11 January 2022

Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bind XLVI, hefte 4

Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bind XLVI (46), hefte 4, kom i samsending med Genealogen nr. 2 for 2021 like før jul. Forrige gang jeg skrev om NST var for omtrent 1 år siden, etter at hefte 3 hadde kommet i posten i romjulen 2020. Dermed ble det bare én utgivelse av NST i 2021, nemlig herværende hefte. Jeg har allerede lest korrektur på en av artiklene som skal inngå i bind 47, hefte 1, så forhåpentligvis er neste utgave ikke så langt unna.

Innholdsfortegnelse for hefte 4, bind 46:

  • Fra redaksjonen, s. 237.
  • Tor Weidling: Adelsårboka og dens norske venner, s. 239–336.
  • Johan Marius Setsaas: Til minne om Audun Dybdahl 1944–2021, s. 337.
  • Anders Bjønnes, Lars Løberg og Tor Weidling: Minneord om Halvard Bjørkvik 1924–2021, s. 338.
Tor Weidlings artikkel utgjør som innholdsfortegnelsen angir størsteparten av heftet denne gangen. Det er et historiografisk studie av Danmarks Adels Aarbog og samarbeidet mellom redaktør Anders Thiset og Henrik Jørgen Huitfeldt-Kaas 1883–1905. Artikkelforfatteren beskriver blant annet hvordan kontakten med medlemmer av adelsslektene i Norge (her referert i en historisk-genealogisk sammenheng - adelsprivilegiene ble avskaffet ved lov i 1821) ble etablert, hvordan man arbeidet for å finne opplysninger om adelsslekter i fortiden, herunder en studie av hvordan man fant opplysninger om medlemmene av de slektene som skulle inkluderes i kommende bind av adelsårboken. Videre får man innblikk i genealogenes arbeid av både praktisk og metodisk karakter. Man får også et svært godt inntrykk av Henrik Jørgen Huitfeldt-Kaas (1834–1905) som historiker og genealog. De viktigste kildene er korrespondanse fra det norske Riksarkivet og diverse privatarkiver. Alt i alt en svært god og velskrevet artikkel som jeg håper også andre vil ha glede av.

Heftet inneholder også minneord om historikerne Audun Dybdahl (1944–2021) og Halvard Bjørkvik (1924–2021). Sistnevnte var bl.a. direktør for Norsk Folkemuseum 1975–1989 og dessuten medredaktør for Norsk Slektshistorisk Tidsskrift 1992–1995 og han virket som veileder for Adelsprosjektet fra oppstarten i 1989.

Redaktører for Norsk Slektshistorisk Tidsskrift er Are S. Gustavsen og Johan Marius Setsaas. 

NST skal i utgangspunktet komme ut med to hefter i året. Ett bind inneholder 4 hefter, hvilket altså betyr at man opererer altså med en toårssyklus. Herværende hefte er som nevnt innledningsvis nr. 4 i hefte XLVI (46). 

Short English summary: This article covers issue 4, vol. XLVI (46), of Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, the bi-annual periodical of the Norwegian Genealogical Society.

No comments:

Post a Comment