt bilder fra Alfaset gravlund tatt i 2016 og i dag.

 01. Graven til Polykarp og Lola Karoli, Vestre gravlund, Oslo, august 2005.

 02. Graven til Polykarp og Lola Karoli, Vestre gravlund, Oslo, august 2005.

 03. Graven til Polykarp og Lola Karoli, Vestre gravlund, Oslo, april 2007.

 04. Graven til Polykarp og Lola Karoli, Vestre gravlund, Oslo, mai 2015.

05. Dronningkrone skal det være! Graven til Polykarp og Lola Karoli, Vestre gravlund, Oslo, mai 2015.

 06. Graven til Polykarp og Lola Karoli, Vestre gravlund, Oslo, juli 2017.

 07. Graven til Polykarp og Lola Karoli, Vestre gravlund, Oslo, juli 2017.

 08. Graven til Polykarp og Lola Karoli, Vestre gravlund, Oslo, juli 2017.

 09. Malepenselen lå igjen etter gravskjendningen på graven til Polykarp og Lola Karoli, Vestre gravlund, Oslo, juli 2017.

 10. Graven til Milos og Lisa Jansen, Alfaset gravlund, Oslo, april 2016.

 11. Graven til Milos og Lisa Jansen, Alfaset gravlund, Oslo, april 2016.

 12. Graven til Milos og Lisa Jansen, Alfaset gravlund, Oslo, 12. juli 2017.

 13. Graven til Milos og Lisa Jansen, Alfaset gravlund, Oslo, 12. juli 2017.

 14. Graven til Marina Josef, Alfaset gravlund, Oslo, 12. juli 2017.


15. Navneplaten på graven til Marina Josef, Alfaset gravlund, Oslo, 12. juli 2017.

 16. Gravplaten på graven til Marina Josef, Alfaset gravlund , Oslo, 12. juli 2017.

17. Graven til Frans Josef (1919–1989), Alfaset gravlund, Oslo, 12. juli 2017.

Den såkalte sigøynerdronningen, Lola Karoli, f. 1929, døde i 1996 og ble gravlagt på Vestre gravlund i et eget gravkammer. Ifølge romfolkets gravtradisjon kan ikke kisten berøre jord og derfor har romfolket fått tillatelse til å bygge egne gravkamre. Lolas ektefelle, Polykarp Karoli, på gravplaten (se for eksempel bilde 02), stod det forresten Polikina, døde i 2001 og ble gravlagt samme sted. Man kan se bilder fra begravelsen blant annet i en reportasje TV2.no skrev etter gravskjendingen i 2010. Lola og Polykarp var forresten folkeregistrert under navnene Eva og Pål Karlsen, jf. Gravferdsetatens offentlige register (Begravdeioslo.no).

Under studietiden jobbet jeg en sommer som gartner på Vestre gravlund, men det var før Lola Karoli døde. Senere har jeg besøkt gravlunden med jevne mellomrom for å ta bilder for diverse slektsartikler og andre slektsforskningsprosjekter, samt for å besvare såkalte «photo requests», bildeønsker, på nettsiden Findagrave.com. Jeg har derfor passert og/eller stukket innom Karoli-graven flere ganger.

Natt til 17. mai 2010 ble gravmonumentet utsatt for hærverk. Som man kan se av TV2.no's reportasje ble «gravhodet» revet over ende og tilsølt med maling. Ifølge reportasjen skal et motiv for udåden ha vært at «gravrøvere ville plyndre sigøynerdronningen», ettersom ryktet gikk på at Lola «skal ha hatt gull og diamanter for mellom to og tre millioner kroner i kisten da hun ble gravlagt». Jeg er nok litt skeptisk til disse påstandene, men når noe blir gjentatt ofte nok, ender de som regel opp med å bli en vedtatt sannhet. Den eller de som stod bak gravskjendingen lyktes ikke i sitt forehavende, men sørget altså for betydelige ødeleggelser.

«Romfolket mener å vite hvem som står bak gravskjendingen – en tidligere straffedømt mann som tilhører en konkurrerende romfamilie», kunne TV2.no fortelle. Om dette gjaldt et medlem av Jansen-familien, dvs. etterkommere etter Polykarp Karolis yngre bror Milos Jansen (1928–2001), eller et medlem av Josef-familien, har jeg ikke fått klarhet i. Konfliktene, som flere ganger har utartet seg til voldelige sammenstøt mellom de nevnte familiene, har som kjent pågått i mange år.

Når det gjelder gravmonumentet, så passerte jeg det under minst ett gravlundsbesøk mens gravhodet fortsatt lå ved siden av, men jeg tok dessverre aldri bilde av det. Bildene tatt i 2015 dokumenterer i hvert fall at fotoet av Lola Karoli, fotoet av Polykarp Karoli og et fellesfoto var borte, det samme var gravplaten med navnet til Polykarp. Som overhode for Karoli-familien var han en omstridt person, og man tenkte kanskje at det å fjerne navneplaten ville virke preventivt.

