9 January 2021

Genealogen nr. 2, 2020

Genealogen nr. 2, 2020 kom i posten i begynnelsen av desember 2020, men da hadde jeg ingen mulighet til å skrive noen linjer om utgaven. Genealogen kom i samme sending som Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind 46, hefte 2, men det får jeg presentere i en egen artikkel.

Jeg har allerede nevnt i en tidligere bloggartikkel i år at jeg ikke hadde muligheten til å bidra med artikler i Genealogen denne gangen heller. Men jeg bidro med 6 bilder til utgaven, deriblant forsidebildet, som viser tidligere formann i Norsk Slektshistorisk Forening, Rune Nedrud, samt den nye formannen, Grete Singstad Paulsen (hun har siden droppet Paulsen som etternavn), under årsmøtet i NSF i august 2020. Forresten, jeg bidro også med protokollen fra årsmøtet ... dessuten  var jeg som vanlig korrekturleser.

Her er innholdsfortegnelsen:

  • Bjarne Hollund: Benkestokker i Hordaland – Del 1, s. 6-24
  • Finn Roaas: Hvordan var forholdene på farfars arbeidsplass? Del 2, s. 25–36
  • Leif Biberg Kristensen: En snekkerfamilie i Skien, s. 37–40
  • Rune Nedrud: Metodisk forskning og leting i rettskildene, s. 41–46
  • Arnvid Lillehammer: Anna Helene Olsdatter. Ei brikke i puslespelet - genealogen som detektiv, s. 47–49
  • Odd Arne Helleberg: Jordebokverket fra 1624, s. 50–51
  • Frode Myrheim: I gamle Daagaa – Forteljingo og BygdaMinne fraa Vaagaa, bokanmeldelse av Kleiven, Ivar. I gamle daagaa. Forteljingo og bygda-minne fraa Vaagaa, nyutgivelse ved Gudmund Harildstad og Kristoffer Kruken, Novus Forlag, 2020, s. 56–57.
I tillegg inneholder utgaven foreningsstoff, deriblant protokollen fra årsmøtet 2020, samt presentasjon av Slektsforskerkonferansen 2021, som var ment å gå av stabelen 5. til 7. februar 2021. Nylig ble det bestemt at konferansen er blitt utsatt enda en gang på grunn av den pågående pandemien, men forhåpentligvis vil det la seg gjøre å arrangere konferansen til høsten en gang i stedet. Det er et flott initiativ som jeg håper lar seg gjennomføre.

Short English summary: The article covers the latest issue of Genealogen, the bi-annual newsletter of the Norwegian Genealogical Society. 

No comments:

Post a comment