29 April 2015

New Crown Prince of Saudi Arabia, Longest reigns page updated

King Salman Bin Abdul Aziz Al Saud of Saudi Arabia, who succeeded King Abdullah on 23 January 2015, today appointed his newphew Prince Mohammed Bin Nayef Bin Abdul Aziz, b. 1959, as the new Crown Prince. The king's half-brother Muqrin held the position of Crown Prince from 23 January until today. According to the royal order, Muqrin was relieved of his post "upon his own request".

The change means that when Crown Prince Mohammed one day succeeds to the throne, he will be the first king who is not a son of the monarchy's founder, King Ibn Saud (Abdulaziz ibn Abdul Rahman Al Saud) (appr. 1876-1953).

By the same royal order, King Salman's son Prince Mohammed was appointed Deputy Crown Prince.

Because of the changes in Saudi Arabia, I have earlier this evening updated my Longest reigns page.

Articles

16 April 2015

Denmark: Queen Margrethe II's 75th birthday celebrations

The official birthday logo. Photo: Torben Eskerod. The logo has been created by the designer Poul Bjørn in co-operation with Wonderful Copenhagen.

Queen Margrethe II of Denmark celebrated her 75h birthday today, 16 April 2015. The celebrations began yesterday with a state banquet at Christiansborg Palace, attended by, among others:

The Danish Royal Family
 • HM Queen Margrethe II
 • HRH Crown Prince Frederik
 • HRH Crown Princess Mary
 • HRH Prince Joachim
 • HRH Princess Marie
 • HRH Princess Benedikte
 • HM Queen Anne Marie of the Hellenes
 • HM King Constantine of the Hellenes
 • HH Princess Elizabeth
Foreign heads of states and royals
 • HM King Carl XVI Gustaf of Sweden
 • HM Queen Silvia of Sweden
 • HM King Harald V of Norway
 • HM King Willem-Alexander of the Netherlands
 • HM Queen Máxima of the Netherlands
 • HM King Philippe of the Belgians
 • HM Queen Mathilde of the Belgians
 • HM King Felipe VI of Spain
 • HM Queen Letizia of Spain
 • HRH Grand Duke Henri of Luxembourg
 • HE Ólafur Ragnar Grímsson, president of Iceland
 • Ms. Dorrit Moussaieff (wife of the president)
Other family
 • HE Count Ingolf of Rosenborg
 • Countess Sussie of Rosenborg
Prime Minister Helle Thorning-Schmidt, other members of the government and other representatives of the official Denmark were also in attendance. Prince Henrik, the Prince Regent, was absent due to illness (flu), while HM Queen Sonja of Norway was on an official engagement in New York, USA. The full guest list can be viewed here.

At 8.30 this morning the traditional birthday morning wake-up for Margrethe II took place at Fredensborg Palace. At noon the Queen, other members of the Danish royal family and even the Norwegian King and Crown Prince couple greeted the people from the balconies of Amalienborg.  Later Queen Margrethe and the Crown Prince couple made a coach ride from Amalienborg to the City Hall, where there was an official greeting and luncheon reception at Copenhagen’s City Hall with participation by representatives from official Denmark, visiting royal guests and the royal family.

At 8 p.m. the birthday was marked by a dinner at Fredensborg Palace, attended by among others:

The Royal Family
 • HM Queen Margrethe
 • HRH Crown Prince Frederik
 • HRH Crown Princess Mary
 • HRH Prince Joachim
 • HRH Princess Marie
 • HRH Princess Benedikte
 • HM Queen Anne Marie of the Hellenes
 • HM King Constantine of the Hellenes
 • HH Princess Elizabeth
Foreign royals
 • HM King Carl XVI Gustaf of Sweden
 • HM Queen Silvia of Sweden
 • HM King Harald V of Norway
 • HRH Crown Princess Victoria of Sweden
 • HRH Prince Daniel of Sweden
 • HRH Crown Prince Haakon of Norway
 • HRH Crown Princess Mette-Marit of Norway
Besides Prime Minister Helle Thorning-Schmidt and the Pesident of the Parliament, Mogens Lykketoft, the guest list included many relatives, members of the nobility and members of the court, for instance several Castenskiolds, Crown Princess Mary's father John Donaldson, Dimitri and Dorrit Romanoff, Count Ingolf and Countess Sussie of Rosenborg, Countess Karin of Rosenborg,
HSH Prince Wilhelm and HSH Princess Ilona of Schamburg-Lippe, Count Bertil Bernadotte af Wisborg, Countess Jill Bernadotte af Wisborg and Count Michael Bernadotte af Wisborg. Prince Henrik, the Prince Regent was also today absent due to the flu he had caught.

