23 June 2024

Luxembourg: Hereditary Grand Duke Guillaume to become Lieutenant-Representative in October 2024

In his speech on Luxembourg's national day 23 June 2024, Grand Duke Henri announced that his eldest son, Hereditary Grand Duke Guillaume, is to become Lieutenant-Representative (regent/acting head of state) in October 2024. In this way the Hereditary Grand Duke will have some time to prepare for his role until the day comes when his father decides to abdicate.

The then Hereditary Grand Duke Henri was appointed Lieutenant-Représentant of His Royal Highness Grand Duke Jean by decree of 3 March 1998 (published in Memorial on 4 March 1998) and became Grand Duke when his father abdicated on 7 October 2000. Before becoming Lieutenant-Représentant, Henri was an ex officio member of the Council of State from 1980.

Article 42 of the Constitution of Luxembourg says:
The Grand Duke may have Himself represented by a Prince of the blood, who shall bear the title of Lieutenant of the Grand Duke and who [shall] reside in the Grand Duchy.

This representative shall take an oath to observe the Constitution before exercising his powers.

21 May 2024

UK: The Princess Royal in Norway

The Princess Royal (Princess Anne) is currently visiting Norway as Patron of the Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project.. For the most part the visit is "private", but she will nevertheless have one official engagement together with Crown Prince Haakon.

Princess Anne must have arrived some time yesterday, because late last night the British Embassy published photos from her visit to the Norwegian Folk Museum and Gol Stave Church. By coincidence I was at the Folk Museum yesterday together with my wife and two friends from the United States, but Princess Anne must have been there after our visit, most likely after the official opening hours.

Today the princess traveled to Vemork in Telemark county to visit the Industrial Workers Museum and to lay a posy on the memorial to Operation Gunnerside. Later she attended a reception at the British Ambassador's Residence in Thomas Heftyes gate in Oslo where she planted a tree and also met among others people linked to the above-mentioned Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project. Tonight she will have dinner with the King of Norway and other royal family members at the Royal Palace.

On Wednesday 22 May Princess Anne will visit Vestre gravlund (Vestre Cemetery) in Oslo to lay a wreath at the war graves there. This part of the visit is also deemed private and for security reasons the Embassy could not tell me the exact time she was going to be there, but I gather it will be before her visit to Akershus Fortress to meet members of the Norwegian Armed Forces and then the Resistance Museum together with Crown Prince Haakon at 1 p.m.

Sources:


14 May 2024

Luxembourg: Princess Alexandra gives birth to a girl

The Grand Ducal Court of Luxembourg announced today that Princess Alexandra and her husband Nicolas Bagory have become parents to their first child, a daughter who has been named Victoire. The baby girl, who is the Grand Duke and Grand Duchess of Luxembourg's 8th grandchild, was born in Paris on 14 May 2024.

Le Grand-Duc et la Grande-Duchesse ont la grande joie d’annoncer la naissance de leur petite-fille Victoire, premier enfant de leur fille Alexandra et de leur gendre Nicolas, née ce mardi 14 mai à Paris.

La mère et l’enfant se portent bien.

Princess Alexandra and Nicolas Bagory were married on 22 April 2023, followed by a religious celebration on 29 April 2023. 

The updated line of succession to the throne of Luxembourg (top ten):

 1. Hereditary Grand Duke Guillaume of Luxembourg, b. 1981
 2. Prince Charles of Luxembourg, b. 2020
 3. Prince François of Luxembourg, b. 2023
 4. Prince Félix of Luxembourg, b. 1984
 5. Princess Amalia of Nassau, b. 2014
 6. Prince Liam of Nassau, b. 2016
 7. Prince Balthazar of Nassau, b. 2024
 8. Princess Alexandra of Luxembourg, b. 1991
 9. Victoire Bagory, b. 2024
 10. Prince Sébastien of Luxembourg, b. 1992

12 May 2024

Genealogen nr. 1, 2024


Årets første utgave av Genealogen, medlemsbladet til Norsk Slektshistorisk Forening, kom i posten i begynnelsen av forrige uke. Det er en omfangsrik utgave på hele 80 sider + omslagssider. Det vanlige tallet er 64 sider. Redaktør Rune Nedrud har denne gangen gjort plass til 3 store artikler, i tillegg til foreningsstoff.

Innholdsfortegnelse:
 • Ole Arild Vesthagen: Hvem var Svend Stenersen Vålens foreldre?, s. 2–23.
 • Lisbeth Løchen: Bruk av segl og bumerker – noen oppdateringer og rettelser, s. 24–30.
 • Årsberetning for Norsk Slektshistorisk Forening 2023, s. 30–31.
 • Revisjonsberetning, s. 31.
 • Regnskap, s. 32.
 • Bli med oss på sommertur til Toten lørdag 1. juni 2024, s. 33.
 • Trond H. Bergstrøm: En slektskrets fra Inderøy på 1700-tallet, s. 34–84.
Jeg har ventet lenge på at noen skulle ta fatt på de eldste generasjonene til Stenersen-slekten fra Gausdal. I fjor høst jobbet jeg en del med den andre store Stenersen-slekten, nærmere bestemt sørlandsslekten, og jeg kom jeg jo underveis borti en del medlemmer fra gudbrandsdalsslekten (gausdalslekten) og som det var viktig å holde fra hverandre. Jeg merket meg da at det i diverse fora var en del kommentarer om feil i de eldre generasjonene til gausdalslekten. I tilfelle jeg også skulle gjøre noe ut av Stenersen-slekten fra Gausdal i Slektshistoriewiki håpet jeg at noen tok tak i de mange spørsmålene knyttet til tidligere publikasjoner. Ikke overraskende ble den mannen Ole Arild Vesthagen, og flere enn undertegnede, som for øvrig ikke har noen kobling til denne delen av Gudbrandsdalen, burde takke ham for det! Jeg siterer likeså godt ingressen til artikkelen:
Noen av de eldre utgreide slektslinjene fra Gudbrandsdalen behøver uten tvil å gjennomgås ved bruk av kilder som har blitt adskillig mer tilgjengelige enn de var på den tiden disse slektslinjene ble beskrevet av slektsforskere som var aktive for omkring 50 og 100 år siden. En av disse slektene er slektskretsen på Vålen i Gausdal. I denne artikkelen vil det bli framlagt beviser for at Svend Stenersen Vålens forfedre ikke kan ha vært de samme som ble beskrevet i utgitte publikasjoner i 1828 og 1924 og dermed også har blitt spredd til utallige slektstavler på nett og på private slektstavler rundt om i hele landet og utlandet.
Feil i slektstavler på nett er dessverre seiglivede, så det skal bli spennende å se hvor raskt den nye forskningsstatusen vil gjøre seg gjeldende. Jeg er redd for at det vil ta sin tid. Helt borte vil nok feilene aldri bli.

