8 August 2018

Gjallarhorn nr. 62 (Juli 2018)

Siste utgave av Gjallarhorn, medlemsbladet til Vestfold Slektshistorielag og Buskerud Slektshistorielag, lå og ventet på meg i postkassen da jeg returnerte fra utenlandsferie sent søndag kveld. Utgaven er på 48 sider og har mange spennende artikler å by på. Jeg har ikke fått lest alt ennå, men tillater meg likevel en liten presentasjon av innholdet og noen få kommentarer.

Utgaven inneholder blant annet følgende artikler:
  • Egil Theie: Vi har fått flere kilder på Nauen! (s. 4–5)
  • Torbjørn Steen-Karlsen: Slektsforbindelser Lier – Eiker – Sande – Ramnes. Del 1: Justad i Lier, Stokke og Teien i Sande, Krokstad på Eiker, Berg i Ramnes (s. 6–18)
  • Torbjørn Steen-Karlsen: Angrimslekta i Tønsberg. Gården Duerød (s. 19–20)
  • Torbjørn Steen-Karlsen: Tveiten i Sem ( s. 20–23)
  • Maureen Ann Mathisen: VSHL's tur til Vestfoldarkivet (s. 23).
  • Odd Arne Helleberg: Når en må hjelpe fakta (s. 24–27)
  • Svein Davidsen: Nye DNA testresultater tillater sammenkopling av genetisk og tradisjonelle anetre (s. 28–33)
  • Jonn Harry Eriksen: Glasspustere. Wentzel-slekta En del etterkommere (s. 34–40)
  • Torbjørn Steen-Karlsen: Ulabrand (s. 41–42)
  • Torbjørn Steen-Karlsen: Jan H. Anthonisen 28. oktober 1944 – 18. juni 2018 (s. 43)
I tillegg finner man sedvanlig foreningsstoff, deriblant årsberetning og regnskap for Vestfold Slektshistorielag. Jeg har røtter både i Vestfold (først og fremst Sandefjord, Sandar, Tjølling, Stokke, Andebu og Hedrum) og Buskerud (Skoger og Ringerike), men er bare medlem av Vestfold Slektshistorielag. Det er vel uansett tilstrekkelig når medlemsbladet er felles for begge foreningene.

Det drives godt i Vestfold Slektshistorielag. Aktivitetene er mange på slektssenteret Nauen, og de nye kildene som listes opp – blant annet annonser og kunngjøringer fra Tønsbergs Blad og kilder fra Borre – er spennende. Jeg har ennå til gode å besøke slektssenteret på Nauen. Det bør jeg få gjort noe med.

Medlemsbladet har flere faste bidragsytere. Denne gangen er det først og fremst Torbjørn Steen-Karlsen som har fått boltre seg. I artiklene Slektsforbindelser Lier – Eiker – Sande – Ramnes og  Tveiten i Sem er kildene oppgitt enten i noter eller løpende tekst. Jeg antar at han også har benyttet kirkebøker, men disse nevnes ikke. Det samme gjelder vel også for artikkelen Angrimslekta i Tønsberg. Gården Duerød (jeg har for øvrig skrevet et ytterst kort sammendrag på Slektshistoriewiki). Det er også oppgitt henvisning til skifteprotokoll i to fotnoter.

Jonn Harry Eriksens artikkel om glasspusterslekten (glassblåserslekten) Wentzel er spennende. Det antydes at det vil komme flere artikler om glassblåserslekter med tilknytning til glassverkene i Sandsvær og Hokksund. De fleste glassblåserne kom fra Tyskland, men det kom også noen fra England og Frankrike. Glasshåndverkerne flyttet gjerne på seg fra det ene glassverket til det andre rundt om i landet og gjennom flere generasjoner var giftermål mellom glassblåserfamiliene snarere regelen enn unntaket.

Anne Minken er vel den som har best oversikt over slektene. I 2000 leverte hun masteroppgaven Innvandrere ved norske glassverk og etterkommerne deres (1741–1865). En undersøkelse av etnisk identitet.