Go to the official website to read more about the celebrations.

As a genealogist I thought Rigsarkivet, the Danish National Archives, made a nice gesture by publishing a photo of the entry of the then Princess Margrethe in the church book of Holmens at its Facebook page.

12 April 2015

Fødselsmeldinger for medlemmer av kongefamilien i Oslo byarkiv (Birth reports for members of the royal family in the Oslo City Archives)

Fødelsmeldingen for Erling Sven Lorentzen, 1923.

Jeg besøker fra tid til annen – men dessverre ikke ofte nok – Oslo byarkiv, populært kalt byens «hukommelse». Som historiker og slektsforsker er arkivet et eldorado av skatter – noen kjente, mens andre venter på å bli oppdaget. Arkivet har for eksempel nær 800 hyllemeter med kommunale folketellinger fra Kristiania og Aker, hovedsaklig fra perioden 1899 til 1954. De fleste av disse er tilgjengelige på byarkivets lesesal. I tillegg finner man valg- og skattemanntall, fødsels- og dødsfallsmeldinger, skoleprotokoller, branntakster og byggesaksarkiver, fotosamlinger og saker behandlet i bystyre og formannskap. Og mye, mye mer. [See the end of the article for an English summary.]

Kommunale folketellinger

Jeg har jobbet mye med de kommunale folketellingene for å finne ut mer informasjon om mine slektninger, som for eksempel oldefar Torkild Ekelis to brødre Even og Hermann. Det samme med slekt på min kones side. Og de kommunale folketellingene var kjekt å kunne ty til at det viste seg at familielisten for kongehuset manglet da folketellingen 1910 ble publisert 1. desember 2010. Da sendte byarkivet meg en kopi av familielisten for den kommunale 1909-tellingen i stedet. Sørvisen byarkivets ansatte har vist har vært upåklagelig.

Fødselsmeldinger

Jeg har allerede nevnt fødselsmeldingene man kan finne i arkivet. De er en verdifull kilde da de ikke bare angir nøyaktig fødselstidspunkt (ikke bare dato), men også sted for fødselen samt foreldrenes bopel (som kan være verdifull informasjon hvis tidspunktet for hendelsen er mellom kommunale og nasjonale folketellinger) i tillegg til informasjon om fødselens forløp. Fødselsmeldingene er interessante å skrive om både fordi de gir verdifull historisk informasjon og også som eksempler på hva man kan finne i byarkivet (ikke alt finnes på nettet, man må grave!).

I Oslo byarkiv kan man nemlig lete opp fødselsmeldingene som jordmoren sendte til helserådet i Oslo (eller Aker). Meldingene er ordnet etter dato, for Oslo dekkes perioden 1898 til 1988, både i original og på mikrofilm (det siste fra og med 1939). For Aker dekkes perioden fra 1902 til 1947. Dessuten kan man også bruke protokollene for Oslo fra 1898 til 1953 (sortert etter menighet og dato). I likhet med de kommunale folketellingene opererer man med 60 års klausul for innsyn.

De originale fødselsmeldingene, med rosa farge for guttene og blå farge for jentene (!), er selvsagt morsomst å bla igjennom. De inneholder mors og fars navn, bosted, sivil stand (gift/ugift), tidligere fødsler, mors helsetilstand og ev. opplysninger om fødselens forløp samt navn på jordmor og ev. lege(r). Hvis man forsker på en slekt og kun kjenner fødselsdagen og -året for den man leter etter, så er fødselsmeldingen en uvurderlig kilde, da man ved hjelp av den oppgitte bostedsadressen lettere kan finne ut hvilken kirke vedkommende er døpt i og dermed få fatt i flere genealogiske detaljer.

Fødselsmeldingene for medlemmer av kongefamilien

Fødselsmeldingen for Johan Martin Ferner (opprinnelig med etternavnet Jacobsen).

Jeg har denne gangen brukt nåværende eller avdøde medlemmer av kongefamilien som eksempler. For ordens skyld nevner jeg at det er gjort et skille mellom begrepene «kongehuset» og «kongefamilien». Ifølge kongehusets nettside består kongehuset av kongeparet, kronprinsparet og prinsesse Ingrid Alexandra (dvs. de som har forstavelsen majestet eller kongelig høyhet foran tittelen), mens kongefamilien «omfatter i tillegg Prins Sverre Magnus, Marius Borg Høiby, Prinsesse Märtha Louise, Ari Mikael Behn, Maud Angelica Behn, Leah Isadora Behn, Emma Tallulah Behn, Prinsesse Astrid, fru Ferner og Erling Sven Lorentzen.» Prinsesse Ragnhild fru Lorentzen og Johan Martin Ferner var med andre ord også regnet som medlemmer av kongefamilien så lenge de levde.

