26 December 2018

Serbian royal birth

Prince Mihailo and Princess Ljubica of Serbia (Yugoslavia) became parents to baby girl born in Belgrade on 26 December 2018 at 10:15 a.m. According to the Office of HRH Crown Prince Alexander, the new princess has received the name Natalija.

Prince Mihailo (Michael), b. 1985, the youngest son of Prince Tomislav (1928–2000) by his 2nd wife Princess Linda, née Bonney, married Ljubica Ljubislavljevic in 2016. Prince Mihailo is a first cousin of Crown Prince Alexander.

This was the second royal birth in Belgrade this year. Prince Philip and Princess Danica, née Marinkovic, became parents to a boy, Stefan, in Belgrade on 25 February 2018. Prince Stefan's christening took place on 15 December 2018 in the Royal Chapel of St. Andrew the First-Called in the Royal Compound in Dedinje, Belgrade. Prince Philip is the second son of Crown Prince Alexander by his first wife Princess Maria da Gloria of Orléans-Braganza.

4 November 2018

NST bind 45 hefte 3 og Genealogen nr. 2, 2018

Norsk Slektshistorisk Tidsskrift (NST) bind XLV (45), hefte 3 og Genealogen nr. 2, 2018 som er tidsskrifter utgitt av Norsk Slektshistorisk Forening, ble sendt ut samtidig til tidligere medlemmene denne uken.

Det fagfellevurderte tidsskriftet NST inneholder denne gangen 2 artikler. Arnvid Lillehammer har bidratt med artikkelen Valentin Olsen Blomsterberg – reisande eller soldat?, som er den foreløbig siste i rekken av artikler han har skrevet om omstreifer- eller taterslekter (romanislekter). Odd Arne Helleberg har jobbet mye med Telemark-genealogi, og hans bidrag denne gangen er Krake søker make. En slektskrets prester, lensmenn og storbønder i Øst-Telemark på tidlig 1600-tall. Utgangspunktet er Nils Olavssøn, som i 1591 beseglet hyllingsbrevet for kong Christian IV i egenskap å være sogneprest i Hjartdal. Helleberg innleder:
«I eldre arbeider om presteslekter på tidlig 1600-tall, heter det gjerne litt nedlatende at de sank ned i bondestanden når barna deres ble giftet inn i bondeslekter. Nærmere granskninger viser at det snarere var en utenbygds elite som søkte sammen med den lokale: Prestebarna ble giftet inn i bygdas beste slekter.
Historien om sognepresten i Hjartdal i Telemark, HERR NILS OLAVSSØN, er typisk i så måte.»
Helleberg kommer blant annet innom slekter i Hjartdal og Tinn. Ettersom jeg har aner fra begge kirkesognene hadde det vært spennende å kunne finne ut om jeg en gang i fremtiden kan klare å koble mine aner til slektene som Helleberg omtaler.

Redaktører for NST er Are S. Gustavsen og Johan Marius Setsaas.

Norsk Slektshistorisk Forening flyttet i løpet av sommeren 2018 fra lokalene i Øvre Slottsgate 2 B til Industriveien 6 i Lørenskog rett ved grensen til Oslo. Det nye biblioteket ble offisielt åpnet lørdag 8. september 2018, og denne begivenheten er selvsagt blitt viet spalteplass i siste utgave av Genealogen. Jeg hadde store fordeler av at NSF holdt til i Øvre Slottsgate ikke så fryktelig langt fra jobben min, slik at jeg enkelt kunne stikke innom i lunsjpausen hvis det var noe jeg ønsket å sjekke opp. Så jeg var i utgangspunktet ikke like fornøyd med flyttingen, men det var som nevnt av egoistiske grunner. Jeg har full forståelse for at foreningen av økonomiske årsaker ikke kunne fortsette som leietaker i sentrum av Oslo. I Industriveien har foreningen fått store og trivelige lokaler, og det går greit både med kollektiv transport og med egen bil fra der jeg bor i Oslo. Besøktstallene under arrangementene etter flyttingen har vært gode. Nå kommer det også mange besøkende fra Romerike som ikke tok bryet med å rote seg ned i Oslo sentrum.

Av foreningsstoff ellers kan nevnes protokollen fra årsmøtet i mai 2018, avfotograferingen av prost Henrich Holst Neumanns slektstavler fra Toten og informasjon om diverse kurs som foreningen skal holde denne høsten. I bladet finner man også et referat fra Skogfinsk konferanse på Hadeland, som ble arrangert på Lygnasæter Hotell 21. til 23. september 2018.

Hovedartiklene denne gangen:
 • «Erika Amundsdatter – en liten kvinne i historien» av Kjersti Aamodt (s. 5–18)
 • «Rike kilder – noen kirkebokeksempler og et nytt arkivfunn fra Fredrikstad 1615» av Are S. Gustavsen og Rune Nedrud (s. 19–22)
 • «Brobyggeren på Drammensbanene. En kort biografi over Berger Guttormsen (1803–ca. 1875) som blant annet bygde Hvalstadbroen» av Harald Sørgaard Djupvik, leder Hvalstad Vel Historielag (s. 23–30)
 • «Gulli nedre i Tuft» av Odd A. Helleberg (s. 31–41)
 • «Numedal i 1560» av Odd A. Helleberg (s. 42–52), en kommentar og utfylling av Digitalarkivets register til Norske lensrekneskapsbøker, bind II. Det forbedrede registeret som Helleberg har utarbeidet vil også bli lagt ut på Digitalarkivet.
 • «En mann med mange navn» av Erik Lie, Namsos (s. 53–54) gir en nærmere forklaring på forfatterens navneendringer samt en bibliografisk oversikt over arbeidene hans.
I seksjonen «Ny litteratur» er jeg selv førstemann ut med en anmeldelse av Margit Løylands kildeutgivelse Lofthusoppreisten. Rettsmateriale frå kommisjon og høgsterett 1789–99, Oslo: Riksarkivet, 2018. Historikere og slektsforskere får her kildene servert på et sølvfat, renskrevet og kommentert. De som jobber med en slekt og/eller er i slekt med de tiltalte og vitnene i Lofthus-opprøret vil finne verdifull personhistorisk informasjon, slik at slektsboken blir til mer enn fødsels- og dødsdatoer.

«En interessant biografisk roman: Murukleiven» er skrevet av Genealogens redaktør Rune Nedrud, og er en anmeldelse av Ove Eriksens historiske roman Murukleiven, Kolofon forlag, 2018.

