6 June 2020

Genealogen nr. 1, 2020

Jeg fant siste utgave av Genealogen – nr. 1, 2020 – i postkassen min da jeg kom hjem fra en langhelgstur for et par uker siden. Jeg la inn henvisninger til diverse artikler i Slektshistoriewiki kort etter, men først nå er jeg ferdig med å lese medlemsbladet i sin helhet. Tradisjonen tro gir jeg en kort presentasjon av innholdet på bloggen min og gir samtidig noen få kommentarer.

Først må jeg si at det var et velvalgt bilde på forsiden. Selveste Anita Skorgan og Jahn Teigen under den norske finalen i Melodi Grand Prix i 1986. Artistene medvirket i pausen det året med et utdrag av rockeoperaen «Boheme 86». Forsidebildet røper også at en av artiklene omhandler Jahn Teigens slektsbakgrunn.

Så over til innholdsfortegnelsen!
  • Janne Tylvad: Sorenskriver Gert Heibergs danske hustru Sophie Christensdtr Holbek, s. 4–12.
  • Ivar Leveraas: En gullsmedfamilie i Trondhjem Søren Joensen og hans sønner og svigersønner, s. 13–23.
  • Are S. Gustavsen: Jahn Teigen (1949–2020), familien i Tønsberg og øvrig slektsbakgrunn – en uautorisert artikkel, s. 24–36
  • Finn Roaas: Hvordan var forholdene på farfars arbeidsplass? Del 1, s. 37–49
Deretter følger foreningsstoff – Generalogen er tross alt medlemsbladet til Norsk Slektshistorisk Forening, så det hører selvsagt med:
  • Slektsforskerkonferansen 2021, med program og presentasjon av foredragsholdere, s. 50–53
  • Årsberetning for Norsk Slektshistorisk Forening 2019, med årsregnskap og revisjonsberetning, s. 54–58
Etter foreningsstoffet følger så Lars Løbergs anmeldelser av Øystein Mortens bok Jakten på Olav Tryggvason og Roar Vingelsgaards Uforglemmelige søster – ei minnebok (om søstrene Haavi i Trysil som havnet på hver sin side av Atlanteren). Avslutningsvis finner vi nettredaktør David Widerberg Howdens presentasjon av nettsiden genealogi.no, med informasjon om antall nyhetssaker i 2019 og sidene med flest treff. Antallet nyhetsartikler – 20 – i løpet av et år, burde nok vært større. Nettredaktøren har fokusert på utviklingen av selve nettsiden, deriblant overgangen til https og republiseringer pga. overgang fra flash til html5 og overføringer fra old.genealogi.no. Det hadde nok vært en fordel om nettredaksjonen ble utvidet, og det er blant annet noe som tas opp i artikkelen «Frivillige ønskes til NSF!» Foreningen ønsker frivillige til roller som biblioteksverter, tilretteleggere av materiale, publiseringshjelp (nettsiden), markedsføring og korrekturlesere og bidragsytere til våre tidsskrifter. Jeg var også en del av nettredaksjonen frem til siste store omlegging av nettsiden og kunne sikkert bidratt, men det er kanskje best å fokusere arbeidet med Slektshistoriewiki.

Genealogen nr. 1, 2020 er det første heftet på over 10 år som jeg ikke har vært befattet med, bortsett fra forhåndslesingen av Janne Tylvads artikkel, verken med egne artikler eller korrektur. For å ta det siste først, så står jeg oppført som korrekturleser også i dette heftet, men det er altså ikke riktig. Den enkle og kortfattede årsaken til dette er at jeg aldri ble spurt, men det har nok sammenheng med at jeg i en annen sammenheng tidligere i våres meddelte redaktøren at det ble mindre tid til wikiarbeid etc. så lenge jobben var i kriseberedskap under pandemien. Som redaksjonskonsulent og fungerende redaktør i Norsk Lovtidend måtte jeg jobbe tidlig og sent, ofte også i helger, for å få kunngjort alle de korona-relaterte lovene og forskriftene, og det ble vanskelig å planlegge andre sysler, fordi jeg plutselig måtte legge alt annet til siden for ta meg av en kunngjøring og fordi alt overtidsarbeidet ga meg lite overskudd til fritidssysler. Situasjonen på jobben har heldigvis blitt noe bedre etter påske, og jeg regner med at jeg kan stille som korrekturleser igjen hvis det er behov for min hjelp. Men som jeg også har sagt tidligere så håper jeg på flere korrekturlesere, da det er lurt med flere øyne. Man legger gjerne merke til forskjellige ting. Jeg har lang erfaring som korrekturleser både i Lovtidend-redaksjonen og for Genealogen og Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, men man får jo aldri med seg alt. Inntrykket av herværende utgave er at det nok er noe smårusk her og der som jeg ville ha grepet fatt i, men det er på ingen måte feil som ødelegger for leseopplevelsen.

