1 November 2014

Nye utgaver av NST og Genealogen (new issues of NST and Genealogen)

Norsk Slektshistorisk Tidsskrift og Genealogen, som utgis av Norsk Slektshistorisk Forening, har nettopp kommet ut med nye utgaver (NST bind 44, hefte 1-2 og Genealogen 2/2014). Dere kan lese nærmere om innholdet på NSFs nettside.

Denne gangen har jeg bidratt med to artikler. Først en bokanmeldelse/bokpresentasjon (kall det hva man vil) av en bok fra 2012 om Uelandslekta fra Varhaug, Jæren: Ueland, Tarald. Du skal ikkje forfedrane gløyma. Uelandslekta. Etter Ingeborg Ivarsdatter f. 1850 & Tobias Tollaksen Ueland f. 1831. 1870-2012, Ueland Historiske Forlag, Bergen 2012. ISBN: 978-82-999021-0-6).

Det andre bidraget er en kort notis kalt Ny dødsdato for professor Oluf Rygh, der jeg påpeker at dødsdatoen oppgitt i oppslagsverk som Norsk Biografisk Leksikon er feil - Rygh døde den 20. august 1899, som primærkildene kan bekrefte, og ikke 19. august. Ikke den mest banebrytende avsløringen, men viktig nok. Datoer skal man holde i orden.

Summary in English: The last issues of Norsk Slektshistorisk Tidsskrift (Journal of Norwegian Genealogy) and Genealogen (The Genealogist), which are published by Norsk Slektshistorisk Forening (The Norwegian Genealogical Society), have just been posted to the members and subscribers. Information about the conents can be found at the official website. I have this time made two contributions. First a book review/presentation of a book from 2012 about the Ueland family from Varhaug, Jæren: Ueland, Tarald. Du skal ikkje forfedrane gløyma. Uelandslekta. Etter Ingeborg Ivarsdatter f. 1850 & Tobias Tollaksen Ueland f. 1831. 1870-2012, Ueland Historiske Forlag, Bergen 2012. ISBN: 978-82-999021-0-6).

The second contribution is a short article named Ny dødsdato for professor Oluf Rygh ("New death date for Professor Oluf Rygh") where I point out that the death date stated in encyclopedias like Norsk Biografisk Leksikon ("Norwegian Biographical Enclyclopedia") is wrong - Rygh died on the 20th of August 1899, as the primary sources can confirm, and not the 19th of August. Certainly not the most groundbreaking discovery, but important enough. One should be as thorough as possible about dates, and always back them up with primary sources. Oluf Rygh was a Norwegian historian, name researcher and archaeologist and among Norwegian genealogists known for initiating and writing the first two volumes of the series Norske Gaardnavne ("Norwegian Farm Names").

No comments:

Post a Comment