25 October 2010

Noproff.net

Nettsiden Norske fotballspillere i utlandet gjennom tidene (Norwegian football players abroad past & present - see a short summary of this blog article at the end) er endelig tilbake igjen etter at den ikke hadde vært oppdatert siden juni 2008 og deretter fjernet fra nettet i forbindelse med nedleggelsen av Geocities i oktober 2009.

Statistikksiden lå opprinnelig på nettstedet http://www.geocities.com/dagtho/noproff.html, som var en underside til nettstedet http://www.geocities.com/dagtho/. Sistnevnte fikk allerede i slutten av oktober 2009 nytt domenenavn, http://www.hoelseth.com/, mens jeg har valgt å opprette en egen inngangsportal, http://www.noproff.net/, for statistikksiden.

Oppdateringen av Noproff.net den 21. oktober 2010 inkluderer 55 nye navn, slik at oversikten nå inneholder hele 512 nordmenn som har spilt fotball i utlandet - enten som profesjonell/semiprofesjonell eller som amatør. Jeg har - nær sagt som vanlig - konsentrert meg om å få alle navnene på plass samt de mest vesentlige opplysningene, som hvilke klubber vedkommende har spilt for i inn- og utland, slik at informasjon om antall kamper, mål osv. ikke har vært prioritert. Forhåpentligvis vil jeg få utbedret også dette etter hvert.

Statistikkens omfang gjør at det er vanskelig å være like oppdatert om alle spillerne til enhver tid. Jeg setter derfor stor pris på tilbakemeldinger fra leserne om mangler og oppdateringer. Jeg får god hjelp av ivrige medhjelpere på Debattcentralen (Aftenposten.no), jf. bl.a. tråd 234351 og 309797 (sistnevnte er nylig opprettet), men hører gjerne fra andre også! Det er dog viktig at informasjonen ledsages av kildehenvisninger, da jeg ønsker at alt skal kunne dokumenteres og etterprøves. Jeg har for øvrig en god del spillere "på blokken", men ønsker å samle inn mer informasjon før de kan legges inn i statistikken.

Jeg har lagt flere utvalgskriterier til grunn for spilleroversikten. I utgangspunktet må man ha spilt minst én obligatorisk A-kamp for en utenlandsk klubb for å kvalifisere seg. Prøvespill medregnes ikke, mens spillere som har vært på utlån uten å få med seg en A-kamp vil bli satt i parentes. Poenget her er at man har vært tilgjengelig for obligatoriske kamper, noe prøvespillere ikke er. Jeg behandler Academy-spillere på samme måten. De kommer med i oversikten så snart de i det minste har sittet på benken under en obligatorisk kamp. Amatørspillere er satt i parentes.

For at oversikten ikke skal bli for stor og uoversiktelig, har jeg også valgt å utelate college soccer-spillere, hvis de da ikke har kvalifisert seg på annen måte. Men har man spilt på et universitetslag som spiller i en regulær liga (med andre ord ikke intern universitetsserie), kommer man med - her er det flere eksempler fra britisk og australsk fotball.

Flere ligaer lar andrelagene spille nedover i divisjonene i det regulære ligasystemet, slik som i Tyskland og Frankrike. Dette forklarer hvorfor for eksempel Abdurahim "Ibba" Laajab er inkludert, selv om han bare har spilt obigatoriske kamper for Borussia Mönchengladbachs B-lag.

Flere spillere har dobbelt statsborgerskap. Disse vil bli inkludert i oversikten hvis de har spilt for et utenlandsk lag etter at de har fått norsk statsborgerskap. Men har de til tross for det norske statsborgerskapet valgt å spille landskamper for det andre landet, ekskluderes de. Nå er det så langt jeg forstår mulig å ha spilt U-kamper for ett land for så å spille A-kamper for det andre. Kommer man i denne kategorien, er man selvsagt kvalifisert.

Det finnes ellers eksempler på norskfødte fotballspillere som av ulike grunner har skiftet statsborgerskap, som for eksempel Jørn Andersen og en del norsk-amerikanere. Disse er satt i parentes.

Kriteriene på Noproff.net er ikke helt oppdaterte pr. dags dato (25. oktober 2010), men jeg skal forsøke å få ryddet opp i dette snart. Designen på hjemmesiden er like trøstesløs som tidligere, da jeg har prioritert selve statistikken. Kanskje vil jeg få fikset en mer spennende design etter hvert. Et langsiktig mål må vel være å få konvertert statistikken til en base der man kan få koblet flere statistikker samtidig. I dag inneholder statistikken kun en oversikt over spillere i alfabetisk rekkefølge, men det hadde jo vært artig å også kunne klikke på et bestemt land og få en oversikt over alle som har spilt i dette landet, eller en bestemt klubb for den saks skyld.

Leserne har forhåpentligvis forståelse for at arbeidet med statistikken er tidkrevende, slik at en ikke kan forvente umiddelbare oppdateringer etter at en spiller har skiftet klubb e.l. Jeg har som man kan forstå av hjemmesiden Hoelseth.com mange interesser og hobbyer, fotballstatistikk er bare en av dem. Familieliv, jobb, foreningsliv, venner og øvrige interesser gjør at jeg ikke vil kunne makte å oppdatere proffstatistikken like ofte som ønskelig. Men målet er ihvertfall at oppdateringer skal skje mer jevnlig enn tidligere, slik at jeg slipper så alt for store skippertak. Presenslisten - oversikten over nordmennene som spiller for en utenlandsk klubb i dag - vil som tidligere bli oppdatert oftere enn hovedoversikten.

English summary

My statistics page Norwegian football players abroad past & present (Noproff.net) has finally returned! The website - which is written in Norwegian, but should nevertheless be easy to navigate in also for those who doesn't understand a Scandinavian language - contains as many as 512 Norwegians who have played football (soccer) for a foreign club. Since the last update in June 2008 55 new names have been added.

Blogglisten

No comments:

Post a comment