9 January 2021

Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bind XLVI, hefte 2

Siste utgave av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift – bind XLVI, hefte 2, 2020 – kom samtidig med Genealogen nr. 2, 2020 i begynnelsen av desember 2020. Det inneholdt 2 hovedartikler skrevet av Sten Høyendahl og Lars Løberg samt en minneartikkel. 

  • Sten Høyendahl: En Bragernes-slekt med sagbruk ved Hønefossen, s. 91-118
  • Lars Løberg: Bjarkøyætta og odelen i Giske – odelsretten i norsk middelalder, s. 119–153
  • Terje Gudbrandson: Til minne om Thorleif Solberg 1924–2020, s. 154-155
I Høyendahls artikkel nevnes slektsnavn/kallenavn eller gårdsnavn som Temte (Eiker), Riber, Blom, Hvidt, Karre, Holst og Biørn.

Løberg tar in sin artikkel for seg odelsretten i middelalderen. Han analyserer hva bevarte kilder til eiendomshistorikken til Giske på Sunnmøre kan fortelle om odel til gården, deretter en metodisk testing av alternative hypoteser om odelen i Giske og oppsummerer til slutt nyere forskning på Bjarkøyættens genealogi. 

Veterinæren Thorleif Solberg, som døde 3. februar 2020, var sentral i slektsforskningsmiljøet i Ringerike i mange årtier. Terje Gudbrandson skriver fine og velfortjente ord om både mannen og slektsforskeren. Solberg burde omtales med egen artikkel i Slektshistoriewiki, men det får jeg komme tilbake til senere.

Jeg ser elles at jeg aldri skrev en omtale av NST bind XLVI hefte 1, som kom ut i februar 2020, men det velger jeg å la ligge nå.

Norsk Slektshistorisk Tidsskrift utgis av Norsk Slektshistorisk Forening og kommer ut 2 ganger i året. Redaktører er Are S. Gustavsen og Johan Marius Setsaaas.

Short English summary: This article covers issue 2, vol. XLVI, of Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, the bi-annual periodical of the Norwegian Genealogical Society.

No comments:

Post a comment