I artikkelen «Bruk av segl og bumerker i slektsforskning: 1500–1700-tallet i Råde» i Genealogen nr. 2, 2023 var det enkelte feil, og en del oppdateringer og segl kom ikke med. Dette har Lisbeth Løchen bøtt på i artikkelen Bruk av segl og bumerker  noen oppdateringer og rettelser.

Trond H. Bergstrøms artikkel En slektskrets fra Inderøy på 1700-tallet er på hele 51 sider, noe som til dels forklarer hvorfor utgaven er blitt utvidet med 16 sider. Redaktøren skriver: «Den siste artikkelen er såpass lang at redaksjonen har blitt nødt til å dele den i to deler.» Men så langt jeg kan se fremkommer det ikke av artikkelen at det kommer en del 2. Hvis det er tilfelle at artikkelen er delt i to så lurer jeg på hvor lang den var i utgangspunktet! Uansett, det er en god og svært detaljert artikkel som tar utgangspunkt i skiftet etter Ellef Ellefsen (Moksnes Ytre) på Frosta datert 2. januar 1769. Ellef ble begravet 25. juni 1768 og etterlot seg kona Mali Kristoffersdatter, 3 helbrødre, 2 helsøstre, 3 halvbrødre og 3 halvsøstre, hvis jeg har telt riktig. Forfatteren gjør rede for alle hel- og halvsøsknene, i tillegg til foreldrene til søskenflokken, og kartlegger også noen av de inngiftede i søskenflokken, herunder slekter som Heins/Heintz, Hiermin(d) og Wendelbo samt Balch.

Jeg har ikke så mye å legge til her, men lurer på om i hvert fall to av artiklene mer naturlig hadde hørt hjemme i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift i stedet. Spørsmålet om hva som hører best hjemme hvor har jeg tatt opp i min omtale av Genealogen nr. 1, 2022. NST er et fagfellevurdert tidsskrift og skal inneholde genealogisk forskning, mens Genealogen i utgangspunktet skal være et medlemsblad. Det har dog spesielt under Nedrud utviklet seg til et NST «light», et genealogisk tidsskrift der terskelen for å få ting på trykk er lavere enn i NST. Men det er ikke alltid lett å se forskjellen på de to tidsskriftene, da det er artikler som like naturlig kunne vært publisert i NST eller omvendt. (En annen forskjell, og nå er jeg kanskje litt slem, er at Genealogen alltid kommer ut til fastsatt tid, mens det nå har gått over 2 år siden forrige utgave av NST.) Hva som kommer på trykk i Genealogen er selvsagt redaktørens gebiet, men selv tenker jeg at det – i tillegg til medlemsstoffet, som det gjerne kunne vært mer av, burde vært flere artikler som omhandler kilder og metode som leserne kan lære mer av. Et naturlig forbilde i så måte er NGS Magazine, medlemsbladet til den amerikanske foreningen National Genealogical Society. Denne foreningen utgir også National Genealogical Society Quarterly, som danner parallellen til NST. En annen parallell er New England Historic Genealogical Society, som utgir tidsskriftene American Ancestors Magasine og The New England Historical and Genealogical Register (gjerne forkortet til The Register). Men selvsagt gjenstår jo utfordringen: noen må jo skrive disse artiklene om metodiske problemstillinger og bruk av ulike (og gjerne mindre kjente) kilder! Redaktøren skriver som en fortsettelse av kommentaren til Bergstrøms artikkel: «Det hadde vært ønskelig med noen mindre artikler og kortere type stoff, men vi får se om det kan bli mer slikt stoff i kommende numre. Det er i alle fall gode bidrag også denne gangen og det ser ut til at tilgangen på stoff ikke blir mindre selv om medlemstallet i foreningen dessverre blir litt mindre år for år.»

Årsberetningen gir et godt innblikk i foreningens aktiviteter det siste året, og de viktigste prosjektene har vært digitalisering av biblioteket og i tilknytning til dette utviklingen av nettsiden, avholdelsen av en foredragsserie om bruk av DNA i slektsforskning og arbeidet med ny slektsforskerkonferanse høsten 2024. Når det gjelder medlemstallet, så er det oppgitt til 1378 per 31. desember 2023, som «er en nedgang fra xxx året før». Det er lett å glemme å søke ut alle xxxx-ene! Men tallet skal så langt jeg erfarer være 1404.  

I tillegg til ovennevnte inviterer foreningen til medlemstur til Toten, med innlagte stopp ved Balke kirke, Hoff kirke og amtmannsgården Steinberg. Turen anbefales! Jeg besøkte Hoff kirke og Steinberg samt andre steder rundt Mjøsa i fjor og blir derfor ikke selv med på årets medlemstur. Konfirmasjonen til en nevø er dog hovedgrunnen til at jeg ikke kan bli med denne gangen.

Ikke glem Slektsforskerkonferansen 2024, som finner sted i Oslo kongressenter 16.–17. november 2024, og som kan skilte med foredragsholdere som Peter Sjölund, Yngve Nedrebø og Kristian Hunskaar med flere. Bli med, bli med!

Jeg har for øvrig bidratt med korrekturlesingen av hovedartiklene og foreningsstoffet. Det som står igjen av feil tar jeg selvsagt delvis ansvaret for – det er ikke mulig å få med seg alt. Derfor er flere korrekturlesere ønskelig! Og selvsagt hender det også at redaktøren overser en og annen av mine kommentarer, sånt kan jo skje når det haster med å få sendt bladet av gårde til trykkeriet, eller velger å ikke ta hensyn til alt jeg har hengt meg opp i. 

Short English summary: The article covers the latest issue of Genealogen, the bi-annual newsletter of the Norwegian Genealogical Society. 

Sist gang oppdatert tirsdag 14. mai 2024 kl. 07:55 (tyrkleif rettet opp).

30 April 2024

Royalty Digest Quarterly no. 1, 2024


The latest issue of Royalty Digest Quarterly (no. 1, 2024) was waiting for me in the mailbox when I returned on 7 April 2024 from my visit to Tanzania. Since my return I haven't had that much time for blogging, but obviously I had to finish reading RDQ before I could start commenting.

The front cover shows a photo of the Ansbach Residence (Residenz Ansbach), also called Markgrafenschloss (Margrave's Palace). The choice of photo tells that this issue's Family Album will cover The Margraves of Brandenburg-Ansbach. I will return to the article later in the blog. 

