15 March 2022

Tjukke Slekta nr. 1, 2021

Tjukke Slekta nr. 1. 2021, medlemsbladet til Sør-Østerdal Slektshistorielag, kom i postkassen i dag. Dette betyr at slektshistorielaget er noe ute av kurs med utgivelser, siden vi jo allerede er i mars 2022, men forhåpentligvis tas etterslepet igjen etter hvert. Det er uansett ikke noe å si på innholdet. Jeg koser meg alltid når jeg leser bladet, selv om det er sjelden at artiklene berører mine slekter i området. 

Sør-Østerdal Slektshistorielag feiret sitt 30-årsjubileum våren 2021, og dermed har medlemsbladet også et tilsvarende jubileum, ettersom det ble etablert høsten 1991. Herværende utgave er nr. 87 i rekken, og det samlede sidetallet er nå kommet opp i 2946.

Tjukke Slekta nr. 1. 2021 har to artikler denne gangen:

  • Lars Løberg: Gamle trysilslekter – foredrag holdt på slektsforskerdagen i Elverum 2004 med tillegg 2021, s. 5–32.
  • Trond Bækkevold/Ronny Rismyhr Haugen: «Så slo jeg meg på fotografien» – fotografer i Sør-Østerdal, Hamar og Øvre Solør 1858–1925, del 1, s. 33–51.
Første del av Lars Løbergs foredrag ble publisert i Tjukke Slekta nr. 2–3, 2012, men ettersom det er såpass lenge siden og mange nye lesere har kommet til, gjengis nå foredraget i sin helhet, med et tillegg om ny kunnskap som er ervervet etter at foredraget ble holdt. Foredraget er først og fremst en kritisk gjennomgang av Trysilboka og bruken av kilder. Forfatterens hovedinnvending er «bruken, eller snarere misbruken av det kildematerialet som eksisterte og ble brukt»

Trond Bækkevold og Ronny Rismyhr Haugens artikkel om fotografer i Sør-Østerdal og tilstøtende områder i perioden 1858–1925 er den første i en lang serie. Første menn ut til å bli presentert er Ole Juul (1852–1927) og Ivar Odden (18451894).

Før eller siden vil medlemsbladet ganske sikkert presentere Jakob (Jakobsen) Engerdal (1862–1952), som var gift med min tippoldefars søster Valdine Tollefsdatter Hoelseth (18661907). To av hans fotografier er faktisk gjengitt i herværende utgave  et gammelt bilde av Innbygda i Trysil på side 13 og et portrettbilde på side 35, brukt som illustrasjon i forbindelse med innledningen til artikkelserien om fotografene i Sør-Østerdal. I tillegg til å være fotograf var Jakob også lærer. Han virket som fotograf fra 1885 til 1907, og at han sluttet såpass tidlig har nok sammenheng med at kona døde og at han hadde nok å gjøre med å ta seg av tre små barn. Jeg møtte for øvrig det mellomste barnet, Valborg Marie Westby (19041996) i anledning begravelsen til den yngre broren Leiv Engerdal (19061993), og hadde også et par telefonsamtaler og noe korrespondanse med henne før hun ble alderssvekket. I august året etter begravelsen til Leiv dro jeg ens ærend til Hamar for å intervjue Karine Engerdal, f. Reiersen (19131997), enken etter Jakob og Valdines eldste sønn Jakob Torgeir Engerdal (19021981). De tre søsknene hadde ikke barn, så det er ikke så mye jeg vet om denne grenen. Men i oldetante Ingeborg Louise Hoelseths fotoalbum, som jeg har arvet, er det en del bilder fra Trysil og slekten der, så hun var nok den som hadde mest kontakt med den delen av familien. For ordens skyld, min Hoelseth-slekt kommer fra Holset i Åmot, en nabokommune til Trysil.

Tippoldefars eldste søster Marte Tollefsdatter Hoelseth (1852–1917) slo seg for øvrig også ned i Trysil. Hun giftet seg med Johan Olsen Sletten (18511940). De hadde ingen egne barn, men hadde en fosterdatter, Emma Gustavsdatter Sletten, gift Karlsen (19041928). Emma hadde heller ingen barn, så der stoppet min tilknytning til Trysil. Jeg har bare besøkt Trysil to ganger, sist gang for å fotografere gravstedene til Marte og Valdine med flere på Trysil kirkegård. Dette ble plutselig mye om min slekt i Trysil, men utgangspunktet var altså fotograf Jakob Engerdal. Jeg jobber for tiden med en artikkel om Hoelseth-slekten som jeg håper vil komme på trykk i Tjukke Slekta etter hvert, og da vil jo de to Trysil-grenene komme med. Når det gjelder Jakob Engerdal, så gjenga jeg i en bloggartikkel i 2012 et bilde fra Trysil (fra nevnte oldetante Ingeborgs fotoalbum) som jeg lurer på om Jakob kan ha tatt, men dette blir nok vanskelig å bevise.

English summary: This article is about issue no. 1, 2021 of Tjukke Slekta, the newsletter of Sør-Østerdal Slektshistorielag (Sør-Østerdal Genealogical Society). The society covers the municipalities of Elverum, Engerdal, Rendalen, Stor-Elvdal, Trysil and Åmot. Because one of the articles is about photographers in Sør-Østerdal, I have written a few words about Jakob Engerdal, who worked as a photographer and teacher in Trysil and who was married to my great-great-grandfather's sister Valdine Tollefsdatter Hoelseth.

No comments:

Post a Comment