Når det gjelder andre bidrag til Genealogen, så luftet jeg en artikkelidé overfor redaktøren under Genea-LAN i januar, men ideen ble aldri konkretisert, og når man nå vet hvordan denne våren ble, så var det nok like greit at jeg ikke satte i gang med et nytt prosjekt. Nå skal jeg jo heller ikke ha noe klippekort på bidrag i Genealogen. Jeg håper å få noe på trykk igjen når jeg har kommet lenger i et av mine mange pågående prosjekter. Det var for øvrig to debutanter i dette nummeret, og det er positivt!

Den ene debutanten, Janne Tylvad, har som tittelen antyder skrevet om sorenskriver Gert Heibergs danske hustru Sophie Christensdatter Holbek og med dette korrigert G.F. Heibergs påstand i Slægten 
Heiberg fra 1907 om at Gert Heibergs hustru var en Sophie Christensdatter Rønne. Denne feilen har spredt seg som et slektsvirus idet altfor mange har tatt påstanden for god fisk og kopiert den inn i sine egne slektsoversikter på nettet. Så spørs det da om slektsforskere vil fange opp korreksjonen, eller om slektsviruset vil spre seg videre. Utgangspunktet for artikkelen var for øvrig et innlegg i Digitalarkivets brukerforum, og jeg var rask med å anbefale Tylvad om å behandle funnene hennes i form av en artikkel for Genealogen.

Første gang jeg var på en popkonsert var i 1983, og da var det selveste Jahn Teigen som stod på scenen på Kariåsen i min hjemby Sandefjord. Jeg har fulgt hans karriere siden slutten av 70-tallet og spiller fortsatt låtene hans. Som mangeårig Teigen-fan overrasker det vel ingen at jeg opplever slektsartikkelen om Teigen som selveste «rosinen i pølsa» i denne utgaven. På forbilledligvis tar Gustavsen for seg Teigens aner og nærmeste slektskrets og diskuterer motstridende kilder og spesielt fraværet av verifiserbare primærkilde i enkelte oversikter på Geni og MyHeritage. Tre slektstavler/-oversikter får vi også, og artikkelen er rikt illustrert. Det eneste jeg stiller spørsmålstegn ved er påstanden om at det sammen med Jahn Teigens datter er «disse fire søskenbarna de eneste bærere av slektsnavnet Teigen som er etterkommere etter skomakermester og bankbud Haakon Hjalmar Hansen fra Teigen under Horgen i Slagen [...].» Når man sammenholder avissøk i Nettbiblioteket (NB.no) med 1881.no ser det da ut til at de to døtrene til Jahn Teigens bror Viggos yngste sønn begge bruker Teigen-navnet. Med alle mulige forbehold siden ikke alle kildene er «blodferske» og at det er fare for en sammenblanding fordi det er medlemmer av ulike Teigen-slekter med samme navn.. Gustavsen nevner ellers ikke så langt jeg kan se at Jahn opprinnelig het Jan – det er da en relevant opplysning? – og at Jahn er et kunstnernavn. Om stavingen Jahn ble folkeregistert etter hvert vet jeg ikke. «En uautorisert artikkel» står det i artikkeloverskriften. Artikkelen er altså skrevet uten den nærmeste familiens velsignelse. Men det har vel artikkelen felles med de fleste andre slektsartiklene i Genealogen, og synes kanskje noe overflødig? Jeg håper uansett at det kan gjøres mer forskning på Teigens slekt og at mer dokumentasjon kommer på plass. 

