25 August 2021

Genealogen nr. 1, 2021


Årets første utgave av Genealogen, medlemsbladet til Norsk Slektshistorisk Forening, kom ut mens jeg var på sommerferie. Nå er det på tide å gi en kort presentasjon av innholdet. 

Utgaven har en god blanding av genealogiske artikler, kildeavskrift, informasjon om genealogiske programmer og medlemsstoff:

 • Bjarne Hollund. Benkestoffer i Hordaland – Del 2, s. 4–14
 • Bjørn J. Rosenberger. Tordenstjerne nok en gang, s. 15–19.
 • Bjørn J. Rosenberger. Hustru Ingeborg Torsteinsdatter Tordenstjerne, s. 20–24.
 • Lars Ove Wangensteen. Jon Simensson Kattevøl. Valdres svar på «Don Juan», s. 25–27. Inkluderer en avskrift av Ukeblad for Lovlydighed IV. 1864–1965, s. 255.
 • Rune Nedrud. Lensregnskaper Akershus len 1597–1600, s. 28–34.
 • Lars Biberg Kristensen. WikiTree – noe for deg?, s. 35–38.
 • [Rune Nedrud.] Gramps – arbeidsgruppe starter opp i høst på Lørenskog, s. 39.
 • Lars Ove Wangensteen. Passprotokoller som kilde i slektsforskningen, s. 40–41.
 • Dag Trygsland Hoelseth. Praktverk om Heftye-slekten, s. 42–43.
 • Are S. Gustavsen. Bygdebokforfatter Terje Østro (1949–2020) – ved det endelige punktum, s. 44–47.
Foreningsstoff:
 • Årsberetning for Norsk Slektshistorisk Forening, s. 48–49.
 • Innstillinger og forslag til årsmøtet, s. 49–50.
 • Årsregnskap 2020, s. 51.
 • Revisjonsberetning, s. 52.
 • David Widerberg Howden. Hva skjer med foreningens hjemmeside?, s. 53–56.
 • Donerte bøker til NSFs bibliotek april 2019–mai 2020.
 • Slektsforskerkonferansen 2021. 15.–17. oktober på Gardermoen, s. 62–63, inkl. program s. 63.
 • Frivillige ønskes til NSF!, s. 64.
Jeg stod for korrekturen, så det er lite nytt stoff for min del. Ser at jeg har oversett en apostrof i artikkelen om Valdres' svar på «Don Juan» ... Man kan jo ikke få med seg alt, men denne burde jeg ha sett.

Mitt bidrag denne gangen var bokanmeldelsen av Rolf Erik Heftyes slektshefte Kapitalsterke innvandrere. Christianiaslekten Heftye fra 1769, utgitt privat i 2020. All ære til forfatter og medhjelpere som står bak praktverket. Dette var tredje utgave av slektsheftet. Jeg er blitt fortalt at utgaven ble tidlig utsolgt, slik at det kom ut en fjerde utgave i 2021. Bare smårusk var endret sammenlignet med den tredje utgaven. Mer informasjon om slektsheftet finner man på nettsiden heftyeslekten.no.

Jeg kommer ikke til å gå så detaljert inn på de genealogiske artiklene denne gangen, men må si at jeg ser frem til tredje del av Bjarne Hollunds artikkel om Benkestokkene. Og jeg håper at så mange som mulig kjenner sin besøkelsestid og melder seg på Slektskonferansen i oktober. Dette tror jeg blir en spennende og hyggelig helg både faglig og sosialt.

Selv om jeg kun er korrekturansvarlig for heftet og ikke har noen innflytelse på innholdet ellers, foruten mitt eget bidrag, så føler jeg det ikke som passende å kritisere arbeidet som utføres i særlig grad så lenge man er en del av redaksjonen. Men jeg drister meg likevel til å påpeke at det er vel mye luft i avslutningen av enkelte artikler, og da tenker jeg spesielt på sidene 24, 47, 61 og kanskje også side 56. Det burde vel være mulig å fylle ut sidene med smånotiser, genealogiske nyheter fra inn- og utland osv. Jeg forstår jo at redaktøren til tider sliter med stofftilgang, og noen må jo også bidra med å skrive slike smånotiser, men det hadde gitt utgaven et løft. 

Short English summary: The article covers the latest issue of Genealogen, the bi-annual newsletter of the Norwegian Genealogical Society. 

No comments:

Post a Comment