In English: The article presents the contents of the latest issues of Norsk Slektshistorisk Tidsskrift and Genealogen, both periodicals published by The Norwegian Genealogical Society.

19 October 2018

Royalty Digest Quarterly no. 3, 2018

I really enjoyed the latest issue of Royalty Digest Quarterly (no. 3, 2018). There were several articles about royals and royal families that I knew little about, so I felt I got full value this time, and I trust that other readers feel the same.

The five daughters of Heinrich XXII, Prince (Fürst) Reuss zu Greiz, adorn the front page this time, meaning that Charlotte Zeepvat has devoted her traditional Family Album to the House of Reuss zu Greiz. The daughters were Emma, Marie Agnes, Karoline, Hermine and Ida. The latter is surely the one in the middle, while I will not make a guess on the others. Hermine (1887–1947) is the most famous of the sisters, as she in 1922 married the exiled Emperor Wilhelm II. She was previously married to Prince Johann Georg of Schoenaich-Carolath (1873–1920) and had 5 children by him. Interestingly enough, a second cousin of Prince Johann Georg, Princess Karin-Elisabeth (1900–1966) married in 1933 the Norwegian banker Christoffer Blom Heimbeck (1885–1967). They were both members of the Norwegian nazi party Nasjonal Samling during WW2, but that is a story I will get into another time. Karin-Elisabeth and Christoffer's eldest daughter Ingrid (1934–2016) was in 2000 married to her second cousin Count Wolfgang von Schimmelmann (1921–2004). Of course none of this was mentioned in Zeepvat's article, I just get carried away here because of the Norwegian connections. There might be other family connections between Hermine Reuss zu Greiz and the Schoenaich-Carolaths which make the connection between her and Karin-Elisabeth closer than through her husband, but I haven't got the time to look into it right now. Two of Hermine's children were present at the Heimbeck wedding, I should add. But I cannot forget to mention that the said Reuss sisters had a brother, Prince Heinrich XXIV (1878–1927), who was the last (at least in name) reigning Prince (Fürst) of the small Reuss zu Greiz principality. According to Zeepvat, «the mental and physical disabilities he suffered as the result of a childhood accident made him incapable of reigning», and his regent was originally Heinrich XIV, Prince (Fürst) Reuss zu Schleiz (1832–1913). I gather that his son Heinrich XXVII (1858–1928) was the second regent.

Anyway, Zeepvat tells the story of the Reuss elder line and all the Heinrich princes (all the princes are named Heinrich followed by numerals which were supposed to go up to 100 before it would start all over with no. I again, it never did as the house died out with Heinrich XXIV mentioned above. In addition to the introduction to the Reuss zu Greiz family, the readers are treated with 43 illustrations of various family members and palaces, as well as two pages with genealogical tables. The first shows one (of surely many more) connection between Reuss zu Greiz and the Norwegian Royal Family.

But before we come as far as to the Family Album, Charlotte Zeepvat has also made another contribution, 'My Dear Miss Howard. Serving the Kaiser's family', which tells the story of Ethel Howard (1865–1931), who served as the governess of Emperor Wilhelm II and Empress Auguste Victoria's elder sons from 1895 to 1897, while from 1900 to 1908 she was in charge of the upbringing and education of five orphaned Japanese princes! She later published her memoirs (Potsdam Princes, 1916, and Japanese Memories, 1918, but the article is mainly based on a collection of her papers which have recently emerged on the collector's market.

Before the Reuss article starts, the readers have arrived at column The World Wide Web of Royalty, which usually is placed at the end of each issue, but this time appears quite early on. Anyway, the column this time gives us genealogical news from the imperial, royal or princely houses of Austria, Denmark, Bourbon-Parma, Mecklenburg-Strelitz, Saxony, Saxe-Coburg and Gotha, Solms-Laubach, Waldeck and Pyrmont and Thurn and Taxis.

Following the Reuss article, Michael L. Nash takes over with the article The Belle of the Coronation Ball. Emperor Alexander II had succeeded the year before, but because of the ending of the Crimean war, the coronation was delayed. The belle of the ball was Princess Ekaterina Dadiani (1816–1882), née Chavchavadze, who served as Regent of Mingrelia (Western Georgia) for some time. Not often we can read about the various monarchies and reigning families in Georgia, so this was an interesting encounter.

Queen Marie of Bavaria, née Princess of Prussia (1825–1889) had a life-long love of the mountains, of climbing and hiking, and Elizabeth Jane Timms takes us to Marie's retreat in Elbigenalp in the Austrian state of Tyrol.

It is not the first time that Royalty Digest Quarterly provides an article about the royal family of Montenegro, but I am confident that it is the first time that Jutta, née Duchess of Mecklenburg-Strelitz (1880–1946) is portraited. The author is Marlene A. EIlers Koenig. Jutta was married to Prince Danilo of Montenegro in 1899 and took the name Militza following her conversion to Orthodoxy. WW1 and later Montenegro's incorporation into the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (later Kingdom of Yugoslavia) forced Danilo and Militza into exile. They lived rather separate lives. Danilo died in Vienna in 1939. Militza lived in France and later in Italy, where her sister Elena was Queen, and died in Rome in 1946. Koenig mentions that Militza was buried at the Non-Catholic Cemetery for Foreigners in Testaccio, Rome, i.e. Il Cimitero Acattolico di Roma. I might not have paid enough attention to Militza's life in exile, as the information on her place of burial was new to me. I visited the cemtery around a year ago and thought I had prepared well for the visit! I can't find Jutta or Militza's name listed at the website at all. I photographed numerous graves of people of Norwegian or Scandinavian origin, including the last resting places of the historian Peter Andreas Munch (1810–1863), in addition to the grave of Prince Felix Youssoupoff (1856–1928), the grave of the poet John Keats (1795–1821) and many others. When you visit the cemetery, you are able to search for the names of all the people buried there, but as I didn't know of Militzia's grave, I never looked for it. Surely I must have passed the grave, but when looking at a photo of it tonight, I must say it was certainly not a headstone that would scream out for my attention. Well, well, it only means that I have to visit the cemetery again another time.

Speaking of royal graves, the Danish Ove Mogensen has for many years taken a great interest in this topic, and there is hardly a royal grave he hasn't been to. Well, not to the grave of Karin-Elisabeth Heimbeck, Princess of Schoenaich-Carolath, I am sure! But anyway, I just love his articles on royal graves, and his contribution Tombs, Graves and Monuments. Burial Places of the Bonaparte Dynasty [Part] I certainly didn't disappoint me. I look forward to reading the second part!

