20 December 2015

Fødselsmelding for dronning Sonja (birth report for Queen Sonja)

I april 2015 skrev jeg en artikkel om fødselsmeldinger som kilde, og brukte medlemmer av kongefamilien som eksempler. Fødselsmeldingene (eller -anmeldelsene) sendt inn til enten Aker eller Oslo helseråd er arkivert i Oslo byarkiv. Det viste seg at fødselsmeldingen for daværende Sonja Haraldsen, nå dronning Sonja, ikke var å finne verken i 1937-boksen for Aker eller Oslo. En mulig forklaring kan ha vært at meldingen var feillagt, eventuelt  rotet bort og forsvunnet, stjålet eller konfiskert. Det har nok hendt at overivrige byråkrater har fjernet dokumenter som de har ment burde unndras offentlighetens lys, men ettersom jeg har vanskeligheter med å falle for konspirasjonsteorier, antok jeg at ett av de to første forklaringene var mest sannsynlig.

Forleden dag fikk jeg en tekstmelding fra en person som har valgt å være anonym – tekstmeldingen var ikke signert, og mobilnummeret står ikke i noe offentlig register – om at fødselsmeldingen var funnet i en boks merket «Utenbys». Jeg var rask med å kontakte byarkivet, og seksjonsleder Cecilie Lintoft kunne bekrefte i en e-post 16. desember 2015 at «vi for noen år har noen bokser merket «utenbys» i fødselsmeldingene for Oslo, og sikkert for Aker også». Med andre ord må man ha dette i mente når man leter etter fødselsmeldinger sendt inn til enten Aker eller Oslo helseråd i Oslo byarkiv.

Så kan man jo selvsagt begynne å gruble over hvorfor fødselsmeldingen havnet i boksen merket «Utenbys» og ikke i den vanlige Aker-boksen for 1937. Familien Haraldsen bodde vitterlig i Tuengen allé 1 B, som det også fremkommer av fødselsmeldingen. Det kan være at familien hadde midlertidig adresse Berget, Medø ved Røssesund i Tjøme kommune – Haraldsen fikk oppført hytta «på midten av 1930-tallet», ifølge Dagbladet i 1997.

Men familien må ha oppholdt seg på Vinderen i begynnelsen av juli, for følgende står skrevet i Randi Bratteli/Sissel Lange-Nielsens bok Sonja. Norges Kronprinsesse (Oslo: Aschehough, 1983), s.18:
    «Den 4. juli 1937 om eftermiddagen kom de første veene. Det var en stekende varm dag, pappa Haraldsen var på stranden med de to eldste barna. Han kom tilbake i halv-seks-tiden og kjørte sin kone til Røde Kors Klinikk. Det var første gang hun skulle føde på sykehus. De andre barna ble født hjemme, det vanligste på den tiden.
    Den lille gutten som døde [Karl Herman], hadde vært søndagsbarn, og nå var det søndag igjen. Dagny Haraldsen ble så ivrig. Hun ønsket inderlig at det nye barnet også skulle rekke å bli søndagsbarn.
    «Det må vi se å greie,» sa jordmoren.
    Og klokken halv ni kom en liten pike.»
Uansett hvordan man definerer «eftermiddagen», er det lite sannsynlig at Karl August, Haakon og Gry kjørte hele veien fra Tjøme til Vinderen og var fremme kl. 17.30. De ville vel heller ikke oppholde seg så langt fra klinikken så nære den forestående fødselen. Så dette med «Utenbys» kan man fortsette å gruble over. Eventuelt ta opp spørsmålet med Slottet ved leilighet.

Fødselsmeldingen for Sonja Haraldsen bekrefter det meste som er kjent fra før av. Hun ble født 4. juli 1937 kl. 20.30 på Røde Kors Klinikk i Frederik Stangs gate 11/13 i Oslo med foreldre kjøpmann Karl August Haraldsen, f. 5. april 1889 og hustru Dagny, f. 25. november 1898. Bostedsadressen var Tuengen allé 1 B på Vinderen. Sonjas mor hadde født 3 barn tidligere (Haakon, Gry og Karl Herman). Muligens mindre kjent er navnet på jordmoren, Ragnhild Roø.* Hun har jeg foreløbig ikke lykkes med å finne ut noe mer om. Etternavnet har i hvert fall eksistert, jf. et søk på DIS-Norges gravminner og i Aftenposten Arkiv, men noe treff på navnet «Ragnhild Roø» (med forbehold om at jeg har tolket skriften riktig) har jeg ikke fått. Hun kan jo ha vært født etter folketellingen 1910 og så giftet seg etter 4. juli 1937.

Summary in English

In a blog article I wrote in April 2015 about birth reports to Oslo or Aker Health Council, I commented that the birth report for the then Sonja Haraldsen was missing. It has now been found in a separate box labelled «Out of town».

Litteratur
  • Brantenberg, Gerd. «Sonja, 57 år, dronning», i Berggren, Arne/Brantenberg, Gerd/Dahle, Gro/Siegert, Herdis Maria/Tønnessen, Christine. Stemmer ved verdens ende. 86 Tjøme-portretter, Tønsberg : Færder forl., 1999, s. 9–14. [Boken er kun tilgjengelig for de med norske IP-adresser.]
  • Randi Bratteli/Sissel Lange-Nielsens bok Sonja. Norges Kronprinsesse, Oslo: Aschehough, 1983.
* Postskript 21. desember 2015: Kan jordmoren ha rotet til signaturen sin, slik at det som tilsynelatende ser ut som Roø i stedet skal være Røe? For mens man foreløbig ikke har funnet noen god kandidat med navnet Ragnhild Roø, så har gode hjelpere på Digitalarkivets brukerforum pekt i retning av Ragnhild Røe, f. Eidanger 28. mai 1904, jf. folketellingen 1910, datter av skipsreder Cornelius Røe (1856–1910) og Johanne Cathrine (Larsdatter) Larsen (1867–1944). Ragnhild er opplistet som underjordmor i Oslo Adressebok 1937, og giftet seg for øvrig med presten Arne Berge 13. april 1948 (jf. vielsesannonsen i Aftenposten 12. april 1948 nr. 166 s. 5). I vielsesannonsen henvises hun til som «Røde Kors-søster». Ragnhild Berge døde i Horten 3. februar 1988 (jf. dødsannonsen i Aftenposten 4. februar 1988 nr. 57 s. 17) og ligger gravlagt på Vestre gravlund, Oslo. Wikipedia-artikkelen om Arne Berge mangler henvisninger og må derfor leses med et kritisk blikk. Gårds- og slektshistorien for Eidanger, bind 3, er ihvertfall en referanse for informasjon om Cornelius og Johanne Røe, selv om forfatteren ikke fått seg med så mange barn sammenlignet med folketellingen 1910.

Updated on 21 December 2015 (postscript added, typos corrected); 29 December 2015 at 18:45 (typo corrected).

No comments:

Post a Comment