Fødselsmeldingen for prinsesse Ragnhild.

Da jeg besøkte byarkivet i slutten av november 2014, var hovedformålet å jobbe mer med Ekeli-slekten min. Men jeg bestilte også frem de aktuelle arkivboksene for de medlemmene av kongefamilien som ble født i Oslo (eller Aker) før 1954, dvs. Erling Sven Lorentzen, f. 1923, Johan Martin Ferner (1927–2015), prinsesse Ragnhild, fru Lorentzen (1930–2012), prinsesse Astrid, fru Ferner, f. 1932 og sist, men ikke minst dronning Sonja, f. Haraldsen, f. 1937.

Fødselsmeldingen for prinsesse Astrid.

Nå er vel det meste kjent om kongefamiliens fødsler, i hvert fall de som er født inn i kongefamilien. Men fødselsmeldingene tjener likevel som gode eksempler på hva man kan finne i byarkivet og hva meldingene kan gi av informasjon. Og det er ikke uviktig at fødselsmeldingene, som primærkilder, bekrefter opplysningene man har fått på annen måte tidligere. For prinsesse Ragnhild og prinsesse Astrid ble også det nøyaktige fødselstidspunktet gjort kjent gjennom pressemelding fra hoffet og for prinsesse Astrid sin del også gjennom kunngjøring i Norsk Lovtidend. Men når det gjelder Erling Lorentzen og Johan Martin Ferner er vel ikke alle detaljene så kjente utover den nærmeste familiekretsen.
For prinsesse Astid sin del ble det nøyaktige fødselstidspunktet også oppgitt i kunngjøringen i Norsk Lovtidend. Så detaljert var ikke kunngjøringen av prinsesse Ragnhilds fødsel, men i oppslaget i Aftenposten 10. juni 1930 nr. 291 stod det at hun ble født kl. 15.10 dagen i forveien.

Fødselsmeldingen som mangler

Men hva med dronning Sonjas fødselsmelding? Jeg kunne ikke finne spor av den i arkivboksen for Oslo helsearkiv. Nå inneholdt arkivboksen for 1937 «et salig rot», men ikke verre enn at fødselsmeldingene startet i september og ikke januar. Jeg satte meldingene i sin naturlige orden igjen, men fant uansett ikke meldingen for Sonja født 4. juli, og jeg lette for sikkerhets skyld et godt stykke før og etter denne datoen. Så viste det seg, etter en e-postutveksling med seksjonsleder Cecilie Lintoft i byarkivet 21. og 22. januar 2015, at jeg – selv om jeg egentlig visste bedre – hadde glemt at selv om dronning Sonja ble født på Røde Kors-klinikken på Frogner i Oslo, så var jo Vinderen, der familien Haraldsen var bosatt på den tiden, i Aker kommune og ikke i Oslo. Aker ble jo slått sammen med Oslo først fra 1. januar 1948. Jeg hadde ikke anledning til å besøke byarkivet der og da, så Lintoft var behjelpelig med å lete frem arkivboksen fra Aker helseråd for meg. Det viste seg at det ikke var spor av fødselsmeldingen for Sonja der heller. I e-post av 23. januar 2015 skrev Lintoft: «I går var jeg nede i Aker Helseråd og lette etter Sonja (4.7.1937). Men hun var faktisk ikke å finne der heller. Dokumentene er ordnet etter måned - jeg hadde ikke tid til å se på alle mappene for juli måned, men jeg tittet raskt på de for primo juli, samt de siste i mappen for juni. Så da kan vi lure: Er dokumentet feillagt? Rotet bort og forsvunnet? Stjålet? Konfiskert? Som du skjønner av det forrige svaret mitt tipper jeg ett av de to første alternativene, men noen fasit har jeg jo ikke. » I «det forrige svaret» hun viser til, hennes e-post av 22. januar 2015, skrev hun at «[… ] det er ikke så lett å svare på hvorfor den ikke var å finne. Vi er dessverre kjent med at dokumenter som har vært gjennomgått på lesesalen noen ganger havner på feil sted når de blir lagt på plass igjen. Dette finner vi i så fall ikke ut før de tilfeldigvis dukker opp igjen på et annet sted, eller hvis vi har bruk for dokumentet og begynner å lete etter det. En annen erfaring er at arkivserier som avleveres til oss slett ikke alltid er fullstendige når de ankommer, dessverre.»