Main contents:

 • Olivier Defrance: A Life Without Tenderness. Princess Marie Louise of Bourbon-Parma. [Part] 1, pp. 1–10
 • Martijn Arts: Princess Alexandra Victoria of Schleswig-Holstein-Glücksburg. A Princess in a Caravan, pp. 11–15.
 • Elizabeth Jane Timms: Friedrich Wilhelm of Hesse (1870-1873), pp. 16–22.
 • Ted Rosvall: The Margraves of Brandenburg-Ansbach. A Family Album, pp. 23–35.
 • Susan Symons: The Last Margrave of Brandenburg-Ansbach, pp. 36–41
 • Ove Mogensen: Tombs, Graves and Monuments in Prussia, pp. 42–51.
 • Coryne Hall: Little-known ROYALS. Princess Henriette of Belgium, Duchess de Vendôme, pp. 52–53.
 • David Horbury: Queen Elizabeth II and Greece, pp. 55–60.
 • Ted Rosvall/Anne-Karin Schander: Royal Bustards. The Princes of Lapland. King Oscar I and Emilie Högqvist, pp. 61–62.
 • The World Wide Web of Royalty, p. 64 [this time including news about/from Albania, Fürstenberg, Italy, Luxembourg, Romania, Schaumburg-Lippe and Württemberg].
On p. 63 there is an ad for the royal history conference in Leeuwarden, the Netherlands, in October. I have paid for the flight and conference fee and got a hotel room reservation, so I look very much forward to the conference and hope to see as many old (and new) friends and acquaintances as possible. Go here for more details about the conference. 

The shocking abdication of Queen Margrethe II in January this year is the topic of Ted Rosvall's  Editor's Corner. He gives examples of abdications in other European countries and writes that "[...] in the Nordic countries, Margrethe's decision may be seen as an innovation, even though there was in fact a precedence. In 1654, Queen Christina of Sweden, actually did the same." That is absolutely correct. What Rosvall didn''t mention, was the abdication of the Danish King Erik III Lam in 1146. We are of course only talking about voluntary abdications. In Norway there were abdications in 1814 (King Christian Frederik) and in 1905 (King Oscar II), and neither had much choice in the matter. I only hope that Queen Margrethe's choice will not be followed up in the other Nordic monarchies.

The historian Oliver Defrance, with the colloboration of Joseph van Loon and Damien Bilteryst, has written about Princess Marie Louise of Bourbon-Parma (1870–1899), the first wife of of Prince and later King Ferdinand of the Bulgarians (1861–1948). The writers tell that they among others have based their article among others on an archive which has been little used until now : "[...] we have reread the existing works – old and new – on the Court of Bulgaria. We have gone trhough the press of the period, often rich with information, and we have made small surveys in an archive which has been little used until now: the Fonds Coburg, kept in the State Archives in Vienna". The result is a good and detailed biographical sketch of Princess Marie Louise, and I am already looking forward to part II.

I have often commented on the choices Coryne Hall has made for her column Little-Known ROYALS. I wonder if Princess Alexandria Victoria of Glücksburg (1887–1957) would also have been a good candidate. Of course my question marks some times tell as much about my own knowledge level. More important is that Martijn Arts has written an informative and amusing article about Princess Alexandria Victoria, the second eldest daughter of Duke Friedrich Ferdinand of (Schleswig-Holstein-Sonderburg-)Glücksburg (1855–1934) and Princess Caroline Mathilde of (Schleswig-Holstein-Sonderburg-)Augustenburg (1860–1932, the latter a niece of Empress Augusta Victoria, wife of Empreror Wilhelm II, while the former was a cousin of KIng Frederik VIII of Denmark. Princess Alexandria Victoria married Prince August Wilhelm of Prussia (1887–1949) in 1908 and divorced him in 1920. They had one child, Prince Alexander Ferdinand (1912–1985). The princess then married Arnold Rümann (1884–1951) in 1922, but also this marriage ended in divorce. She had a long career as an artist and for some time traveled around in the USA in a caravan. She lost all her paintings when Russia occupied the area where they were stored during WW2. I wonder how talented she really was and how much one would have to pay for any paintings that still exist? I note that one of her works was put on auction last year.

Royalty Digest Quarterly has covered all the all the still existing reigning and non-reigning royal and princely houses of Europe in the article series A Family Album and now it seems that houses that for various reasons have died out will also be covered. In this issue we learn more about The Margraves of Brandenburg-Ansbach. Somewhat confusing is the fact that the principality was also referred to as a margraviate and that the head was a margrave. There might be some historical details here that I have missed. Anyway, the last reigning Prince and Margrave (!), Karl Alexander (1736–1806), who was also sovereign of Brandenburg-Bayreuth, sold his principalities to King Friedrich Wilhelm II of Prussia in 1791. The childless margrave then moved to England with his second wife. As usual the family album gives a short introduction as well as quite a few photos/paintings – 55 in all (if a photo of  the Royal Family of Great Britain containing as many as 9 portraits should be counted as 9, and not just 1) – of various family members, palaces and tombs. The most famous descendant was Margravine Karoline of Brandenburg-Ansbach (1683–1737), who in 1705 married Georg Augustus of Hannover, who became King George II  of Great Britain and Ireland in 1727. One page 35 there is a select family tree of the house of Brandenburg-Ansbach.

The expert on German palaces, Susan Symons, then follows up with the article The Last Margrave of Brandenburg-Ansbach. The article, however, also gives many details about the above-mentioned Karoline/Caroline and even about Kaspar Hauser, who claimed to be a lost prince and the rightful ruler of Baden, because there is a memorial to him in the gardens of Ansbach Palace. When the former margrave moved to England after he had sold his principalities, he bought Brandenburgh House at Fulham, London as well as Benham Park near Newbury in Berkshire. It was at the latter country home that the margrave died in 1806. According to the Wikipedia article, "a memorial in St Mary's Church in Speen, simply records "In Memory of the Margrave of Anspach, who died at Benham 5th January 1806", but it doesn't say exactly where he is buried. Same thing could be asked about his wife Elizabeth, Princess Berkeley (b. London 1850–d. Naples, Italy 1828), née Lady Elizabeth Berkeley and formerly married to the 6th Baron Craven. The Wikipedia article about her, however, state that she was buried in the English cemetery in Naples. As for Brandenburgh House, it was demolished some time after the property was sold in 1822, and today the property, called Fulham Reach, consists of several buildings with luxury apartments. Not the worst place to live, I guess.


The Royal Mausoleum in Charlottenburg Palace Park, Berlin. © 2008 Dag Trygsland Hoelseth.