Svein Wiborg, som selv stammer fra flere glassblåserslekter, ga en god oversikt over slektene i artikkelen «Kompetansemotivert innvandring til de norske glassverkene på 1700-tallet. Slekter fra Tyskland, England og Frankrike», som ble publisert i Norsk Slektshistorisk Forenings medlemsblad Genealogen nr. 2, 2003, s. 20–26. Odd Wentzel har også jobbet mye med glassblåserslektene, men etter å ha søkt på Oria kan jeg ikke se at han har utgitt noe. Det er ellers skrevet mye litteratur om glassverkene og om glassblåserne der, og jeg har, sterkt inspirert av artikkelen om Wentzel-slekten, begynt på en oversikt i Slektshistoriewiki. Der har jeg, og gjerne andre, åpenbart et stort lerret å bleke.

Wentzel-slekten er med andre ord omtalt både i trykte kilder og diverse sider på nettet, deriblant her. Slekten er også diskutert i flere tråder på Digitalarkivets tidligere og nåværende brukerforum. John Harry Eriksen gjør dessverre ikke rede for hva han ev. har gjennomgått av tidligere utgitt litteratur, og han oppgir heller ikke kilder overhodet for slektsartikkelen. Selvsagt har han gjennomgått kirkebøker m.m., men hvorfor nevnes de ikke? Jeg kan forstå at man av plasshensyn ikke tar med henvisning til hver eneste primærkilde man har funnet, men en liten oversikt over litteratur og kirkebøker etc. hadde vært på sin plass.

Eriksen skriver ydmykt nok at «Her er det helt sikkert mange mangler og mye historie å skrive som jeg håper det er andre som kan legge til og evt. rette på.» Men likevel: Eriksen gjør ikke et forsøk på å fortelle hvor i Tyskland slekten kommer fra. Han oppgir ellers kun to barn av Frantz Wentzel (f. 1710), nemlig Hans Henrik Wentzel, f. 1735, og Joacim Jørgen Frantzen Wentzel, f. 1747. Frantz giftet seg i 1753 i Haug kirke med Karen Mortensdatter. Men Anne Minken oppga allerede i 2005 følgende barn med Karen, nemlig Fransiscus Henricus, f. 1757, Christiane Marie, f. 1760, Augustin Wilhelm f. 1762, Søren døpt 29. oktober 1767 og Christian Fredrik, døpt 8. juni 1770. Disse nevner Eriksen ikke, ei heller dødsåret til Frantz, som ifølge Minken var 1772. Det må da være et minstekrav at man søker i brukerforumet til Digitalarkivet når man gir seg i kast med en slik slektsartikkel? Uansett, det er et spennende initiativ, og jeg ser frem til å lese om flere av glassblåserslektene i senere utgaver.

Det går mange historier om losen Ulabrand, som egentlig het Anders Jacob Johansen. Han var født på Lille Eftang i Tjølling i 1815 og omkom under et forlis i 1881. Steen-Karlsen har oppført en fem generasjoners anetavle, dessverre uten å oppgi hvilke kirkebøker m.m. han har gjennomgått. Han siterer også Wikipedia-artikkelen om Ulabrand. Det er vel og bra, men ettersom artiklene på Wikipedia jevnlig oppdateres, burde versjonsdatoen ha vært oppgitt. Steen-Karlsen har valgt å begrense artikkelen til å omhandle Ulabrands aner, men jeg hadde gjerne sett at han også tok med barna. Sønnen Lars døde for øvrig i samme forlis i 1881.Kanskje kommer det en etterslektsartikkel ved en senere anledning? Det skal for øvrig ikke utelukkes at jeg selv kan kobles til Ulabrand, eller kanskje mer sannsynlig til kona Maren Katrine Thorsdatter fra Bjønnes, men jeg har hittil gjort for lite forskning på Tjølling-anene mine til å kunne si noe sikkert.

Alt i alt er det mye og variert lesestoff i denne utgaven, og jeg gleder meg til å lese artiklene mer inngående. Førsteinntrykket er godt, men jeg ser allerede ved en rask skumlesning at redaktøren kunne ha spandert litt mer tid på korrekturlesing, noe som ville gitt bladet ytterligere et løft.

Short English summary: The article is about the latest issue of Gjallarhorn (no. 62, July 2018), the newsletter of Vestfold Slektshistorielag (Vestfold Genealogical Society) and Buskerud Slektshistorielag (Buskerud Genealogical Society). Bsides a short presentation of the newsletter's contents I have made a few comments, first of all concerning the article about the glass-blower family Wentzel.

Updated on Thursday 9 August 2018 at 07.40 (typo corrected).

No comments:

Post a comment