3 July 2021

Gjallarhorn nr. 68, juni 2021

Jeg mottok siste utgave av Gjallarhorn (nr. 68, juni 2021), som er felles medlemsblad for Vestfold Slektshistorielag og Buskerud Slektshistorielag, tidligere denne uken. Og takk og lov for det! Når så mange aktiviteter er blitt lagt på is i så lang tid på grunn av pandemien er det godt at vi kan kose oss med medlemsblader og masse godt lesestoff. Gjallarhorn skuffer ikke denne gangen heller. Her er det lagt ned mye arbeid for å presentere spennende slekter for medlemmene. Fra innholdsfortegnelsen:

 • Steen-Karlsen, Torbjørn. Gjedde, Makrell, Ørret, Laks og Sild i byen. Gjedde – Giedde – Gedde, s. 4–10.
 • Steen-Karlsen, Torbjørn. Slektsforbindelser Lier  – Eiker – Sande – Ramnes. Del 3: Berg og Tuft i Ramnes, Krokstad på Eiker, Våle, Nøtterøy, Larvik, Tønsberg, Vivestad, Andebu, Høyjord, s. 11–25.
 • Helleberg, Odd Arne. Sandsværs første kjente bergmann, s. 26.
 • Steen-Karlsen, Torbjørn. Hammersmedmester Jakob Pedersen Tives slekt, s. 27–31.
 • Fagerli, Torkel. Anthonsen-slekten ved Jarlsberg Verk i Skoger. En gren av Skott-slekten fra Røros, s. 32–35.
 • Davidsen, Svein. DNA og DNA-testing – en oppdatering, s. 36-42.
 • Redalen, Torgrim. Bobrødrene fra Gulsvik - med støtte av DNA-testing i slektsforskning, s. 43–50.
 • Ulriksen, Eli. Årsmøte 2021 Vestfold Slektshistorielag Protokoll, s. 51.
 • Wærhaug-Mathisen, Svein-Åge. Årsrapport 2020 Vestfold Slektshistorielag, s. 52–53. (regnskap, s. 54).
 • Gustavsen, Are S. Bygdebokforfatter Terje Østro (1949–2020) – ved det endelig punktum, s. 55–57 (artikkelen kommer også på trykk i Norsk Slektshistorisk Forenings Genealogen nr. 1, 2021).
 • Møteoversikt høsten 2021, s. 58 (for både Vestfold og Buskerud).
Nok en gang står slektsforskeren Torbjørn Steen-Karlsen for brorparten av artiklene, som han også har gjort i tidligere utgaver. Man må la seg imponere både av produktiviteten og kvaliteten over forskningen. Her er det lagt ned mange timers arbeid. Jeg håper det er flere enn meg som verdsetter dette. 

Det er mange Gjedde-slekter i Skandinavia. Jeg har laget en liten, men langt fra endelig, oversikt i Slektshistoriewiki, den norske wikien for slekter og slektsforskning generelt. Nå er også herværende slekt, som etter alt å dømme stammer fra «Vigsiden» (Bohuslen), lagt inn i oversikten. Muligens jeg lager et kort sammendrag av slekten senere. 3 sønner av en Peder Gjedde – Anders (ca. 1689–1750), Ole (ca. 1691–1741) og Gjøde (ca. 1693–1733) slo seg ned i Tønsberg og omegn i første halvdel av 1700-tallet. Steen-Karlsen hadde et innlegg om disse 3 brødrene i Digitalarkivets brukerforum i 2018. I tillegg har Steen-Karlsen i artikkelen lagt inn referanser til andre Gjedder, samt til slekter med tilnavnet Machrel (Makrell, Makreel), Ørret, Laks og Sild (!). Torbjørn har da humoristisk sans også.

Del 3 av artikkelen «Slektsforbindelser Lier – Eiker – Sande – Ramnes» er omfattende. Den er som tittelen antyder av interesse for nedslagsfeltet til begge slektsforeningene, og mange interessante slektsnavn/tilnavn berøres.

Artikkelen «Hammersmedmester Jakob Pedersen Tives slekt» inneholder egentlig flere Tive-slekter, så tittelen er kanskje litt misvisende, uten at man trenger å gjøre for mye ut av det. Steen-Karlsen starter med en presentasjon av generasjon 1, Jakob Pedersen Tive (født i Sverige ca. 1667, d. 1740 i Hof). Han hadde minst fire barn. Jakobs forlover i andre ekteskap var hammersmedmester Lars Jakobsen Tive (ca. 1676–1744), som ganske sikkert er i slekt, uten at det blir forklart nærmere. Muligens en nevø? Lars hadde i hvert fall minst 4 barn med første hustru Elen Christensdatter Scheen (ca. 1700–1732) og 6 barn med andre hustru Marthe Dorthe Jørgensdatter Fyhn (ingen datoer nevnt). Artikkelen inkluderer også «En Tiveslekt i Østfold – Sverige og Saltverket i Slagen», der det innledningsvis fortelles om soldaten Jakob Jakobsen Tive som 11. september 1723 i Østre Fredrikstad gifter seg med Elin Iversdatter (d. 1738) og andre gang i 1738 med Helena Maria Christensdatter Rask. Familien flytter til Strömstad og senere til Glemmen og etter alt å dømme til Strömstad igjen, men det er etterkommere her som havnet i Slagen. Man kan jo gruble over mulige slektsforbindelser til hammersmedmesterne nevnt over, men når Steen-Karlsen ikke nevner det selv, så betyr det vel at ingen forbindelse (foreløbig) er påvist.

Torkel Fagerlis artikkel «Anthonsen-slekten ved Jarlsberg Verk i Skoger. En gren av Skott-slekten fra Røros» er fin. Den innledes med omtale av tre søsken som i andre halvdel av 1700-tallet levde ved Jarlsberg Verk på Konnerud. De var barn av en ukjent Anthon. Takket være Astrid Ryens enorme arbeid med Røros-slekter har det lykkes i å koble søskenflokken til Skott-slekten på Røros. Med dette som utgangspunkt har Fagerli laget en fin oversikt over søsknenes etterkommere i Skoger. Jeg stammer selv fra Skoger (Lars Leivsen (1838-1899)), men det er liten grunn til å tro at min Skoger-slekt har koblinger til Skott-slekten, Men det vet man jo ikke sikkert før jeg ev. arbeider mer med anene til min tipptippoldefar Lars.

Jeg stanser presentasjonen min her. Men vil gjerne oppfordre alle med interesse for slektsforskning og med røtter i de gamle fylkene Vestfold og Buskerud til å melde seg inn i en av de to slektsforeningene. Da får dere et fremragende medlemsblad med mange gode slektsartikler. Og finner du ikke din slekt der, så oppfordres du herved til å skrive en artikkel selv. Ja, oppfordringen går også til meg selv ... Oversikt over tidligere utgaver av Gjallarhorn finnes på foreningens nettside. Tidligere utgaver kan for øvrig kjøpes fra foreningens butikk.

Short English summary: My article is about the latest issue of Gjallarhorn, the newsletter of Vestfold Slektshistorielag and Buskerud Slektshistorielag (genealogical societies in the current counties of Vestfold and Telemark and of Viken).

Oppdatert lørdag 3. juli 2021 kl. 18.20 (kom i skade for å skrive «Genealogen» i stedet for «Gjallarhorn» innledningsvis).

No comments:

Post a Comment