Grave of Queen Louise of Prussia, née Princess of Mecklenburg-Strelitz (1776–1810). © 2008 Dag Trygsland Hoelseth.


Grave of Friedrich der Grosse/Frederick the Great at Sanssouci, Potsdam. © 2011 Dag Trygsland Hoelseth.

The reason for including the grave photos above is of course due to Ove Mogensen's very informative article Tombs, Graves and Monuments in Prussia. Is there any royal burial place he has not been to?  I visited Charlottenburg Palace and the royal mausoleum (Luisenmausoleum) in February 2008. As far as I remember the main hall with the sarcophaguses was closed at the time due to renovation, so I could only visit the crypt, but that was of course where the royals were actually buried. I would have to return one day to see more of Berlin and Potsdam as well as the many burial places. I visited the crypt in Berlin Cathedral in 2011, so I might return with a blog article from that visit another time.

There are so many interesting articles in this issue, but I choose not to comment on all of them. But I have enjoyed reading them all, and cannot recommend a subscription enough! Information about Royalty Digest Quarterly can be found at its editor's website Royalbooks.se. See earlier presentations of RDQ here. See also its Facebook page

24 April 2024

The Norwegian Royal Court. Annual Report 2023


The Norwegian Royal Court's annual report for 2023 was published on 18 April 2024. As the Royal Court writes on its website, the report "provides an account of the official activities of the Royal Family and the operation of the Court during the previous year" and "is intended to provide better information about and increase understanding of the activities of the Royal House of Norway and the Royal Court". As I write almost every year when I comment on the annual report, the publication is a great compensation for the lack of the former royal yearbooks. You get a very good summary of the activities of the royal family during the year in question, and  in addition you get lots of great pictures and statistics.

The Royal Court has provided the following summary of the report:

Annual report for 2023

The activities of the Royal House of Norway over the course of the year are closely aligned with the current situation in the country. The visits by the members of the Royal Family to 47 municipalities, official visits to five European countries, participation in a wide array of events together with the Norwegian Armed Forces and a focus on national security and preparedness both show what is essential for Norway and demonstrate the commitment of the Royal Family.

In 2023, members of the Royal Family continued to meet people throughout Norway – at schools, at new start-ups and traditional industrial companies, in museums and churches, at primary industry businesses, at music and drama festivals, at sporting events. They also visited with many of the people who experienced the devastation of Storm Hans in August.

Activities in 2023 were framed by the security situation in Europe. The King and the Crown Prince carried out a number of activities and visits with the Norwegian Armed Forces. The visit of the US aircraft carrier USS Gerald R. Ford to Oslo in May, and of Ukrainian President Volodymyr Zelensky to the Palace in December, both point to the serious events taking place in the world at large, and the importance of constructive cooperation with trusted allies. Internationally, the Royal Family represented Norway in Denmark, the UK, France, Sweden and Germany. Topics highlighted during these visits included the green transition, defence and industrial development and cooperation in the cultural sphere.

The year also held milestone events for the Royal Family. In 2023 the Crown Prince and Crown Princess both celebrated their 50th birthdays. They wanted to mark the occasion by celebrating Norway and the Norwegian sense of community by acknowledging the many people who help to make Norway what it is. They spent the year travelling to different places in Norway and in August they invited 370 guest from across the country to a party in the Courtyard of the Royal Palace.

Annual accounts

The accounts for the Civil List showed a calculated deficit of NOK 54.3 million in relation to the 2023 allocation. This deficit will be covered by previously allocated funds. The result is in keeping with the anticipated charges to expenses projected in the annual report for 2022. 

The deficit has its origin in the lag between allocations to and disbursements from the Palace security project. In 2023, the project accounts showed a calculated deficit of NOK 70.9 million (cf. the corresponding surplus of NOK 92.7 million for 2022). Commissioned in 2016, the security project was by and large concluded in 2023. Security enhancement of the perimeter of the Palace and Palace Park was completed, and the logistics building, which ensures safe handling of mail, goods and waste, was opened. A few minor tasks that remain under the project will soon be concluded.

The management accounts for the Royal Court show a surplus of NOK 16.5 million. This surplus is largely due to vacant posts and postponement of projects as a result of an ongoing organisational development process. The accounts show that a significant proportion of the ordinary appropriations are used for operation and maintenance of the Palace and other Royal residences, as well as the cultural and historical assets these encompass.

The annual report and accounts of the Royal Court for 2023 have been submitted to the Presidium of the Storting, the Ministry of Digitalisation and Public Governance, and the Office of the Auditor General of Norway.

18.04.2024

Every year when the report is being published the Norwegian media tend to focus on the budget and nothing else. When the report this year showed a calculated ("planned") deficit of NOK 54,3 million, the media omitted the word "calculated" in the headlines, hoping that the readers wouldn't care to read the article, or the report itself, to get the details. It happens every year when there is a deficit. Then people will get the impression that the royal court – or the royal family – is out of control.

The report showed that the members of the royal family had 756 engagements ("oppdrag") in 2023, while the number was 769 in 2023, 635 in 2021 and 381 in 2020. The two last-mentioned years was of course dominated by the pandemic. In 2019 the number of engagements was 723. In other words, the number of engagements have not changed much, but considering the fact that the king will scale down his activities due to his age, that the queen is also of old age and the crown princess has chronical health issues, the number might fall a bit in 2024. Obviously the crown prince will not be able to cover all the things the king has normally taken care of. Fellow historian Trond Norén Isaksen has done some calculations and found out that King Harald in 2023 had 55 engagements outside the Royal Palace, as compared to 92 in 2013. Obviously his health and age are the reasons for this.

The report also tells that the members of the royal family visited 9 counties (out of 11, from 2024 the number of counties have gone up to 15), 47 municipalities, they have made official visits to Denmark, France, Greece, Jordan, United Kingdom, Sweden and Germany and have hosted as many as 2 735 guests.

But what about the orders and medals? 12 people were awarded the Royal Norwegian Order of St. Olav in 2023, as compared to 17 in 2022 and 2021. Among the 12 were Prince Sverre Magnus and the then Prince Christian of Denmark, who both received the Grand Cross. The order is conferred as "a reward for distinguished services rendered to Norway and mankind".

53 people received  the Royal Norwegian order of Merit in 2023, all classes combined, compared to 34 people in 2022, 56 in 2021, 89 in 2020 and 57 in 2019. Not sure what to read into the increase. It varies a bit from one year to another. According to the official website, the Order of Merit is conferred on foreign and Norwegian nationals as "a reward for their outstanding service in the interest of Norway". Most of the recipients are diplomats, mostly ambassadors and honorary consuls. Bishop and Preses of the Bishops' Conference of the Church of Norway, Olav Fykse Tveit, who became a commander, was one of the exceptions.