Man skal kanskje ikke gjøre så mye ut av dette «arkivmysteriet». Jeg er enig i at de to første alternativene, at arkivstykket er feillagt eller rotet bort, er mer sannsynlig enn de to siste, at arkivstykket skulle være stjålet eller konfiskert. Vedrørende det siste alternativet så ville det jo være merkelig hvis dronningen, som er født borgerlig, blir gitt strengere personvern, enn hennes svigerinner, som var født inn i kongefamilien. Jeg håper uansett at fødselsmeldingen dukker opp en vakker dag!

Hvis noen skulle lure, så ble dronning Sonja født på Røde Kors Klinikk på Frogner søndag 4. juli 1937 kl. 20.30, jf. Randi Bratteli/Sissel Lange-Nielsens bok «Sonja. Norges kronprinsesse», Oslo: Aschehoug, 1983, s. 18.

Personvern

Fødselsmeldingene i Oslo Helseråd er som nevnt over klausulert for 60 år. For alle de ovennevnte nåværende eller tidligere medlemmene av kongefamilien er fødselsmeldingene offentlig tilgjengelige. Fødselsmeldingene inneholder etter min mening ikke noe av sensitiv art, og det meste, om ikke alt, er kjent fra før av. Jeg mener derfor at tilstrekkelig personvernhensyn er tatt, men valgte likevel å kontakte hoffet samt Erling Lorentzen og Johan Martin Ferner for å høre om det var i orden å publisere meldingene ved leilighet. Alle parter overlot med ulike formuleringer spørsmålet til mitt eget skjønn (Johan Martin Ferner svarte via sin sønn Alexander Ferner per e-post 21. desember 2014 at «har De lyst får De lov»).

Offentliggjøring

Andre arbeidsoppgaver har gjort at jeg ikke har prioritert å skrive denne bloggartikkelen før nå. Fødselsmeldingen for Johan Martin Ferner ble for øvrig inkludert i bloggartikkelen jeg skrev om hans bortgang 24. januar 2015.

English summary

This blog article deals with the material one can find in the Oslo City Archives with a special focus on the birth reports to Oslo (or Aker*) Health Council. The birth report (sent by the midwife to the health council in question) contains the mother's and father's names, address, marital status, former births, mother's health condition and often also details about the course of birth as well as the name of the midwife and the doctor(s) if called. If you are researching a specific family and only know the birth date and year for the one you are looking after, the birth report is an invaluable source, because with the given place of living, one can more easily find out which church the person in question is baptised and thus find even more genealogical details.

In the blog article the birth reports for Erling Sven Lorentzen, b. 1923, Johan Martin Ferner (1927–2015), Princess Ragnhild Mrs. Lorentzen (1930–2012) and Princess Astrid Mrs. Ferner, b. 1932, are presented. For unknown reasons the birth report for Queen Sonja, née Haraldsen, is missing from Aker Health Council's archives. Most likely the report has been mislaid.

*Oslo and Aker municipalities were merged to one from 1 January 1948.

Updated on Monday 13 April 2015 at 12.15 (typo corrected), last time updated on Monday 13 April 2015 at 21.00 (typo corrected).

7 April 2015

Royalty Digest Quarterly no. 1, 2015

 The first issue of Royalty Digest Quarterly in 2015 arrived in my mailbox just before Easter, but so far I have only read the editor's column and the first two articles. For several years I wrote a short summary of each issue of RDQ and later also included the European Royal History Journal, but had to make a break in late 2013 because the moving process took too much time. My last RDQ article covered issue no. 3 for 2013. In 2014 I just didn't manage to get back on track with my blogging, as work and family life, various house projects and various tasks for the Norwegian Genealogical Society limited my time for website and blog updating. As of today I cannot promise too many blog articles in the near future, but I will at least try to continue my RDQ and ERHJ articles.

The front cover photo of the latest issue shows the Greek royal family in around 1900, with King George I at the very right. The photo gives a hint to which family the journal's historical consultant Charlotte Zeepvat focuses on in her traditional family album, which starts on page 17 and ends on page 53. Besides a short introduction to the Greeks, you can enjoy 118 photos of royals and two buildings - the Royal Palace in Athens and Tatoi Palace, as well as 3 pages with genealogical tables. The first portrait actually shows King Otto, who reigned from 1832 to 1862, and was succeeded by the Danish-born Prince Wilhelm (--> King George I) in 1863.

In his Editor's Corner, Ted Rosvall gives his impressions after his recent visit to Kensal Green Cemetery in London. He is shocked by how run down and mismanaged the cemetery has become, something I find easy to agree with. I visited the neighbour cemeteries Kensal Green and St. Mary's Catholic in 2013 and was saddened to witness the poor state of parts of the Kensal Green cemetery, as the following two photos suggest.


