1 May 2018

Genealogen nr. 1, 2018

Siste utgave av Genealogen, medlemsbladet til Norsk Slektshistorisk Forening, kom i posten i går. Som vanlig kan bladet by på flere slekts- og temaartikler og foreningsstoff. Hovedartiklene denne gangen er:
  • Sten Høyendahl: Den problematiske slekten på Søndre Ringstad i Trøgstad
  • Lars Holden: Historisk befolkningsregister
  • Liv Marit Haakenstad: Kildekritikk og kildeføring
  • Lars Østensen: Hr. Hans Olsen Metrosinensis residerende kapellan til Torsken
  • Are S. Gustavsen: Jertrud Finnkjellsdotter (ca. 1729–1805), ei husmannskone i Skoger fra Vang i Valdres
I spalten «Ny litteratur» har Lars Løberg anmeldt oversettelsen av Sagaen om Håkon Ivarsson. Oversettelsen er det Edvard Eikill som har stått for, og utgiver er forlaget Sagabok. Videre har Anfinn Bernaas anmeldt Heime og ute. Brevskifte mellom Ivar Kleiven og Kristian Prestgard 1886–1932, redigert av Gudmund Harilstad og Kristoffer Kruken. Utgivelsen inneholder 78 brev skrevet av slekts- og lokalhistoriker Ivar Kleiven (1854–1934) og journalist og redaktør Kristian Prestgard (1866–1946), og har et register som teller over 700 personer.

Mitt eget bidrag denne gangen er anmeldelsen av  Torbjørn Greipslands Helt til jordens ende, som ble utgitt på Ventura forlag i 2017. Greipsland er både redaktør og bidragsyter. Andre hovedbidragsytere er Gracia Grindal, tidligere professor ved Luther Seminary i St. Paul, Minnesota, misjonsprest Sigmund Edland og cand.theol. Erik Kjebekk. Boken omhandler de mange norsk-amerikanske misjonærene. Hoveddelen inneholder biografier om rundt 30 misjonærer, mens del 2 innholder omfattende lister over misjonærene og som gir et godt personbiografisk utgangspunkt for videre forskning.

En del foreningsstoff må det også bli plass til i et medlemsblad. Foreningens årsmøte går av stabelen onsdag 23. mai og i den forbindelse er det gitt plass til åresberetning, regnskap og forslag til nytt styre og vedtektsendringer. Man kan også finne oversikt over donerte bøker til NSFs bibliotek og en særskilt oversikt over bokgaver fra Berit Gullbekk, som døde i desember 2017. Leserne får også et innblikk i flere prosjekter som foreningen har på gang, som avfotografering av «Totens Slegter», stamtavleverket til Henrich Holst Neumann (1863–1936) Fire av de til sammen 11 bindene er allerede avfotografert. Foreningen planlegger også å registrere og indeksere alle skifter som er foretatt i Norge. Dette er et stort og langvarig prosjekt som krever mange frivillige. Et viktig prosjekt som jeg håper mange vil bli med på!

Norsk Slektshistorisk Forening har hatt kontor og bibliotek og tilgang til møtelokaler i Øvre Slottsgata 2 B i Oslo siden 2010 sammen med andre foreninger tilknyttet Norsk Kulturvernforbund. Det har vært et flott og sentralt sted å være, men dessverre er husleien litt for stor for en forening av NSFs størrelse. I medlemsbladet kan man lese litt om flytteplanene. Nye lokaler er snart spikret, men jeg skal overlate til styret med å gi nærmere detaljer når kontrakten for nytt sted er undertegnet. Personlig synes jeg det er leit at foreningen må flytte, men jeg har selvsagt stor forståelse for at økonomiske hensyn må komme først. NSF vil flytte litt ut av byen, men får større plass, lettere tilgjengelighet for de som er avhengige av bil og pengene man sparer inn på lavere husleie kan brukes til andre prosjekter som kommer medlemmene til gode.

In English: The article is about the latest issue of Genealogen, the newsletter of the Norwegian Genealogical Society. In addition to genealogy articles and book reviews, the issue has information about this year's annual meeting, which takes place on 23 May. In addition the readers can learn about ongoing projects which the society has initiated and surveys of donated books to the library. The board also informs about the decision to move the office and library to a new place. The move will take place during the summer of 2018. More details about the new address will be given later.

No comments:

Post a Comment