Coryne Hall then gets the honor of providing the last article of the present issue, Prince Ataulfo of Bourbon-Orleans (1913–1974) in the series Little-Known Royals. He certainly deserved the description little-known, and Hall gives a good survey of his miserable life. Ataulfo, his brothers and parents, Infante Alfonso, Duke of Galliera (1886–1975) and Beatrice of Saxe-Coburg and Gotha (1884–1866) are buried in the Capuchin convent in Sanlúcar de Barrameda, Spain, yet another place I hope to visit one day.

Information on Royalty Digest Quarterly can be found at its editor's website Royalbooks.se. See earlier presentation of RDQ here. See also its Facebook page.  

15 October 2018

UK: Sussex pregnancy

Kensington Palace issued the following press statement this morning:
Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019.

Their Royal Highnesses have appreciated all of the support they have received from people around the world since their wedding in May and are delighted to be able to share this happy news with the public.
This was the text which was released from the official Twitter account. But according to The Telegraph and other newspapers, the statement also said that:
The Queen, Duke of Edinburgh, Prince of Wales, Duchess of Cornwall, and Duke and Duchess of Cambridge are delighted for the couple.

Ms Doria Ragland is very happy about the lovely news and she looks forward to welcoming her first grandchild.
The happy news was published first today in order not to overshadow the York Brooksbank wedding on Friday, and the public was informed shortly after the expecting couple had landed in Sydney, Australia. In the next 16 days the Duke and Duchess of Sussex are going to carry out 76 engagements in Australia, Fiji, Tonga and New Zealand.

According to The Telegraph, «A source said the Royal family were told the news on Friday at the wedding of Princess Eugenie and Jack Brooksbank, and were able to congratulate the couple there in person.»

The decision to tell the happy news to family and friends at the royal wedding on Friday has obviously caused some critical comments in various social media. I prefer to focus on more important and interesting aspects, such as constitutional matters.

The baby will be born into the world as no. 7 in the line of succession to the British throne, after his or her father, and before Prince Harry's uncle the Duke of York. It will also mean that the Earl of Wessex will no longer be included in the top ten list.

As many newspapers and royalty watchers have commented on already, the baby will not be titled Prince or Princess with the style of Royal Highness unless the Queen decides otherwise. This is in accordance with the Letters Patent of 30 November 1917, which said:
The KING has been pleased by Letters Patent under the Great Seal of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, bearing date the 30th ultimo, to define the styles and titles to be borne henceforth by members of the Royal Family. It is declared by the Letters Patent that the children of any Sovereign of the United Kingdom and the children of the sons of any such Sovereign and the eldest living son of the eldest son of the Prince of Wales shall have and at all times hold and enjoy the style, title or attribute of Royal Highness with their titular dignity of Prince or Princess prefixed to their respective Christian names or with their other titles of honour; that save as aforesaid the titles of Royal Highness, Highness or Serene Highness, and the titular dignity of Prince and Princess shall cease except those titles already granted and remaining unrevoked; and that the grandchildren of the sons of any such Sovereign in the direct male line (save only the eldest living son of the eldest son of the Prince of Wales) shall have the style and title enjoyed by the children of Dukes.

(London Gazette, issue 30428, Dec. 14, 1917, p. 2.) 
On 31 December 2012, the Queen decided by Letters Patent that «all the children of the eldest son of The Prince of Wales should have and enjoy the style, title and attribute of Royal Highness with the titular dignity of Prince or Princess prefixed to their Christian names or with such other titles of honour.» (Published in The Official Gazette on 8 January 2013).  If this decision had not been made, Princess Charlotte would have been styled Lady Charlotte Mountbatten-Windsor and Prince Louis Lord Louis Mountbatten-Windsor.

In other words, the baby, if a girl, will be styled Lady X Mountbatten-Windsor, while a boy will by courtesy be styled Earl of Dumbarton, which is the Duke of Sussex's second (lesser grade) title. But as already mentioned, the Queen could decide to issue a Letters Patent equal to the one published in 2013. In my opinion, that would be the best way forward, as the child would eventually, unless the Letters Patent of 1917 is changed in the meantime or the Sussex decides on something similar  to the Wessex solution*, be upgrated to Prince or Princess as soon as the Prince of Wales succeeds to the throne. The baby would then of course be a grandchild of the monarch.

But one thing is my private opinion, which really doesn't matter that much, another is what the Queen decides. Many people have argued that the Letters Patent of 1917 should be changed in order to reduce the number of royals (i.e. royal princes and princesses). But I would question the necessity, as the current number is bound to drop when the oldest generation dies out anyway. There are limits to how small the number of working royals can be, considering the relatively large British population and all the Commonweatlh countries where the British monarch serves as head of state. Even if the role of the monarch and the royal family is changed, they will still be on demand to carry out many engagements.

Therefore I personally think it is a pity that Princess Beatrix and Princess Eugenie of York, as it appears today, have not been asked to become working royals. I am sure they would do a great job. With the York princesses out of the question, the number of working royals could some time in the future be limited to William, Catherine and their 3 children as well as the Duke and Duchess of Sussex. Having the latter's child or children on board as well would in my opinion be an advantage. It will be interesting to see what the current and future monarch finally decide.

Another matter is of course that the Letters Patent of 1917 some time in the future has to be brought into (better) agreement with the Succession to the Crown Act 2013.

* «On June 19, 1999, at the time of Prince Edward's wedding, it was announced that The Queen had decided, with the agreement of Prince Edward and Miss Rhys-Jones, that any children of their marriage should not be given the style of His or Her Royal Highness, but would have courtesy titles as sons or daughters of an Earl.» The children of the Earl and Countess of Wessex are therefore styled Lady Louise Mountbatten-Windsor and Viscount Severn.

Updated on Tuesday 16 October 2018 at 22.45 (I wrote from the future baby's point of view and managed to write that the Duke of York was Prince Harry's great uncle while in fact he is of course his uncle. The typical mistake one makes when one think one thing and write something else ...).

14 October 2018

UK: Foreign royals at York Brooksbank wedding

Princess Eugenie of York and Jack Brooksbank got married at St. George's Chapel at Windsor Castle on Friday 12 October 2018, and I posted a short blog article later the same day.