The Medal of St. Olav is conferred as "a reward for services in advancing knowledge of Norway abroad and for strengthening the bonds between expatriate Norwegians and their descendants and their country of residence". In 2023 only one person, farmer Ole P. Gamme from Gran, county of Innlandet (formerly Oppland), received the medal, compared to two people in 2022. Gamme is known for his impressive efforts through many years of promoting knowledge of Norway in the Norwegian-American communities in the USA, and to establishing contact between emigrant Norwegians in the USA and their relatives in Norway. He has among others also built a very impressive database of emigrants from Hadeland and in this way helped a lot of Americans finding their roots at Hadeland.

The King's Medal of Merit is conferred as "a reward for service in the fields of art, science and industry and for outstanding public service". 68 people redeived the medal in 2023, as compared to 53 in 2022, 47 in 2021 and 46 in 2020. Among the 68 were the artist Finn Kalvik, rose painter Hjørdis Emilie Juvik and several teachers.

The King's Commemorative Medal "is conferred for particularly meritorious service to His Majesty the King", but "may also be conferred on foreign nationals in connection with state visits and visits of the King abroad, on those who have served at a Norwegian foreign service mission, and on others in recognition for special services". The medal is conferred in silver or gold. In 2023, 7 people got the medal in gold, while 23 people were awarded the medal in silver. In 2022 the numbers were much lower - 3 gold medals and 6 silver medals. Several people connected to the king's staff received the medal in 2023 and 2022.

Previous articles on the subject of the Norwegian Royal Court's annual report:

I started the blog in 2009. The first annual report was published by the court in 2005. Previously all there were links to all the reports here, but now only the reports from 2020 to 2023 are available. You may, however, contact the court and ask for earlier reports if you are interested.

Front cover: © 2023 (?) Eskil Wie Furunes/NRK.

UK: New appointments to various Orders of Chivalry announced

Yesterday Buckingham Palace announced appointments to various Orders of Chivalry:

New appointments to various Orders of Chivalry announced

Published 23 April 2024

A number of new appointments to Orders of the Garter, the Bath, the British Empire and the Companions of Honour become effective immediately.

The Order of the Garter

His Majesty The King has been graciously pleased to appoint four new Companions to the Order of the Garter. The Companions are:

Her Royal Highness The Duchess of Gloucester, GCVO, DStJ, CD, to be a Royal Lady Companion of the Most Noble Order of the Garter.

Air Chief Marshal the Lord Peach, GBE, KCB, DL, to be a Knight Companion of the Most Noble Order of the Garter.

The Right Honourable the Lord Kakkar, KBE, to be a Knight Companion of the Most Noble Order of the Garter.

The Lord Lloyd-Webber to be a Knight Companion of the Most Noble Order of the Garter.

Background

The Order of the Garter is the oldest and most senior Order of Chivalry in Britain. Each year, it is celebrated with a procession and service in the grounds of Windsor Castle.

The appointment of the Knights and Ladies of the Garter is in The King’s gift (i.e. without Prime Ministerial advice). Appointments to the Order of the Garter are therefore in the same category as the Order of the Thistle, the Order of Merit and the Royal Victorian Order which are also in The King’s gift.

Today's announcement brings the number of Companions to 21 (out of a maximum of 24).

This year’s Garter Service will take place this Summer at St. George’s Chapel in Windsor Castle. 

THE MOST HONOURABLE ORDER OF THE BATH

His Majesty The King has been graciously pleased to appoint His Royal Highness The Prince of Wales, K.G., K.T., A.D.C., to be Great Master of the Most Honourable Order of the Bath. 

Previous Great Masters have included: His Majesty The King as The Prince of Wales (1974-2022), His Royal Highness Prince Henry, Duke of Gloucester (1942-1974) and His Royal Highness Prince Arthur, Duke of Connaught and Strathearn (1901-1942). 

The Most Honourable Order of the Bath was established by King George I in 1725 although it is believed to originally date back as far as the eighth century. It is awarded to members of the military or civil service for exemplary service.

THE MOST EXCELLENT ORDER OF THE BRITISH EMPIRE

His Majesty The King has been graciously pleased to appoint Her Majesty The Queen to be Grand Master and First or Principal Dame Grand Cross of the Most Excellent Order of the British Empire. 

Previous Grand Masters have included: His Royal Highness Prince Philip, Duke of Edinburgh (1953-2021), Her Majesty Queen Mary (1936-1953) and His Majesty King George VI as The Duke of York (1917-1936). 

The Order of the British Empire was established by King George V in 1917 to honour a broader cross section of society, both military and civilian.

THE ORDER OF THE COMPANIONS OF HONOUR   

His Majesty The King has been graciously pleased to appoint Her Royal Highness The Princess of Wales, GCVO, to be Royal Companion of The Order of the Companions of Honour. 

This is a new appointment.

The Order of the Companions of Honour was founded by King George V in 1917 to recognise outstanding achievements in the Arts, Sciences, Medicine and Public Service. 

The appointments are effective from 23rd April 2024.

I am not the only one who is pleased to note that the Duchess of Gloucester this way is being recognized for all her work on behalf of the crown for so many years, usually without getting the public and media attention that she has deserved. 

It is also wonderful that Queen Camilla has been appointed as Grand Master of the Most Excellent Order of the British Empire. However, I am still a bit surprised that the mistake about King George VI has not been corrected yet. The appointmemnts were after all published yesterday. King George VI was not the Grand Master as Duke of York from 1917 to 1936, but his elder brother, who became King Edward VIII in January 1936 (and then abdicated  in December the same year), was. 

22 April 2024

Norway: King Harald back at work, but the number of engagements will be reduced

King Harald today resumed his duties after his long absence due to having fallen ill during his vacation in Malaysia in late February. Upon his return to Norway on 3 March he was admitted to the National Hospital and had an permanent pacemaker implanted on 12 March. He was discharged from hospital two days later, but has been on sick leave until today in order to rest and recuperate. In the meantime his son Crown Prince Haakon has acted as Regent.

Today the king granted audiences to The Chief of Defence, General Eirik Kristoffersen, Brigadier Terje Bruøygard, Head of Brigade Nord (the Northern Brigade) as well as to Rear Admiral Bjørn-Erik Marthinsen, second in command of the the Defence Staff. The king will grant more audiences on Thursday 25 April and preside over the Council of State at the Royal Palace on Friday 26 April. 

