19 January 2018

Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bind XLV, hefte 2, 2017

Siste utgave av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, som utgis av Norsk Slektshistorisk Forening, havnet i postkassen min tidligere denne uken. Det er snakk om bind XLV (45), hefte 2, utgitt i 2017. Det kom akkurat for sent til trykkeriet til å komme ut på den rette siden av årsskiftet. Men innholdet er det ikke noe å si på!
  • Per Ole Sollie: Hans Ovessøn (Rød) – krigeren på Storfosen 1574–1599
  • Audun Lem: Magister Peder Lem 1617–1663, hans foreldre og litt om deres etterslekt
  • Sten Høyendahl: Glassmesterslekten Post på Ringerike
Redaktører er Are S. Gustavsen og Johan Marius Setsaas. Min eneste befatning med utgaven er korrekturlesing. Får håpe jeg har fått med meg det viktigste! Redaksjonen er ellers 2–3 utgaver på etterskudd, men forhåpentligvis vil den kunne klare å ta igjen noe av etterslepet i 2018. I redaksjonens egen spalte nevnes det at tidsskriftet feiret 90 år i 2017. For noen år siden passerte man 14 000 publiserte sider. Siden har man ikke regnet på det, men en oppdatering av antallet sider kommer forhåpentligvis snart. I løpet av 90 år har om lag 400 forskjellige forfattere bidratt.

Litt historikk om tidsskriftet kan leses på Slektshistoriewiki.

The latest issue of Norsk Slektshistorisk Tidsskrift (NST) (no. 2, vol. XLV) arrived in my mailbox earlier this week. NST, which celebrated its 90th anniversary in 2017, is one of two periodicals published by Norsk Slektshistorisk Forening, the Norwegian Genealogical Society. The other is named Genealogen.

No comments:

Post a Comment