15 February 2018

Tjukke Slekta nr. 1, 2017

En ny utgave av Tjukke Slekta, medlemsbladet til Sør-Østerdal Slektshistorielag, kom endelig i postkassen denne uken. Utgaven er nummerert som nr. 1 for 2017. Vanligvis kommer det tre utgaver i året, så det er åpenbart, som redaksjonen også påpeker, at man har slitt med stofftilfanget. Kanskje jeg bør tenke litt på hva jeg selv eventuelt kan bidra med? Jeg er medlem i slektshistorielaget fordi jeg stammer fra slekter i Åmot og Elverum. Dessuten: to søstre av min tippoldefar Ole Tollefsen Hoelseth (1856–1940) giftet seg og endte opp i Trysil.

Uansett, Tjukke Slekta kom sent, men godt. Det er sjelden noe å si på innholdet. Medlemsbladet er uten tvil ett av de beste slektshistoriske tidsskriftene her til lands, med artikler av høy kvalitet og og selvsagt med etterprøvbare kildehenvisninger og kildekritiske og metodiske drøftinger.

Denne gangen inneholder bladet følgende artikler:
  • Trond Bækkevold: ««Hun er myg indtil Kjødet er igjengroet» – en voldssak i grenselandet»
  • Solveig Glesaaen, med bidrag fra Ann Helen Jakobsen: «Hvor kom Ann Helens far egentlig fra? Et slektshistorisk mysterium i krigens kjølvann»
Den første artikkelen omhandler Marte Andersdatter, opprinnelig fra Gravbergsmoen i Våler (1784–1837), som i 1834 anmeldte ektemannen Mattis Jakobsson for vold. Vi får referater fra rettssaken, som endte med at begge ble dømt, han til ett års slaveri på Akershus festning, hun ett år i Christiania tukthus, hvor hun også døde. Bækkevold har ellers sørget for en fem siders slektstavle. Store deler av etterslekten havnet i nedslagsfeltet for slektsforeningen (Elverum, Åmot, Stor-Elvdal, Rendalen, Engerdal og Trysil).

Den andre artikkelen dreier seg om Olaf Trygve Kristiansen (Brenden) (1910–1989) fra Elverum. Også her får vi flere sider med detaljer om slektskretsen.

I tillegg inneholder utgaven det et medlemsblad skal gjøre, nemlig referat fra årsmøtet 2017 samt regnskap og årsberetning for 2017.

Short English summary: The article is about the latest issue of Tjukke Slekta, the newsletter of Sør-Østerdal Slektshistorielag (Sør-Østerdal Genealogical Society), which covers the current municipalities of Elverum, Åmot, Stor-Elvdal, Rendalen, Engerdal and Trysil. I descend from several families in Åmot and Elverum, and two of my great-great grandfather Ole Tollefsen Hoelseth's sisters married and ended up in Trysil.

No comments:

Post a Comment