The Norwegian Royal Court announced today the king was going to continue his constitutional duties, including conducting meetings and audiences at the Palace and making official visits in Norway. However, due to his age the number of engagements and scope of activities will from now on be scaled down.

The news doesn't come as a surprise due to his age and health situation, and the number of engagements have been reduced in later years as well, as for instance fellow historian Trond Norén Isaksen has pointed out, but obviously now the changes become more permanent. 

11 April 2024

Jordan: Princess Rajwa is pregnant

The Royal Hashemite Court of Jordan announced yesterday that Crown Prince Hussein bin Abdullah and Princess Rajwa Al Hussein are expecting their first child in the summer of 2024.

Crown Prince, Princess Rajwa expecting baby this summer

10 April 2024

The Royal Hashemite Court is pleased to announce that Their Royal Highnesses Crown Prince Al Hussein bin Abdullah II and Princess Rajwa Al Hussein are expecting their first baby this summer.

The Royal Hashemite Court extends its sincere congratulations to Their Majesties King Abdullah II and Queen Rania Al Abdullah on this occasion, and wishes Their Royal Highnesses Crown Prince Al Hussein and Princess Rajwa good health and joy as they welcome their baby.

Crown Prince Hussein, the eldest son of King Abdullah II and Queen Rania, married the Saudi citizen Rajwa Al Saif, a daughter of Khaled bin Musaed bin Saif bin Abdulaziz Al Saif and Azza bint Nayef bin Abdulaziz bin Ahmed Al Sudairi, on 1 June 2023.

The summer baby, if a boy, will at birth become 2nd in line of succession to the Jordanian throne. The prince or princess will  be the first grandchild of the king and queen of Jordan.

7 April 2024

Norway: King Harald on sick leave for two more weeks

The Norwegian Royal Court announced on Thursday 4 April 2024 that King Harald, who was scheduled to return to his duties next week after having been on sick leave since late February, will be on sick leave for two more weeks. This blog article might be a bit outdated as it has already gone 3 days since the announcement, but I have been on vacation in Tanzania the last two weeks, and as I have written about the king's health developments previously, I thought I should include the latest announcement as well, at least for the record:

His Majesty The King on sick leave for two more weeks

His Majesty The King is undergoing rehabilitation following his hospitalisation earlier this winter and still needs more time before returning to his constitutional duties. Therefore, His Majesty will be on sick leave for two more weeks until Monday 22 April.

During this period, His Royal Highness The Crown Prince will act as regent.

His Majesty's official engagements will largely be taken care of by members of the Royal Family:

 • His Royal Highness The Crown Prince Regent, Her Majesty The Queen and Her Royal Highness The Crown Princess host a reception at the Royal Palace for recipients of the King’s Medal of Merit on 9 April.
 • Her Royal Highness The Crown Princess attends the presentation of Nasjonalforeningen for folkehelsen's research awards 2024 on 15 April.
 • Her Majesty The Queen visits 'Drive' in Melhus, as well as Skaun municipality on 16 April.

Crown Prince Haakon's planned official visit to the West Coast of the US will proceed as scheduled from 15 to 19 April. The Norwegian Government will, in accordance with the Constitution of the Kingdom of Norway, conduct the administration of the realm during this week.

04.04.2024

The Constitution of Norway Article 41 says that "If the King is absent from the realm unless commanding in the field, or if he is so ill that he cannot attend to the Government, the person next entitled to succeed to the throne shall, provided that he has attained the age stipulated for the King's majority, conduct the Government as the temporary executor of the Royal Powers. If this is not the case, the Council of State will conduct the administration of the realm."

The king and the crown prince take their constitutional responsibilites very seriously, so it is not often that the government (the Council of State) act as regent, at least they usually make sure that one of them is home to preside over the Council of State on Fridays. The Crown Prince is scheduled to visit San Francisco and Seattle from 15 to 18 April. I don't know the details of the visit yet, so it is too early to say if the crown prince will manage to return to Norway early enough on Friday 19 April to preside over the Council of State. If not, the Council of State will take place at the Prime Minister's Office on Thursday 18 April instead.*

Earlier articles on the King's hospitalisation in Malaysia and at the National Hospital, Norway:

* Correction: I was almost correct. The Royal Court has now updated the list of official engagements, and it shows that the Council of State will indeed take place at the Prime Minister's Office, but not on Thursday 18 April 2024 as I expected, but on Friday 19 April 2024 at 11 a.m.

Updated last time on Monday 8 April 2024 at 3 p.m. (corrected added).

14 March 2024

Norway: King Harald discharged from the National Hospital

King Harald was today discharged from Rikshospitalet (the National Hospital) in Oslo, two days after having a permanent pacemaker implanted and 16 days after having fallen ill with an infection during his vacation in Malaysia.

The King discharged from hospital

His Majesty The King has today been discharged from Rikshospitalet and is doing well. The King is on sick leave until Monday, 8 April, for rest and recuperation.

His Royal Highness The Crown Prince Regent will take care of The King's constitutional duties during this period.

14.03.2024

Earlier articles on the King's hospitalisation in Malaysia and at the National Hospital, Norway:

12 March 2024

Norway: Update on King Harald's health situation – permanent pacemaker implanted

The Norwegian Royal Court informed today that King Harald this morning had a permanent pacemaker implanted.

Update on His Majesty King Harald's health situation

His Majesty The King received this morning a permanent pacemaker. The procedure was successful, and His Majesty is doing well. His Majesty will remain in hospital for a few more days.

12.03.2024

In a press conference today, the king's personal physician, Bjørn Bendz, said that the infection that the king had suffered from had affected his heart, which brought about the need for a pacemaker (VG.no).

When the king traveled from Malaysia on a medical plane on 3 March, the court told that the king would be on sick leave for two weeks, meaning that he was expected to return to his duties on 18 March 2024. But according to the physician, King Harald will be on sick leave until some time after Easter.

Earlier articles on the King's hospitalisation in Malaysia and at the National Hospital, Norway:

6 March 2024

Norway: Update on King Harald's health situation (6 March 2024)

The Norwegian Royal Court issued today another press statement concerning King Harald's health situatuion:

Update on The King's health situation

His Majesty The King´s health is steadily improving, and his general condition is satisfactory. The treating physicians are content with the progress. 

The infection is under control, and the pacemaker insertion is likely to take place early next week.

06.03.2024

The court also issued another statement today, in Norwegian only, where the king and queen expresses their thanks for all the care, help and support in connection with the king falling ill on their holiday in Malaysia.

