4 November 2018

NST bind 45 hefte 3 og Genealogen nr. 2, 2018

Norsk Slektshistorisk Tidsskrift (NST) bind XLV (45), hefte 3 og Genealogen nr. 2, 2018 som er tidsskrifter utgitt av Norsk Slektshistorisk Forening, ble sendt ut samtidig til tidligere medlemmene denne uken.

Det fagfellevurderte tidsskriftet NST inneholder denne gangen 2 artikler. Arnvid Lillehammer har bidratt med artikkelen Valentin Olsen Blomsterberg – reisande eller soldat?, som er den foreløbig siste i rekken av artikler han har skrevet om omstreifer- eller taterslekter (romanislekter). Odd Arne Helleberg har jobbet mye med Telemark-genealogi, og hans bidrag denne gangen er Krake søker make. En slektskrets prester, lensmenn og storbønder i Øst-Telemark på tidlig 1600-tall. Utgangspunktet er Nils Olavssøn, som i 1591 beseglet hyllingsbrevet for kong Christian IV i egenskap å være sogneprest i Hjartdal. Helleberg innleder:
«I eldre arbeider om presteslekter på tidlig 1600-tall, heter det gjerne litt nedlatende at de sank ned i bondestanden når barna deres ble giftet inn i bondeslekter. Nærmere granskninger viser at det snarere var en utenbygds elite som søkte sammen med den lokale: Prestebarna ble giftet inn i bygdas beste slekter.
Historien om sognepresten i Hjartdal i Telemark, HERR NILS OLAVSSØN, er typisk i så måte.»
Helleberg kommer blant annet innom slekter i Hjartdal og Tinn. Ettersom jeg har aner fra begge kirkesognene hadde det vært spennende å kunne finne ut om jeg en gang i fremtiden kan klare å koble mine aner til slektene som Helleberg omtaler.

Redaktører for NST er Are S. Gustavsen og Johan Marius Setsaas.

Norsk Slektshistorisk Forening flyttet i løpet av sommeren 2018 fra lokalene i Øvre Slottsgate 2 B til Industriveien 6 i Lørenskog rett ved grensen til Oslo. Det nye biblioteket ble offisielt åpnet lørdag 8. september 2018, og denne begivenheten er selvsagt blitt viet spalteplass i siste utgave av Genealogen. Jeg hadde store fordeler av at NSF holdt til i Øvre Slottsgate ikke så fryktelig langt fra jobben min, slik at jeg enkelt kunne stikke innom i lunsjpausen hvis det var noe jeg ønsket å sjekke opp. Så jeg var i utgangspunktet ikke like fornøyd med flyttingen, men det var som nevnt av egoistiske grunner. Jeg har full forståelse for at foreningen av økonomiske årsaker ikke kunne fortsette som leietaker i sentrum av Oslo. I Industriveien har foreningen fått store og trivelige lokaler, og det går greit både med kollektiv transport og med egen bil fra der jeg bor i Oslo. Besøktstallene under arrangementene etter flyttingen har vært gode. Nå kommer det også mange besøkende fra Romerike som ikke tok bryet med å rote seg ned i Oslo sentrum.

Av foreningsstoff ellers kan nevnes protokollen fra årsmøtet i mai 2018, avfotograferingen av prost Henrich Holst Neumanns slektstavler fra Toten og informasjon om diverse kurs som foreningen skal holde denne høsten. I bladet finner man også et referat fra Skogfinsk konferanse på Hadeland, som ble arrangert på Lygnasæter Hotell 21. til 23. september 2018.

Hovedartiklene denne gangen:
  • «Erika Amundsdatter – en liten kvinne i historien» av Kjersti Aamodt (s. 5–18)
  • «Rike kilder – noen kirkebokeksempler og et nytt arkivfunn fra Fredrikstad 1615» av Are S. Gustavsen og Rune Nedrud (s. 19–22)
  • «Brobyggeren på Drammensbanene. En kort biografi over Berger Guttormsen (1803–ca. 1875) som blant annet bygde Hvalstadbroen» av Harald Sørgaard Djupvik, leder Hvalstad Vel Historielag (s. 23–30)
  • «Gulli nedre i Tuft» av Odd A. Helleberg (s. 31–41)
  • «Numedal i 1560» av Odd A. Helleberg (s. 42–52), en kommentar og utfylling av Digitalarkivets register til Norske lensrekneskapsbøker, bind II. Det forbedrede registeret som Helleberg har utarbeidet vil også bli lagt ut på Digitalarkivet.
  • «En mann med mange navn» av Erik Lie, Namsos (s. 53–54) gir en nærmere forklaring på forfatterens navneendringer samt en bibliografisk oversikt over arbeidene hans.
I seksjonen «Ny litteratur» er jeg selv førstemann ut med en anmeldelse av Margit Løylands kildeutgivelse Lofthusoppreisten. Rettsmateriale frå kommisjon og høgsterett 1789–99, Oslo: Riksarkivet, 2018. Historikere og slektsforskere får her kildene servert på et sølvfat, renskrevet og kommentert. De som jobber med en slekt og/eller er i slekt med de tiltalte og vitnene i Lofthus-opprøret vil finne verdifull personhistorisk informasjon, slik at slektsboken blir til mer enn fødsels- og dødsdatoer.

«En interessant biografisk roman: Murukleiven» er skrevet av Genealogens redaktør Rune Nedrud, og er en anmeldelse av Ove Eriksens historiske roman Murukleiven, Kolofon forlag, 2018.

In English: The article presents the contents of the latest issues of Norsk Slektshistorisk Tidsskrift and Genealogen, both periodicals published by The Norwegian Genealogical Society.