In the article I listed the following foreign royals attending the wedding:
 • Crown Prince Pavlos of Greece
 • Crown Princess Marie-Chantal of Greece
 • Princess Maria-Olympia of Greece
 • Prince Philippos of Greece (with his partner Nina Flohr)
 • Prince Ernst August of Hannover
 • Princess Ekaterina of Hannover
 • Prince Christian of Hannover
 • Princess Alessandra of Hannover
Yesterday (13 October) The Telegraph published the article «Royals, sheikhs, supermodels and oligarchs - what Eugenie and Jack's wedding guest list in full reveals» which adds the following guests:
 • Salman bin Hamad bin Isa Al Khalifa, Crown Prince of Bahrain
 • Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, former Emir of Qatar
 • Sheikh Suhaim Al Thani of Qatar
 • Sheikh Fahad Al Thani of Qatar
Now, The Telegraph writes that «The inclusion of the Crown Prince of Bahrain is bound to raise an eyebrow after the Duke of York’s friendship with the King of Bahrain has attracted negative headlines due to the regime’s poor track record on human rights.» and «Qatari rulers Sheikh Hamad, Sheikh Suhaim and Sheikh Fahad also made it onto the guest list, also a reflection of Prince Andrew’s middle-eastern ties.»

I am quite certain that The Telegraph by Sheik Hamad means the former Emir, but I am not 100 % sure. And there are several sheikhs named Suhaim and Fahad (Fahd), as the genealogy website The Royal Ark demonstrates, so it is not easy to make a well-educated guess. But Fahad (Fahd) might be the elder brother of the current Emir, Tamim, while Suhaim is one of the nephews of Sheik Hamad and thus a cousin to Tamim.

The Telegraphs also adds the Hereditary Prince and Princess of Oettingen-Oettingen and Oettingen-Spielberg to the party, i.e. Franz-Albrecht and Cleopatra. They were also present at the Sussez wedding in May.

Not a royal, but Count Nikolai von Bismarck was also present, accompanied by his girl-friend, the well-known model Kate Moss.

Concerning members of the British Royal Family not attending the wedding, I mentioned in my Friday article that the Duchess of Cornwall was absent due to other commitments, while Princess Alexandra, the Hon. Lady Ogilvy had a broken arm and had cancelled (well, I didn't mention the reason then). It seems that the Duchess of Kent was not present either, for reasons I don't know, even if she was said to be listed in the Court Circular (yesterday's can't be found at the official website as of now as far as I can tell). Very well, I will leave the rest of the more or less complete guest list to Nobiliana and other forums ...

12 October 2018

UK: The marriage of Princess Eugenie of York and Jack Brooksbank

The wedding of HRH Princess Eugenie of York, youngest daughter of HRH The Duke of York (Prince Andrew) and Sarah, Duchess of York, née Ferguson, and Jack Brooksbank, eldest child of George Brooksbank and Nicola Brooksbank, née Newton, took place at St. George's Chapel, Windsor Castle today 12 october 2018 at 11 a.m. local time.

The Dean of Windsor, David Conner, officiated the ceremony. Princess Eugenie's elder sister Princess Beatrix served the role as maid of honour, while Jack's brother Thomas was his best man. The order of service can be viewed here.

Bridesmaids were Princess Charlotte of Cambridge, Savannah and Isla Phillips (daughters of Peter and Autumn Phillips, the former the son of the Princess Royal (Princess Anne) and thus a first cousin of the bride), Mia Tindall (daughter of Mike and Zara Tindall, the latter the daughter of the Princess Royal and thus another first cousin of the bride), Maud Windsor (goddaughter of the bride and daughter of Lord Frederick and Lady Frederick Windsor, née Sophie Winkleman, the former a second cousin of the bride) and Theodora Williams (daughter of the artist Robbie Williams and his partner Ayda Field).

Page Boys were Prince George of Cambridge and Louis de Givenchy (son of Olivier and Zoe De Givenchy, friends), while special attendants were Lady Louise Mountbatten-Windsor, who took good care of the bridal party, and Viscount Severn, both children of the Earl and Countess of Wessex and thus first cousins of the bride.

Most members of the British Royal Family attended the wedding, including Queen Elizabeth, Prince Philip, Duke of Edinburgh, the Prince of Wales, the Duke and Duchess of Cambridge and the Duke and Duchess of Sussex, the Princess Royal (Princess Anne) and Sir Timothy Laurence, the Duke of York (and hs former wife Sarah, Duchess of York), Princess Beatrix of York, the Earl and Countess of Wessex. Also present were the Phillips and the Tindalls and most of the Kents and Gloucesters. Absent were the Duchess of Cornwall, who had other official commitments decided before the wedding date was set (for the tabloids and some royal watchers who think this was a snub: you have won the competion of sillyness) and Princess Alexandra, Lady Ogilvy.

As for other guests, and based on comments on Twitter and Nobiliana, members of the Greek Royal Family included Crown Prince Pavlos, Crown Princess Marie-Chantal, Princess Maria-Olympia and Prince Philippos with his partner Nina Flohr, while the Hannovers were represented by Prince Ernst August and Princess Ekaterina and Prince Christian and Princess Alessandra.

Present were also representatives of various charities which Princess Eugenie is associated with as well as many other relatives and friends. 850 people were invited to attend the ceremony and the reception, and judging from the various news reports, lots of celebrities were in attendance. As the wedding took place in the middle of the day while I was at work, I have not been able to watch much, and  will therefore not comment on all the guests. I am sure a list will be compiled at Nobiliana in the near future.

The wedding ceremony was followed by a reception in  St George's Hall hosted by the Queen and later a party at The Royal Lodge.

2 October 2018

Norse Seventh-Day Adventist Church and Cemetery, Bosque County, Texas, USA

The Norse Seventh-Day Adventist Church was the third church I visited during my stay in Bosque County in July 2005. I have given a few details in my earlier article about the visit in my article about the Old Savior's Church.

According to the sign the church was established in 1890 and the Norwegian-American pioneer Ole T. Nystel is listed beneath. According to the Findmygrave entry he was the (or one of?) the founders of the church.There were several graves in the cemetery, but I only took the time to take one grave photo, that of Ole T. Nystel (1853–1930) and his second wife Annie Olena Nystel (1855–1937).

