28 August 2018

Jordmor Anne Martha Ligaard, Stjørdal

Jeg fikk et avisutklipp av en kollega av meg i dag. Hun hadde funnnet det klemt inne i en bok, og trodde i utgangspunktet at artikkelen om Stortinget ville interessere meg, ettersom jeg jo lenge har vært opptatt av Grunnloven og dens historie. I artikkelen kan man lese at Stortinget for 1914 ennå ikke var formelt oppløst, og førstkommende fredag skulle man behandle et forslag om endring i Grunnloven § 75.

Men det var faktisk den andre siden av avisutklippet som interesserte meg mer. Artikkelen omhandler Anne Martha Ligaard, som den 10. samme måned kunne feire 25 års ansettelse som jordmor i Stjørdal. Det har vært flere jordmødre i min familie. De hadde en sentral og viktig funksjon i deres nærmiljø. Og slektshistorie og personbiografier fenger jo nesten alltid for min del, selv om jeg ikke nødvendigvis har noen kobling til personen som omtales.

Den som klippet ut artikkelen i sin tid var nok mer opptatt jordmoren enn på Stortinget. Om min kollega er i slekt med jordmoren er ikke klarlagt ennå.
Noen har skrevet «1914» på avisutklippet. Det tror jeg er feil, for det nevnes i forbindelse med 25-årsjubileet at hun tiltrådte stillingen 10. januar 1890. Så da snakker vi om 1915. Jeg antar at avisutklippet er hentet fra Stjørdalens Blad, som ble grunnlagt i 1892. Konkurrenten Stjørdalingen kom først i 1924. En annen mulighet er Stjørdalens Avis, som gikk inn i 1915, men jeg vet ikke nøyaktig når det året.

For søkehensyn lyder artikkelen som følger:
Anne Martha Ligaard

Søndag den 10de ds. er det 25 aar siden Anne Martha Ligaard blev ansat som jordmor i Stjørdalen. Hun er født i Orkedalen, hvor hendes far var lærer og gaardbruker. 19 aar gammel gik hun ind paa jordmorskolen i Bergen. Hun dimittertes i april 1888, efter at ha gjennemgaat det 1 1/2-aarige kursus med bedste karakter. Hun var en tid ansat som underjordmor paa fødselsstiftelsen i Bergen, hvor hun av daværende overlæge N. Vogt fik den bedste attest for duelighet. Hun søkte høsten 1889 den ledige stilling som jordmor i Stjørdalen og blev av 15 ansøkere den foretrukne. Stillingen tiltraadte hun den 10de januar 1890. Her traf hun ogsaa sammen med sin skoleveninde fra Bergen, Marta Normann, som var blit ansat som jordmor et aars tid tidligere. Og det gode venskap som i skoledagene skaptes har siden holdt ved. De har behhe været flittig benyttet og de har med glæde ofret sig for den vigtige opgave som er dem betrodd.

Anne Martha Ligaard blev gift med garver John Ligaard i 1894 og har hat 6 barn.
Vi finner Anne Martha i folketellingen 1900 med navnet Anemarta Ingebr.dtr Ligaard, født i Ørkedalen i 1868 og bosatt på gården Ligaard (Ligård) i Stjørdal med ektemannen, garver John Johnsen Ligaard, og 3 barn – John Marius, Marie og Ivar. Hennes oppførte yrke var «Husstel og jordemoder».

Ti år senere er hun bosatt samme sted, da er 5 barn registrert bosatt sammen med Anne Martha og John. Man får flere treff på Digitalarkivet, blant annet som «heimedøypar» da Peder Eilert Olsen Voldsæt kom til verden i 1900. Merk at dåpsdatoen er transkribert til 1868-11-01, dvs. 1. november 1868. Det sjette barnet, Odd, ble for øvrig født i 1911.

Blar man litt i kirkebøkene, finner man ikke «vår» Anne Martha født 1. november 1868, men derimot 1. januar 1868, og døpt nøyaktig 2 måneder senere. Foreldre var Ingebrigt Erichsen Tronvaald (så langt jeg kan tyde skriften) og Martha Andersdatter. Skriften er litt enklere ved konfirmasjonen i 1882. Det var da også konfirmasjonsoppføringen som oppga korrekt fødselsdato 1. januar, slik at jeg til slutt fant dåpsoppføringen. Gårdsnavnet ser ut til å bli stavet Tronvoll i dag, etternavnet som oftest Tronvold. Videre finner man vielsen til Anne Martha og John Johnsen Ligaard i Værnes kirke i Nedre Stjørdal sogn 4. januar 1894. Førstefødte Jon Marius, som navnet da ble stavet, kom til verden 9. mai og ble døpt 3. juni samme år.

Anne Martha ble ikke gammel. Hun døde allerede 16. august 1917 av en hjertefeil og ble gravlagt en uke senere. Dødsannonse ble første gang publisert i Stjørdalens Blad 17. august 1917:
«Det blev vor tunge lod at meddele slegt og venner at min høit elskede hustru og vor snille mor jordmor Anne Martha Ligaard døde fra os idag i troen paa sin frelser, 49 1/2 aar gammel. Stjørdal den 16/8 1917.»
Annonsen var signert John J. Ligaard, John, Marie, Ivar, Gudbjørn, Arna og Odd. En kort omtale av dødsfallet ble publisert på foregående side («[…] er efter nogen tids sykelighet igaar avgaat ved døden», kan man lese), med det samme bildet som ble brukt i avisutklippet gjengitt over. Samme annonse ble publisert i Stjørdalens Blad 21. august, da med tillagt informasjon om begravelsen. Ifølge Disnorge.no/gravminner døde enkemannen først i 1944. Man kan finne et bilde av graven på Værnes kirkegård her (muligens du må dobbeltklikke for å få frem bildet). På gravstenen er etternavnet stavet Ligård, mens flere av barna brukte den opprinnelige stavemåten Ligaard.

Oppdatert onsdag 29. august 2018 kl. 08:15 (ortografisk feil rettet opp).

No comments:

Post a Comment