Earlier articles on the King's hospitalisation in Malaysia:

4 March 2024

Norway: King Harald is back in Norway

Just before 11 p.m. yesterday the medical plane which transported King Harald from Langkawi, Malaysia to Norway landed at Oslo Airport Gardermoen. The king was then driven to the National Hospital (Rikshospitalet) in Oslo where he was admitted for further examinations. He was going to stay at the hospital for treatment and rest. Queen Sonja who was also on the plane was taken back to the Royal Palace. According to the press statement which was issued just after the king had arrived, "The transportation went well, and His Majesty’s health is improving."

The Norwegian Armed Forces also produced a press release, informing among others that the medical plane had a medical team consisting of a team leader, two anaesthetists, a nurse anesthetist and two intensive care nurses on board to assist the king.

Today the Royal Palace issued yet another update on the king's health situation:

Update on The King's health situation

His Majesty The King, as informed in recent days, has been suffering from an infection and low heart rate, requiring hospitalization and medical transportation home.

The infection has recently become more under control. His Majesty has a low heart rate and will require a permanent pacemaker.

The timing of the pacemaker implantation will be determined by when His Majesty is completely free from infection. This could take several days, so The King is likely to remain at Rikshospitalet until after the weekend.

Overall, his condition is stable and improving.

04.03.2024

According to Norwegian media, the king has received visits from his nearest family today, including the queen, Crown Princess Mette-Marit, Princess Ingrid Alexandra, Princess Märtha Louise and later in the day also the Crown Prince Regent.

Earlier articles on the King's hospitalisation in Malaysia:

3 March 2024

Norway: King Harald on his way home

Just after 5 a.m. today the Norwegian Royal Court issued a statement informing that King Harald was going home today.

Medical transportation of His Majesty The King

His Majesty The King will soon be on his way to Langkawi Airport for medical transportation. Her Majesty The Queen will accompany His Majesty.

Upon arrival in Norway, His Majesty will be admitted to the hospital Rikshospitalet.

His Majesty will be on sick leave for two weeks. During this period, His Royal Highness The Crown Prince will act as regent and assume His Majesty The King's constitutional duties.

03.03.2024

According to VG.no the king left the hospital in an ambulance at 05:25 Norwegian time (12:25 in Langkawi, Malaysia). The medical plane took off just after 6 a.m. (1 p.m.) and will make a short stop in Sharjah, United Arab Emirates before landing at Oslo Airport Gardermoen around midnight Norwegian time. The king will then be transported to the National Hospital, a department of Oslo University Hospital. The king will be on sick leave for two weeks, meaning that he will return to his duties on Monday 18 March if his health allows it. In the meantime Crown Prince Haakon will continue to serve as regent.

Earlier articles on the King's hospitalisation in Malaysia:

2 March 2024

United Kingdom: Inquest into the death of Thomas Kingston

A inquest into the death of Tom Kingston, who was found dead on Sunday 25 February 2024, was opened on Friday 1 March 2024 at Gloucestershire Coroners Court in Gloucester. In the inquest the senior coroner informed that Mr. Kingston was found dead in an outbuilding on the property of his parents in the Cotswolds "with a catastrophic head injury" with a gun "present at the scene"".

Tom Kingston (full name Thomas Henry Robin Kingston), b. 1978, was married to Lady Gabriella Kingston, née Windsor, b. 1981, a daughter of Prince and Princess Michael of Kent, and thus a second cousin to King Charles III.

Sources (see links): BBC News and GloucestershireLive.

Norway: Update on King Harald's health situation – temporary pacemaker implanted

Yesterday the Norwegian Royal Court issued another update on King Harald's health situation:

Update on His Majesty King Harald's health situation

His Majesty The King´s health is still improving. His Majesty will remain at the hospital for a few more days for treatment and rest before returning home to Norway.

01.03.2024 

Today the court could reveal that the king has had a temporary pacemaker implanted:

Update on His Majesty King Harald's health situation

His Majesty The King had a temporary pacemaker implanted today at Hospital Sultanah Maliha in Langkawi. 

–  The pacemaker was implanted due to a low heart rate. The decision was made earlier today, and the procedure was successful. His Majesty is doing well under the circumstances but still requires rest. The procedure will make the return back home safer, according to His Majesty The King's personal physician, Bjørn Bendz. 

The medical transportation to Norway is likely to take place within the next couple of days. 

02.03.2024

The last statement sounds a bit more dramatic than earlier statements which has mainly dealt with the king fallen ill with an infection. But I continue to believe that the king is taken well care of and that he just needs some time to get better again. I suspect, however, that the king will not be able to preside over the Council of State coming Friday as planned, even if he will return home within the next couple of days. He might be on sick leave for a while. We will surely get more information in due course.

Meanwhile the king's health situation, his vacation and the transportation home has been among the topics in the general and social media the last days. First of all, as I have already commented earlier, I don't think the king would have traveled to Malaysia if his health had not allowed it. He was just a bit unlucky that he got ill while on vacation. He should be allowed to go on vacation as everyone else, even if he is 87 years old. 

The media has also covered the flight of the medical plane which has already landed at the Langkawi International Airport. The transportation is said to cost above NOK 2 millions (as of today about 189.222 USD). The expenses will be covered by the defense budget. Of course this is a lot of money, but we are talking about the head of state here, and this is is the most efficient, secure and comfortable way of getting him home. It should not be a discussion about the form of government. A Norwegian president (God forbid!) fallen ill while on vacation would surely also be transported home the same way to make it possible for him or her to resume governing (just as in case of a monarch to resume reigning) as soon as possible.

Earlier articles on the King's hospitalisation in Malaysia:

29 February 2024

Norway: A new update on King Harald's health situation

The Norwegian Royal Court has today issued yet another update on King Harald's health situation:

Update on His Majesty King Harald's health situation

His Majesty The King's personal physician reports that His Majesty is improving. King Harald is still undergoing treatment at the hospital.

As reported yesterday, His Majesty will remain at the hospital for a few more days, and he is being well taken care of there.

The aim is for His Majesty to be able to return to Norway by plane in a few days. The Norwegian Government is facilitating the transportation, and the Norwegian Armed Forces are responsible for the practical arrangements for his return to Norway.

29.02.2024

In other words, the king seems to be doing better and the court is now, with the assistance of the government and the Norwegian Armed Forces, preparing to getting the king home to Norway. It is somewhat worrisome that he is not coming home on an ordinary flight, but given the situation it is understandable that the government will provide a more comfortable transportation for him. We can rest assured that the king is in good hands and just hope that he will get a speedy recovery.