According to the Findmygrave entry Ole Nystel and his neighbor Karl Qvestad were captured and held by a band of Comanches in 1867. He later wrote a book about his experiences, Lost and Found; or Three Months with the Wild Indians, in 1888. According to the introduction to Bosque Museum's new edition published in 1994, Ole Nystel's father came from Åmli in present-day county of Aust-Agder.

All photos: © 2005 Dag Trygsland Hoelseth.

Updated on Thursday 9 July 2018 at 14:15  (two links added, one corrected).

St. Olaf Church (The Rock Church) and Cemetery, Cranfills Gap, Bosque County, Texas, USA

I wrote about my visit to Bosque County, Texas in my previous article about Our Savior's Church and Cemetery. The St. Olaf Church, usually called The Rock Church, outside Cranfillls Gap, was built in 1886. See the text of the marker following the third photo.Text: «Built in 1886 of native stone by architect Andrew Mickelson and his brothers, Christian and Ole Mickelson. It originally had a dirt floor and planks laid on wooden kegs for pews. The bell was acquired in 1897. The church served the Norwegian settlers of this area, who were members of Our Savior's Lutheran Church of Norse (6 miles E). In 1902, the growth of the community necessitated separation from the Norse church, and the St. Olaf Congregation was organized. A new edifice was erected in Cranfills Gap (4 miles W) in 1907, and this church has since been used only for special services. (1974)»I only took 7 photos during the visit to the Rock Church, and no headstones were recorded.

Here it seems I wanted to show the landscape around the church as well.

All photos: © 2005 Dag Trygsland Hoelseth.

Our Savior's Church and Cemetery, Norse, Bosque County, Texas, USA

In the summer of 2005 I made a round-trip to the central and Eastern part of Texas, USA. Due to my interest in Norwegian-American emigration history, I stayed a day and night in Clifton, Bosque County in order to visit places where Norwegian settlers made footprints. There was a large Norwegian settlement starting in the 1840s and 1850s in Bosque County.

Now, it has been a while since 2005, so I don't remember all the details of what I did. I am not sure why I have waited so long to write a blog article about the visit either. Up to now I have only published a couple photos of my visit for an article in Slektshistoriewiki, the Norwegian genealogy wiki. I remember, however, that I visited the Bosque Museum in Clifton, which among others houses a chair made by Cleng Peerson (1783–1865), who organised the first group of Norwegian to emigrate in 1825 and has thus been nicknamed «the Father of Norwegian Emigration to the US»). Peerson eventually settled in Norse, Texas. I made a stop near the farm where he died. I also visited three churches and cemeteries in the area – Our Savior's Lutheran Church, the Old Rock Church near Cranfills Gap and the Norse Seventh-Day Adventist Church. Based on the timing of the photos, it seems that I visited Our Savior's Church twice, maybe because I felt the photos of Cleng Peerson's grave were not good enough the first time around. It was also a very warm and sunny day, so it was not too easy to take photographs due to reflection problems. I wish I had taken more grave photos. Don't know remember why I didn't. Can I blame the weather? Or that I wanted to see more «Norwegian» places before I returned to Clifton?

The first group of settlers arrived in Bosque County in the 1840s, and in Norse in 1854. The church was organized in 1859 and the church building was erected in the period 1875–1885.


Text: «Our Savior's Lutheran Church. Mother Church Former Evangelical Lutheran Church in Texas. Organized June 14, 1859 by Norwegian settlers of Bosque County. Building erected 1875–1885.
Cleng Peerson. Pioneer of Norwegian emigration to U.S. (Landed 1821) is buried here. Recorded Texas Historic Landmark – 1965.» And beneath:

«Our Savior's Lutheran Church E.L.C. 1869 – 1876 – 1956 Soli Deo Gloria.»Memorial of the 17 original Norwegian settlers in Bosque County, Texas, 1854. Hendrick [Henrik] Olsen Dahl & Christine Pedersdatter Furuseth, Ole Canuteson [Knudson/Knutsen] & Ellen Malene Gunderson, Jens Jensen & Tonje Knudsdatter, Jens Olsen Ringness & Kari Jensdatter, Ole Larsen Ween, Knut Canuteson & Berte Olson, Carl Engebretsen Questad & Sedsel [Sissel] Oldsdatter [Olsdatter] Ringness, Berger Tollefsen Rogstad & Anne Eriksdatter Furuseth Bronstad, Ole Pierson [Perssen/Pedersen] & Anne Helene Oldsdatter [Olsdatter].

Cleng Peerson's grave.

Text: «Cleng Peerson. / The Pioneer of Norse Emigration / to America. / Born in Norway, Europe / May 17, 1782. / Landed in America in 1821. / Died in Texas / December 16, 1865. / Grateful countrymen in Texas / erected this to his memory.» Most sources give 1783 as his birth year, though. A discussion about his birth year (in Norwegian) can be found here.


Backside of the headstone: «Cleng Peerson. / Den förste norske Indvandreren / i [til?] Amerika. / Födt i Norge Europa den / 17 Mai 1782 / Kom til Amerika in 1821. / Döde i Texas, / den 16 December , 1865. / Taknemmelige landsmænd i Texas reiste ham dette minde.»The claim that he was the first Norwegian immigrant is wrong, though. Many Norwegian settled before him, for instance the Norwegians arriving on Dutch ships in the 17th century.

King Olav V visited Our Savior's Lutheran Church in 1982 to commemorate the birth year of Cleng Peerson. Nils Olav Østrem settled on 1783 as birth year in an artice in Ætt og Heim in 1999. See also the NBL article (also in Norwegian).

War memorial of Nels Grimland (1839–1924).

I write «war memorial» above as here is the actual headstone at the grave of Nels Grimland and his wife Maria (1848–1925).Pauline Rogstad (1863-1944).


The following are photos taken on my second visit later in the evening on 15 July 2005.

Cleng Peerson's headstone (again).


«Her hviler stövet / af / Even Qvæstad / Födt 17de October 1842 / paa Gaarden Öde / Qvæstad i Norge / Död 31 August 1862» («Here rests the dust of ...»)


All photos: © 2005 Dag Trygsland Hoelseth.

19 September 2018

UK: Lady Gabriella Windsor and Thomas Kingston engaged to marry

Buckingham Palace announced earlier today the engagement of Lady Gabriella Windsor and Thomas Kingston:
Prince and Princess Michael of Kent are delighted to announce the engagement of their daughter Lady Gabriella Windsor to Mr Thomas Kingston.