16. juni 2017 ble gravmonumentet utsatt for hærværk nok en gang, noe både NRK.no/Østlandssendingen og Aftenposten har skrevet om. Jeg tok bilder av gravmonumentet i går. Som man kan se lot gjerningspersonene malepenselen ligge igjen. Ifølge en representant for Jansen-familien skal hærværket ha vært en hevnaksjon for at farens gravstein var blitt tauet bort. Han vistge altså til gravmomumentet til Milos Jansen på Alfaset gravlund. Jeg må innrømme at jeg ikke la merke til at noe hadde skjedd med Jansen-graven på Alfaset da jeg besøkte gravlunden sist søndag, mest fordi gravskjendingen av Marina Josefs grav var så iøynefallende. Jeg besøkte Alfaset igjen onsdag ettermiddag og så nå at gravhodet var blitt revet ned, men det skulle ikke være noe stort problem å få det på plass igjen. Jeg vet ikke når dette bortauingsforsøket fant sted, men antar at det skjedde i våres en gang. Bilde 10 og 11 over viser hvordan gravmonumentet så ut i april 2016. Den gangen var det faktisk et gravhode tilhørende et annet medlem av Jansen-familien som var blitt revet ned, men jeg lar det ligge nå.

Jeg vet fortsatt ikke hva som ligger bak gravskjendingen av Marina Josefs grav. Det kan godt tenkes at også hun var blitt utsatt for en hevnaksjon som følge av konflikten(e) mellom familiene, men slik jeg har forstått hadde det ikke sammenheng med den pågående konflikten mellom Karoli- og Jansen-familiene. Kanskje vi får vite mer etter hvert.

Noen har besøkt Josef-graven etter at jeg skrev om gravskjendingen søndag, for da jeg var der onsdag ettermiddag var det delvis ryddet opp. Så får vi håpe at familiene nå besinner seg. Det er ille nok at de har latt stridighetene pågå i så mange år, men det er uverdig at de også skal gå løs på gravminnene. Det må det bli slutt på!

Postskript 13. juli 2017 kl. 19.05, endret 14. juli 2017 kl. 09.55. Diverse søk på ulike nettsider og sosiale medier har ledet meg til å tro at hærverket som gravmonumentet til Marina Josef er blitt utsatt for må ha skjedd nokså nylig, kanskje så sent som lørdag kveld. Man kan ellers undre seg litt over at gravskjendingen ikke har fanget nyhetenes interesse på samme måte som tilsølingen av Karoli-graven på Vestre gravlund gjorde, men nå er det vel så at Karoli-slekten er bedre kjent i norsk media enn Josef-slekten, og Vestre gravlund er litt nærmere «begivenhetenes sentrum» enn det Alfaset gravlund er.

De tre største norske romslektene – Karoli, Jansen og Josef (Karoli og Jansen utgår fra to brødre, så de kan også regnes som én slekt) – teller rundt 5–600 medlemmer (jeg har også sett tallet 800), så det er ikke like enkelt å få god nok oversikt over familiene. Det gjør det heller ikke lettere at de norske romer ofte opptrer med forskjellige navn – de folkeregistrerte navnene er ikke nødvendigvis de samme som de bruker innad i miljøet, og i tillegg kommer eventuelle kallenavn. Polykarp Karoli var folkeregistrert som Pål Karlsen, og mange medlemmer har skiftet folkeregistrerte navn én eller flere ganger. Den avdøde Čugurka Karoli, broren til Polykarp og Milos, hadde barn med helt andre etternavn. Med andre ord, det er ikke lett å plassere Marina Josef, og uten godt nok kildebelegg vil jeg ikke spekulere for mye utad, men jeg kan ikke lenger si at det er umulig at gravskjendingen av Marinas grav ikke hadde forbindelser til tilsølingen av Karoli-graven.

Det er ikke annet ennå forsøke å nøste opp i havet av kilder som tross alt finnes og se om det er mulig å skaffe seg en bedre oversikt etter hvert. Jeg har i mange år vært interessert i de norske romslektenes historie, både fra eldre og nyere tid, og har samlet mye materiale opp gjennom årene, men har ennå ikke gått så systematisk gjennom det. Jeg vet at også andre historikere og slektsforskere har jobbet mye og godt med slektshistorien. Jeg har drevet med slektsforskning i mange år, og har de siste årene også fungert som administrator for og bidragsyter til Slektshistoriewiki. Hovedutfordringen min har lenge vært at jeg synes de aller fleste slektene er interessante og spennende, det være seg fyrsteslekter, adelsslekter, egne slekter, arbeiderslekter eller romslekter, for å gi noen eksempler. Derfor jobber jeg litt for ofte med litt for mange prosjekter på én gang. Men noe har jeg da fått fullført, og mer kommer ...

Når det gjelder gravskjendingen på Vestre gravlund i 2010, så skrev TV2.no vel 3 år senere at hærverket ikke hadde angivelig nedgravne edelstener som motiv, men skyldtes konflikten mellom Karoli- og Josef-slektene.

Oppdatert torsdag 13. juli 2017 kl. 13.30 (et par, tre ortografiske feil); torsdag 13. juli 2017 kl. 19.05 (postskript); sist gang fredag 14. juli 2017 kl. 09.55 (retting av ortografisk feil, tilføyelse av avsnitt). 

1 comment:

  1. I hope you eventually photograph headstones at Vestre gravlund (Oslo Western Civil Cemetery) for FaG this summer or autumn, but whenever your spouse and child are away from you.

    ReplyDelete