Slektsforskerkonferansen 2021, som ble utsatt på grunn av koronapandemien, virker spennende, og jeg burde vel melde meg på for konferansedelen avholdt lørdag og søndag 30.–31. januar.* Det er et bra tiltak styret har satt i gang! Det eneste forbeholdet er at jeg egentlig hadde tenkt å reise til USA den helgen i forkant av RootsTech i Salt Lake City 3. til 6. februar 2021. Nå vet jeg ikke om denne konferansen faktisk vil gå av stabelen som planlagt. Jeg droppet å reise på årets RootsTech fordi det var så kort tid etter RootsTech i London i oktober 2019, og fordi jeg hadde planlagt en større reise til Canada og Mexico sommeren 2020, og to transatlantiske turer samme år ble litt voldsomt. Det er godt mulig at det blir tur til Canada og Mexico i sommeen 2021 i stedet, og da er det kanskje mer fornuftig økonomisk sett å dra på norsk slektsforskerkonferanse i januar 2021 og ta turen til Salt Lake City vinteren 2022 i stedet?

Foreningsstoffet bærer for øvrig bud om endringer i NSFs ledelse. Valgkomiteen har nemlig innstilt Grete Singstad Paulsen som ny formann etter Rune Nedrud, som har sittet i sjefsstolen siden 2009. Styremedlemmene velges for to år av gangen, og Nedrud er derfor innstilt til å erstatte det siste året av Paulsens periode som styremedlem. Det er sunt med et lederskifte etter så mange år, men det blir jo fortsatt kontinuitet i styret hvis valgkomiteens innstilling blir bifalt av årsmøtet. For øvrig litt morsomt at det står «leder» i innstillingen og ikke det vedtektsfestede «formann». To ganger de siste årene har det vært forsøkt å endre tittelen fra «formann» til «leder», men forslagene har ikke fått tilstrekkelig støtte. Med andre ord blir Paulsen etter alt å dømme foreningens første kvinnelige formann, ikke leder. Noe annet som morer meg en smule er at jeg i årsberetningen nok en gang er blitt benevnt redaktør av Slektshistoriewiki og ikke administrator, som jeg jo faktisk er. Det er en (liten) feil som har vært gjentatt i mange årsberetninger på rad nå, og tatt opp på årsmøtet nesten like mange ganger. Ingen stor sak, men styret har altså ikke gjort noe vedtak om at Slektshistoriewiki skal ledes av en redaktør. Så i praksis er det foreningens formann som fungerer som redaktør, selv om jeg har hatt hovedansvaret for det meste i wikien i mange år. Om det er behov for en redaktør er et annet spørsmål. Viktigere er at wikien får flere aktivie bidragsytere. Jeg ser gjerne at det blir flere aktive administratorer også slik at det blir mer fremdrift i utviklingen av diverse prosjekter, hjelpesider etc. 

For øvrig er det svært positivt at økonomien er på rett vei der fjorårets underskudd på 203 0000 er snudd til et overskudd på 95 000, en resultatforbedring på nesten 300 000. Styret har gjort en utmerket jobb her, og resultatet viser vel at det var en riktig beslutning å flytte foreningens lokaler med kontor og bibliotek fra Oslo sentrum til Røykås i Lørenskog rett ved bygrensen. Lørdagstreffene har da også hatt flere besøkende enn de hadde i Oslo. For øvrig avholdes årsmøtet i NSF vanligvis i mai, men på grunn av pandemien ble det utsatt til tirsdag 18. august. Jeg håper så mange medlemmer som mulig tar veien til Lørenskog den dagen!

Short English summary: The article covers the latest issue of Genealogen, the bi-annual newsletter of the Norwegian Genealogical Society. I present the contents and comments on some of the articles and on events in the society.

* Rettelse (Correction): I Genealogen var datoene for Slektsforskerkonferansen 2021 oppgitt å være 30.–31. januar, det er nå rettet til 6.–7. februar 2021.

Updated last time on Monday 15 June 2020 at 10 p.m. (correction added).

No comments:

Post a Comment