The engagement took place in August; Mr Kingston proposed on the Isle of Sark.
The wedding will take place in spring of 2019. 
Lady Gabriella, b. 1981, who is normally called just Ella, is the second and youngest child of Prince and Princess Michael of Kent. She is a senior director at Branding Latin America, which according to its website is «Specialising in brand positioning, digital communications, networking, events and trade (B2B) for Latin American governments, brands and individuals looking to position themselves overseas» and speaks of their vision to «bridge business and promotional interests between Latin America, the United Kingdom and the rest of the world».

Her husband to be, Thomas «Tom» Kingston, is a director of Devonport Capital, which according to its website «provides companies operating in frontier economies, difficult or post-conflict environments with access to expansion finance and liquidity-bridging solutions».

According to the website Companies House, his full name is Thomas Henry Robin Kingston, he is born in 1978 and his parents are William M Kingston and Jill M. Bache. (Thanks to Netty Leistra, who provided the link in a message at Nobiliana earlier today and was also the first to provide genealogical details in a posting at Nobiliana in 2015.)

The quote above is based on various Twitter postings and The Telegraph. At the time of writing this article, the press release has not been made available at the official website of the British Royal Family. Obviously the announcement was sent to all the major newspapers and press agencies. Still I think it is strange that the announcement was not also tweeted by its official account or published on the official website. And why not give a few more details about Mr. Kingston while you are at it?

More details about Mr. Kingston's family can be found on the above-mentioned royal and noble genealogy website Nobiliana. Marlene Koenig has also provided a few details in her blog earlier today.

Vita Brevis: Further ancestors of the Princess of Wales

Scott C. Steward's third article about the ancestry of Diana, Princess of Wales was published in the blog Vita Brevis on 12 September 2018.

Since the publication of Richard K. Evans' book The Ancestry of Diana Princess of Wales in 2007, new sources have come available, and Steward have made several updates and corrections to the book.
Articles so far:

4 September 2018

Et vogtsk slektsvirus

Norsk Folkemuseum forbereder en storstilt utstilling med åpning i 2019, TidsRom 1600 – 1914, som vil ta for seg borgerskapet og embedsstanden i nevnte periode. Dette er jo et tema som treffer mitt interessefelt godt, selv om jeg skulle ønske jeg hadde enda bedre oversikt over de mest kjente slektene fra tidsperioden. Men noen av slektene har jeg jobbet en del med i forbindelse med forskjellige slekter, deriblant familien Vogt, som jeg kommer såvdt inn på i denne bloggartikkelen.

Magasinet Aftenposten Historie ved journalist og historiker Ulf Andenæs har publisert en serie med artikler basert på den kommende utstillingen, og det er selvsagt en artikkelserie jeg har lest med stor interesse og hatt utbytte av. Det er vel nesten umulig å unngå feil når man tar for seg borger- og embedsslekter – det blir mange navn og mange datoer å holde styr på. Og da kan man også komme i skade for å basere opplysninger på tidligere publiserte arbeider som inneholder feil. Dermed gjentas feilene, det er dette slektsforskerne gjerne kaller for spredning av slektsvirus. Det er et slikt slektsvirus jeg vil ta opp denne gangen.

I Aftenposten Historie nr. 8 skriver Ulf Andenæs i artikkelen «Norge før og etter 1814. Det gamle og det nye regime» blant annet om juristen, embetsmannen og politikeren Jørgen Herman Vogt (1784–1862). Han var i sitt andre ekteskap gift med grevinne Hedvig Lovisa Frölich (1787–1880), datter av grev Adolf Fredrik Frölich (Sveriges Riddarhus, Grevliga ätten Frölich nr. 49) og Hedvig Eleonora Hummelhjelm. De fikk tre barn sammen, deriblant datteren Ingeborg Hedvig (Hedda) Vogt (1825–1904), som ble gift med den svenske grev Albert Karl August Lars Ehrensvärd (1821–1901). Gjennom denne datteren går en linje til fyrstehuset Liechtenstein og arveprinsesse Sophie, født prinsesse av Bayern. Det betyr at når sønnen Joseph Wenzel, f. 1995, en gang kommer på tronen – han er nå nr. 2 i arverekkefølgen – vil Liechtenstein altså ha en norskættet fyrste.

Ekteskapet mellom Jørgen Herman og Hedvig Lovisa gikk ikke så bra, og i 1837 ble paret separert (noen kilder skriver at de ble skilt, men jeg lar den problemstillingen ligge for nåværende). Andenæs skriver i ovennevnte artikkel s. 36:
«Fruen flyttet ut. Hun døde i sitt svenske fødeland. Vogt ble boende i huset han hadde kjøpt midt i Christiania, i Prinsens gate 8, […]»
Og det er her feilen ligger. Hedvig Lovisa døde nemlig ikke i sitt svenske fødeland, men i Kristiania, Norge. Feilen skyldes nok at noen har blandet sammen den svenske byen Kristianstad med det daværende navnet på den norske hovedstaden, Kristiania (eller Christiania). I den store sammenhengen er det vel ingen alvorlig feil (akkurat som da jeg tok opp den gjentatte feilen om daværende kronprins Olavs kjøp av Bloksberg på Hankø – korrekt år for den formelle eiendomsoverdragelsen var ifølge grunnboken 1949, ikke 1947). Men for slektsforskere er det en kardinalfeil å ikke sjekke primærkilder.

Jeg har ikke Gustaf Elgenstiernas verk Svenska Adelens Ättartavlor 1925–1936 for hånden akkurat nå, men jeg har forstått det slik at den er kilden til feilen som er blitt gjentatt på side 141 i Samuel C. Dotsons bok Genealogie des Fürstlichen Hauses Liechtenstein seit Hartmann II. (1544–1585), utgitt 2003, jf. bokens kildeoversikt. Kanskje finnes samme feil i en relevant utgave av den svenske adelskalenderen, men det har jeg ikke sjekket ennå. På nettet finner man samme feil i artikkelen om Frölich i Adelsvapen.com (TAB 13) og på nettsiden Lindeblad.org. Det finnes sikkert tilsvarende feil på andre nettsider. I en Geni-oppføring har man «utviklet» feilen en smule (skjermbilde tatt i dag, 4. september 2018):

Her er Kristianstad blitt til Kristiansand i Vest-Agder! Jeg vet ikke hvilken kilde Andenæs har brukt (en oversikt er gjengitt på side 37 i artikkelen). To arbeider som nevnes og som eksplisitt kan knyttes til Vogt-familien stammer fra tiden før Hedvig Lovisa døde. Jeg kunne selvsagt tråle meg gjennom all litteraturen som er oppgitt for å finne feilkilden, men jeg vet ikke om det er verdt bryderiet. Feil er det blitt uansett.