Earlier articles concerning King Harald's hospitalisation in Malaysia:

28 February 2024

Norway: Update on King Harald's health situation

Following the news yesterday that King Harald had been admitted to hospital during his vacation in Malaysia, the Norwegian Royal Court issued a new statement today:

Update on His Majesty King Harald´s health situation

His Majesty The King's personal physician is in Langkawi and confirms that the King is improving from his infection. His Majesty is well taken care of at the hospital and is receiving good treatment.

His Majesty will remain at the hospital for a few more days. No decision has been made regarding his return home. The Norwegian Embassy in Kuala Lumpur has offered practical assistance during the visit.

The official program for the rest of the Royal Family continues as planned.

The king's personal physician is Bjørn Bendz, b. 1964, who took over the position after Otto Smiseth in 2020. Bendz is a professor in medicine and in charge of the Heart, Lung and Vascular Clinic at Rikshospitalet (the National Hospital), which is a part of Oslo University Hospital.

The king is on vacation in Langkawi in Malaysia together with Queen Sonja. As the press statement says, no decision has been made regarding the king's return home, but as I mentioned yesterday the official program says that the Crown Prince will serve as Regent for another week and that the king has planned to preside over the Council of State on Friday 8 March. We just have to wait and see if changes to the program of official engagements will be made. 

Crown Prince Haakon said to the press today that he had talked with his parents, that his impression was that the king's health situation had improved and that he was in good hands. 

King Harald celebrated his 87th birthday last week, so it is natural that necessary precautions are taken when he has fallen ill. Some people has criticized the king for traveling, but even though he has had periods of sick leave in the last few years I don't think he would have traveled if his health had been at risk. He could easily have fallen ill while in Norway as well.

27 February 2024

United Kingdom: Thomas Kingston, husband of Lady Gabriella Kingston, found dead

Buckingham Palace issued tonight a statement on behalf of Lady Gabriella Kingston, Martin and Jill Kingston, Joanna Connolly and Emma Murray, informing of the death of Thomas Kingston.

It is with the deepest sorrow that we announce the death of Thomas Kingston, our beloved husband, son and brother. Tom was an exceptional man who lit up the lives of all who knew him. His death has come as a great shock to the whole family and we ask you to respect our privacy as we mourn his passing.
According to BBC News, Mr. Kingston was found dead at an address in Gloucestershire on Sunday evening, 25 February 2024. "There were no suspicious circumstances and no one else was involved", BBC News writes.

Gabriella, b. 1981, is the daughter of Prince and Princess Michael of Kent and thus a second cousin to King Charles. She married the financier Thomas Kingston, b. 1978, at St. George's Chapel, Windsor on 18 May 2019. The couple had no children. Thomas was the son of William Martin Kingston and Jill Mary Kingston, née Bache, and had two sisters, Joanna and Emma.

Updated on Wednesday 28 February 2024 at 07:40 ("on Sunday morning" corrected to "on Sunday evening").

Thanksgiving service for the life of King Constantine II of the Hellenes

A thanksgiving service for King Constantine II of the Hellenes, who died on 10 January 2023, 82 years old, took place today at St. George's Chapel, Windsor, United Kingdom. 

The service was officiated by the Dean of Windsor, Christopher Cocksworth, and Archbishop Nikitas of Thyateira and Great Britain. The eulogy was delivered by King Constantine's friend Sir Nicholas Soames, who is a grandson of Sir Winston Churchill. His eulogy can be read here, while the order of service can be read here.

The service was attended by the late king's widow Queen Anne-Marie of the Hellenes, all her children as well as other members of the Greek royal family, and also by many representatives of royal Europe. Among the many present in the chapel were (the Greeks and the British royal and extended family listed first, then the others in alphabetic order):

Greece
 • Queen Anne-Marie
 • Crown Prince Pavlos and Crown Princess Marie-Chantal
 • Princess Maria-Olympia
 • Prince Achileas-Andreas
 • Prince Odysseas-Kimon
 • Prince Aristides-Stavros
 • Princess Alexia and Carlos Morales Quintana *
 • Prince Nikolaos and Princess Tatiana
 • Princess Theodora and Matthew Kumar
 • Prince Philippos and Princess Nina
 • Princess Irene
 • Princess Alexandra (daughter of Prince Michael)
 • Darius Mirzayantz * (son of the former)
United Kingdom
 • Queen Camilla
 • The Duke of York and Sarah, Duchess of York
 • Princess Beatrice and Edoardo Mapelli Mozzi
 • The Princess Royal (Princess Anne) and Sir Tim Laurence
 • Zara and Mike Tindall
 • Lady Sarah and Daniel Chatto, 
 • The Duke and Duchess of Gloucester 
 • The Duke of Kent
 • The Earl and Countess of St. Andrews
 • Lady Helen Taylor 
 • Prince and Princess Michael of Kent
 • Princess Alexandra, the Hon. Lady Ogilvy
 • James and Julia Ogilvy
 • Marina Ogilvy,
 • The Marquess and Marchioness of Milford Haven
 • The Countess Mountbatten of Burma 
 • Lady Alexandra and Thomas Hooper
 • India (Hicks) and David Flint Wood 
 • Amory Flint Wood (son of the former and a godchild of King Constantine).
The Prince of Wales was meant to attend, but had to cancel for "privacy reasons". According to the order of service he had been invited to do the second reading.

Austria
 • Archduchess Helen *
Baden
 • Margrave Bernhard and Margravine Stephanie
Bulgaria
 • Prince Kyril
Denmark
 • Princess Benedikte (sister-in-law of King Constantine)
Hannover
 • Hereditary Prince Ernst August
Hesse
 • Landgrave Donatus
Hohenlohe-Langenburg
 • Princess Saskia
Jordan
 • Queen Noor
 • Prince Hassan and Princess Sarvath
Serbia
 • Crown Prince Alexander and Crown Princess Katherine
Sayn-Wittgenstein-Berleburg
 • Prince Gustav and Princess Carina
 • Princess Alexandra, Countess of  Ahlefeldt-Laurvig-Bille and Count Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille
Schleswig-Holstein
 • Prince Alexander *
Spain
 • King Felipe
 • Queen Letizia
 • Queen Sophia (sister of King Constantine)
 • King Juan Carlos
 • Infanta Elena
 • Infanta Cristina
 • Juan Urdangarin y Borbón (son of the former)
Toerring-Jettenbach
 • Count Hans Veit *
Others
 • Princess Tatiana Radziwill
For the record, the funeral service took place on 16 January 2023 in Athens, Greece, followed by burial at the royal cemetery at Tatoi.

Sources

Updated on Wednesday 28 February 2024 at 20:45 (a few names added (marked by an asterisk) as well as Nobiliana.de and Rebecca English in the list of sources).