The St. Mary's Catholic Cemetery was not that bad, though. And I have seen worse, for instance in Tangier. Hopefully I will be able to publish more (and more interesting) photos from the West London cemeteries in a not too distant future.

Coryne Hall opens the ball with an article about Eleonore of Bulgaria. The Forgotten Queen, in other words the second wife of Prince and later Czar Ferdinand of the Bulgarians. How forgotten she is can be discussed, but it is nevertheless an interesting article, and we learn a lot about her tireless work as a trained nurse and her commitment to the welfare of the Bulgarians. Royals who became nurses is a topic Hall knows everything about. In 2014 she published her book Princesses on the Wards. Royal Women in Nursing Through Wars and Revolutions, so I wouldn't be surprised if Hall will cover other royal nurses in future issuues of the RDQ. Coryne gave a promising presentation of her book project back in 2013 at the Royalty Weekend at Ticehurst.

Charlotte Zeepvat's second contribution to the latest issue is her article 'So loyal and strong in her affections...' Princess (Helena) Victoria of Schleswig-Holstein, part I. Princess Helena Victoria (Thora) (1870-1948) was the third child of Princess Helena and Prince Christian of Schleswig-Holstein and the 18th grandchild of Queen Victoria. I have, by the way, just finished reading Zeepvat's latest book Before Action: A William Noel Hodgdon and the 9th Devons, a story of the Great War, which I really enjoyed. A very well-researched book!

Ted Rosvall has not only edited the magazine this time, but has also made his own contribution, Dear Uncle. Incestuous Royal Marriages, which deals with marriages between cousins and other closely related people within the circle of European royal families.

The last article in this issue is written by Lucas Szkopinski, and is titled An Englishman in Durazzo. Sir Andrew Ryan and the wedding of King Zog. I look forward to reading it, as I have always found the history of the Albanian royal family very fascinating.

No book reviews this time, but as always the magazine ends with the column The World Wide Web of Royalty, Births, marriages, deaths and other events in the Royal Families of Europe as well as ads for future publications - Royal Gatherings, Volume II: 1914-1939 by Ilana D. Miller and Arturo E. Beéche, Maria Pavlovna (1890-1958) by Charlotte Zeepvat and Ted Rosvall, The Connaughts. A Family Album by Robert Golden and Harald Brown's Notabilities. Royalty and Celebrity in the 1870s.

Information on Royalty Digest Quarterly can be found at its editor's website Royalbooks.se. See earlier presentation of RDQ here. See also its Facebook page.

Updated on Wednesday 15 July 2015 at 18.45 (minor correction).

6 April 2015

Serbia: Crown Prince Alexander lays wreath at monument to Prince Milos Obrenovic

Photo: TheMiner, WikipediaCommons.

The Office of Crown Prince Alexander of Serbia (Yugoslavia) published a rather interesting article yesterday, 5 April 2015, which was Palm Sunday according to the Orthodox Calendar:
His Royal Highness Crown Prince Alexander, accompanied by Her Royal Highness Crown Princess Katherine, Mr Dusan Babac, member of the Privy Council, Prof. Dr Bragoljub Kavran, Mr Predrag Markovic and Mr Darko Spasic, members of the Crown Council, laid a wreath at the monument to Prince Milos Obrenovic in Belgrade, on the occasion of today’s religious holiday Palm Sunday, since it was on this holiday exactly 200 years ago in 1815 Serbian headmen (“knezovi”) gathered in Takovo and asked Milos Obrenovic to be the leader of the uprising, which he accepted.

The Crown Prince on this occasion said: “Honouring Prince Milos Obrenovic today, we pay homage to Serbian history and magnificent efforts of our forefathers to establish the modern Serbian state. The Second Serbian Uprising, which was initiated on Palm Sunday in 1815, gave immeasurable contribution to achieving this goal, continuing the path of Serbia and the Serbian people to freedom, which was started by my great ancestor Karadjordje. Today, we have to continue that way, without divisions, boldly and decisively, respecting our ancestors and thinking about the future of our descendants. Glory and praise to Prince Milos Obrenovic and all the participants of the Second Serbian Uprising”- said Crown Prince Alexander.
You will find photos of the event if you follow the link above. The last time I visited Belgrade was in 2008, but I didn't take any photos of the monument.

Prince Milos Obrenovic (1780-1860) reigned as Prince of Serbia from 1817 to 1839 and from 1858 to 1860.

Takovo is today a small village in the municipality of Gornji Milanovac about 2 hours' drive from Belgrade.