Men korrekt dødssted er altså Kristiania. Det vet jeg blant annet fordi jeg har funnet følgende dødsannonse i Aftenposten 8. januar 1880 nr. 6 s. 3:

Annonsen forteller altså at Hedvig Lovisa Vogt «afgik ved Døden i vort Has [sic!] igaar Middag i en Alder af 92 1/2 Aar». Annonsen er signert datteren Clara Gjerdrum og dennes ektemann, kammerherre C.F. [Carl Ferdinand] Gjerdrum. Samme annonse stod på trykk i Aftenposten to dager senere (10. januar 1880 nr. 8, s. 2). Og da må man jo spørre seg hvor kammerherren bodde i 1880? Jo, da sjekker man adressebøkene som ligger på Digitalarkivet. Ettersom 1880-utgaven gikk i trykken høsten 1879, har jeg sjekket både utgavene for 1880 og 1881, og begge forteller at adressen var «Youngs Gd. 13» (altså Youngs Gade 13, i dag Youngs gate 13).

Skjermbildet er hentet fra 1880-utgaven.

Statsraadinden selv finner man også på samme adresse i 1880-utgaven, s. 270:

Kuriøst nok kan man i adresseboken for 1879 lese at både Hedvig Lovisa og Clara og Carl Ferdinand bodde i Youngs gate 11. Om det betyr at familien faktisk flyttet til nabobygget i løpet av 1879 eller om oppføringen er en trykkfeil, kan man jo lure på. Men det er ikke så viktig. For også kirkeboken for Jacobs menighet i Oslo bekrefter at Hedvig Lovisa hadde bolig i Youngs gate 13 da hun døde 7. januar 1880 av marasme.

Hedvig Lovisa (eller Hedvig Louise) Vogt ble dessuten gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Kristiania (i dag Oslo) 12. januar 1880. Her er gravstøtten (felt 14):

Photo: © 2005 Dag Trygsland Hoelseth.

Hedvig Lovisa ligger gravlagt sammen med blant annet dattersønnen Albert Gjerdrum (1869–1954). Clara Gjerdrum, f. Vogt (1828–1911) og kammerherre Carl Ferdinand Gjerdrum (1821–1902) ligger på et annet gravfelt på Vår Frelsers gravlund. (Her har for øvrig Gravferdsetaten i Oslo skrevet feil fødselsår for Clara, det skal være 1828, ikke 1822.)

Jeg har ikke klart å finne Hedvig Lovisa Vogt verken i den norske folketellingen 1865 eller 1875. Med forbehold om at jeg ikke har gjort gode nok søk er det jo fullt mulig at statsrådinnen en periode etter separasjonen bodde i sitt fødeland Sverige. Det får nærmere forskning ev. klargjøre. Men uansett er det sikkert og visst at hun i 1879–1880 bodde i Youngs gate 13 i Kristiania, og at hun døde der 7. januar 1880.

Se ellers tilhørende debatt i Digitalarkivets brukerforum.

Oppdatert onsdag 5. september 2018 kl. 9.30 (liten skrivefeil, lenke lagt til), sist gang onsdag 5. september 2018 kl. 14.45 (lenke til Digitalarkivets brukerforum tilføyd).


29 August 2018

Royal golden wedding in Norway

King Harald V and Queen Sonja of Norway celebrated their 50th wedding anniversery today. The golden wedding was among others marked by a special service in Oslo domkirke (Oslo Cathedral), the same church were they were married in 1968.

It is not easy to find photos from the 1968 wedding which are not copyrighted. But here is one photo (from a distance!) when the bridal couple came out of the church after the ceremony. Photo: Unknown/Oslo Museum (Attribution-ShareAlike 3.0 Norway (CC BY-SA 3.0 NO)).

In attendance were, besides the happy couple, also Crown Prince Haakon, Crown Princess Mette-Marit, Princess Ingrid Alexandra, Prince Sverre Magnus, Princess Märtha Louise, Maud Angelica Behn, Leah Isadora  Behn, Emma Tallulah Behn and Princess Astrid, Mrs. Ferner. Representatives of the official Norway, including the government, members of the court and staff as well as family and friends were also present. The king and queen had also invited 200 people on a first come, first served basis to attend. Just a day after the invitation was announced, more than 3500 people had shown their interest.

The ceremony was officiated by Bishop Kari Veiteberg. Bible texts were read by Princess Ingrid Alexandra, Maud Angelica Behn and Princess Märtha Louise.

I took some time off work to walk down to Karl Johans gate, the main street of Oslo, to see king and queen driving by on their way to the cathedral. The other members of the royal family drove in closed cars a few minutes before Their Majesties.
All four photos: © 2018 Dag Trygsland Hoelseth.  

See more photos at Kongehuset.no. Following the church service, the members of the royal family made a short appearance on the Palace balcony. The celebrations continue tonight with a family dinner. About 60 people have been invited.

Ingrid Bergman's grave, Norra begravningsplatsen, Solna, Sweden

Ingrid Bergman, the Swedish actress, was born in Stockholm on 29 August 1915 as the daughter of the artist Justus Bergman (1871–1929) and Friedel Adler (1884–1918). Ingrid died in London on her 67th birthday in 1982. In other words, today it is 36 years since she passed away.

Following cremation, the urn with parts of her ashes was interred in the grave of her parents and two other family members at Norra begravningsplatsen («The Northern Cemetery») in Solna outside Stockholm, Sweden. The remaining ashes were scattered in the sea at Danholmen outside Fjällbacka in Western Sweden.


Both photos: © 2017 Dag Trygsland Hoelseth.  
 
I will return with a longer article about my visit to Norra begravningsplatsen later on.
 
Ingrid Bergman was definitely one of the most famous Swedish-born women. It is worth mentioning in this regard that the book(-let) Svenska kvinnor. Pionjärer och förebilder («Swedish women. Pioneers and role models»), which will be released in connection with the Swedish Genealogy Convention 2018 in Växjö coming Saturday, includes a short biography of Bergman and her ancestry (three generations).
 
The booklet, which is written by Ted Rosvall and Mikael Hoffsten and published by The Federation of Swedish Genealogical Societies, also includes a short biography and ancestry table of 30 other Swedish women. The booklet will be sold at the genealogy convention and in the online bookshop Rötterbokhandeln.

28 August 2018

Jordmor Anne Martha Ligaard, Stjørdal

Jeg fikk et avisutklipp av en kollega av meg i dag. Hun hadde funnnet det klemt inne i en bok, og trodde i utgangspunktet at artikkelen om Stortinget ville interessere meg, ettersom jeg jo lenge har vært opptatt av Grunnloven og dens historie. I artikkelen kan man lese at Stortinget for 1914 ennå ikke var formelt oppløst, og førstkommende fredag skulle man behandle et forslag om endring i Grunnloven § 75.

Men det var faktisk den andre siden av avisutklippet som interesserte meg mer. Artikkelen omhandler Anne Martha Ligaard, som den 10. samme måned kunne feire 25 års ansettelse som jordmor i Stjørdal. Det har vært flere jordmødre i min familie. De hadde en sentral og viktig funksjon i deres nærmiljø. Og slektshistorie og personbiografier fenger jo nesten alltid for min del, selv om jeg ikke nødvendigvis har noen kobling til personen som omtales.

Den som klippet ut artikkelen i sin tid var nok mer opptatt jordmoren enn på Stortinget. Om min kollega er i slekt med jordmoren er ikke klarlagt ennå.
Noen har skrevet «1914» på avisutklippet. Det tror jeg er feil, for det nevnes i forbindelse med 25-årsjubileet at hun tiltrådte stillingen 10. januar 1890. Så da snakker vi om 1915. Jeg antar at avisutklippet er hentet fra Stjørdalens Blad, som ble grunnlagt i 1892. Konkurrenten Stjørdalingen kom først i 1924. En annen mulighet er Stjørdalens Avis, som gikk inn i 1915, men jeg vet ikke nøyaktig når det året.

For søkehensyn lyder artikkelen som følger:
Anne Martha Ligaard

Søndag den 10de ds. er det 25 aar siden Anne Martha Ligaard blev ansat som jordmor i Stjørdalen. Hun er født i Orkedalen, hvor hendes far var lærer og gaardbruker. 19 aar gammel gik hun ind paa jordmorskolen i Bergen. Hun dimittertes i april 1888, efter at ha gjennemgaat det 1 1/2-aarige kursus med bedste karakter. Hun var en tid ansat som underjordmor paa fødselsstiftelsen i Bergen, hvor hun av daværende overlæge N. Vogt fik den bedste attest for duelighet. Hun søkte høsten 1889 den ledige stilling som jordmor i Stjørdalen og blev av 15 ansøkere den foretrukne. Stillingen tiltraadte hun den 10de januar 1890. Her traf hun ogsaa sammen med sin skoleveninde fra Bergen, Marta Normann, som var blit ansat som jordmor et aars tid tidligere. Og det gode venskap som i skoledagene skaptes har siden holdt ved. De har behhe været flittig benyttet og de har med glæde ofret sig for den vigtige opgave som er dem betrodd.

Anne Martha Ligaard blev gift med garver John Ligaard i 1894 og har hat 6 barn.
Vi finner Anne Martha i folketellingen 1900 med navnet Anemarta Ingebr.dtr Ligaard, født i Ørkedalen i 1868 og bosatt på gården Ligaard (Ligård) i Stjørdal med ektemannen, garver John Johnsen Ligaard, og 3 barn – John Marius, Marie og Ivar. Hennes oppførte yrke var «Husstel og jordemoder».

Ti år senere er hun bosatt samme sted, da er 5 barn registrert bosatt sammen med Anne Martha og John. Man får flere treff på Digitalarkivet, blant annet som «heimedøypar» da Peder Eilert Olsen Voldsæt kom til verden i 1900. Merk at dåpsdatoen er transkribert til 1868-11-01, dvs. 1. november 1868. Det sjette barnet, Odd, ble for øvrig født i 1911.

Blar man litt i kirkebøkene, finner man ikke «vår» Anne Martha født 1. november 1868, men derimot 1. januar 1868, og døpt nøyaktig 2 måneder senere. Foreldre var Ingebrigt Erichsen Tronvaald (så langt jeg kan tyde skriften) og Martha Andersdatter. Skriften er litt enklere ved konfirmasjonen i 1882. Det var da også konfirmasjonsoppføringen som oppga korrekt fødselsdato 1. januar, slik at jeg til slutt fant dåpsoppføringen. Gårdsnavnet ser ut til å bli stavet Tronvoll i dag, etternavnet som oftest Tronvold. Videre finner man vielsen til Anne Martha og John Johnsen Ligaard i Værnes kirke i Nedre Stjørdal sogn 4. januar 1894. Førstefødte Jon Marius, som navnet da ble stavet, kom til verden 9. mai og ble døpt 3. juni samme år.

Anne Martha ble ikke gammel. Hun døde allerede 16. august 1917 av en hjertefeil og ble gravlagt en uke senere. Dødsannonse ble første gang publisert i Stjørdalens Blad 17. august 1917:
«Det blev vor tunge lod at meddele slegt og venner at min høit elskede hustru og vor snille mor jordmor Anne Martha Ligaard døde fra os idag i troen paa sin frelser, 49 1/2 aar gammel. Stjørdal den 16/8 1917.»
Annonsen var signert John J. Ligaard, John, Marie, Ivar, Gudbjørn, Arna og Odd. En kort omtale av dødsfallet ble publisert på foregående side («[…] er efter nogen tids sykelighet igaar avgaat ved døden», kan man lese), med det samme bildet som ble brukt i avisutklippet gjengitt over. Samme annonse ble publisert i Stjørdalens Blad 21. august, da med tillagt informasjon om begravelsen. Ifølge Disnorge.no/gravminner døde enkemannen først i 1944. Man kan finne et bilde av graven på Værnes kirkegård her (muligens du må dobbeltklikke for å få frem bildet). På gravstenen er etternavnet stavet Ligård, mens flere av barna brukte den opprinnelige stavemåten Ligaard.

Oppdatert onsdag 29. august 2018 kl. 08:15 (ortografisk feil rettet opp).

24 August 2018

Vita Brevis: More ancestors of the Princess of Wales

Earlier this month I wrote a short blog article telling about Scott C. Steward's updates on the ancestry of Diana, Princess of Wales in the NEHGS blog Vita Brevis.

Now Steward has posted a follow-up, in which he has reached the late Princess’s great-great-great-grandparents.