12 July 2022

Gjallarhorn nr. 70, juni 2022

I 2022 er det 35 år siden Slektshistorielaget Vestfold-Buskerud ble stiftet. I 1997 skilte Vestfold og Buskerud lag og ble selvstendige slektshistorielag, men medlemsbladet Gjallarhorn fortsatte å fungere som et felles slektshistorisk tidsskrift. Redaksjonen markerer det lille jubileet med dobbeltnummer, som kom i posten i midten av juni 2022. Selve stiftelsesdatoen i 1987 var 24. april, men Vestfold Slektshistorielag, som jeg er medlem i, hadde jubileumsfeiring i lokalene på Nauen utenfor Tønsberg onsdag 15. juni. Jeg har faktisk ennå ikke besøkt lokalene og hadde opprinnelig tenkt meg å ta turen, men familielogistikken kom i veien. Jeg får forsøke å ta en tur en gang til høsten i stedet. I mellomtiden skal jeg altså forsøke å kommentere noe av innholdet i jubileumsutgaven. Fra innholdsfortegnelsen kan vi lese: 

Del 1
 • Svein-Åge Wærhaug-Mathisen: Æresmedlemmer Vestfold, s. 4–5.
 • Are S. Gustavsen: En gammel bok om Selvik på Hurum (1902), og noen nye funn om den gamle slekten, s. 6–16.
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Tarald Brekke og Tarald Brekke. To forskjellige personer, s. 17–28.
 • Erik Borge: Mine Besteforeldre Fra Ramnes, s. 29–40.
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Dyre Sevaldsens etterkommere i Vestfold, del 3: Mathis Vemundsen Nordre Sørbys etterslekt, s. 41–49.
 • Grete Norma Bertsen: Møte med Amerika og Kjell. Tilfeldighetene råder, s. 50–52.
 • Kåre Torgersen: Kravik og hendinger både i og utenfor Norge mellom 1066–1550, s. 53–67.
 • Svein-Åge Wærhaug-Mathisen: Protokoll fra årsmøtet i Vestfold Slektshistorielag den 10. februar 2022, s. 68
 • Borgine Nilsen: Buskerud Slektshistorielag. Referat/protokoll - Årsmøte 09.02.2022 Strømsfjerdingen, s. 69
Del 2
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Horgen i Slagen, s. 2–12
 • Torgrim Redalen: DNA-forskning i regi av Buskerud Slektshistorielag, s. 13–22
 • Svein Davidsen: DNA og YDNA-testing. Min Hedrum Hg N-Y17416 slekt, s. 23–33.
Det er mange i Vestfold Slektshistorielag som fortjener honnør for innsatsen, så en oversikt over æresmedlemmene er på sin plass. Laget må dog passe seg for at det ikke går inflasjon i utnevning av æresmedlemmer – 14 på 35 år er kanskje vel mange. Litt morsomt at lagets leder Svein-Åge Wærhaug-Mathisen har skrevet alle presentasjonene av æresmedlemmene, tilsynelatende også det lille stykket om seg selv. For balansens skyld burde det vel vært en tilsvarende artikkel for Buskerud Slektshistorielag, men det er mulig at laget ikke har æresmedlemmer?

Are S. Gustavsen, en av de mer eller mindre faste bidragsyterne i Gjallarhorn, skriver om sin egen slekt fra Selvik i Hurum. Han tar utgangspunkt i Haagen Krog Steffens' slektsbok Selvig i Hurum fra 1902 og både korrigerer og bringer ny viten til torgs, deriblant flere nye funn til ukjente kvinnelinjer med utgangspunkt i Selvig. En nokså typisk – og fremfor alt grundig – Gustavsen-artikkel, dette.

En annen fast bidragsyter er Torbjørn Steen-Karlsen, som har tre artikler denne gangen, fordelt på de to heftene. Han har skrevet mange artikler opp gjennom årene og burde vel få en egen bibliografi på Slektshistoriewiki snart. Tarald Brekke x 2-artikkelen tar utgangspunkt i Vestre Brekke i Sem. Det er vel nr. 2 som var bruker fra 1633 artikkelen først og fremst handler om. Den første Tarald døde ca. 1629–1630. Nummereringssystemet i artikkelen er ikke helt lett å holde oversikt over, her kunne det vært alternert litt mellom bokstaver og tall for å gjøre det lettere for leserne å følge med. Eller kanskje det bare er problematisk for undertegnede. Ikke alle setninger er fullstendig her, det står blant annet på side 19 for nr. 5 Peder Hansen Berg i Ramnes «Vi vet at alle disse fire» og så kommer det ikke noe mer. Så kommer det for nr. 6 Halvor Hansen Langemyr i Ramnes «Er barn av Hans», men det er ikke godt å si hvem denne Hans var. Det er åpenbart mange slektsforbindelser mellom de ulike brukerne. Men Tarald Brekke nr. 2 hadde sønnen Jørgen Taraldsen som i det minste hadde to sønner og tre døtre. Tarald hadde (side 20) sønn nr. 2 Kristoffer Taraldsen Haugtuft (stadig hvis jeg forstår sammenhengene her), født ca. 1614, og dennes barn nr. 2, Berte Kristoffersdatter, død 1725, 73 år gammel, var gift med kappelan Mads Nielsen Worm i Sem, født ca. 1654 og død 1717. Sønnen Daniel Madsen Worm hadde blant annet datteren Anna Margreta Danielsdatter Worm (1715–1739), som var gift med Hans Lorentzen (1703–1741) i Holmestrand. Og da snakker vi altså om Lorentzen-slekten som Erling (1923–2021) var medlem av. Så nå kan jeg legge inn litteraturhenvisning i Lorentzsen-artikkelen til Tarald x 2. Alt i alt så kommer Steen-Karlsen innom mange gårder og slekter over hele Vestfold i sine artikler. Han tar først og fremst for seg 1600- og 1700-tallet, så hvis man har Vestfold-aner og kan komme tilbake til 1700-tallet vil man ofte ha nytte av hans artikler.

Erik Borges artikkel om besteforeldrene og deres slektskrets var fin. Her var det mye Stokke-slekt med koblinger til Sandefjord. Historien om forliset med skuta Errol ved Middleton Reef omkring 300 nautiske mil sørøst for Brisbane i Queensland var sterk lesing.

Middelaldergenealogi er ikke min sterkeste side, så jeg kommer ikke til å skrive så mye om artikkelen om Kravik, men jeg tillater meg å si at jeg ikke er helt overbevist om at artikkelen bringer så mye ny viten og om den egentlig hører hjemme i et slektstidsskrift som Gjallarhorn. Norsk Slektshistorisk Tidsskrift hadde kanskje vært et mer passende sted, men ville den passert fagfellevurderingen?

Kort oppsummert: Redaktøren kunne nok ha spandert mer tid på korrekturlesing, men alt i alt inneholder heftene mange slektsartikler som er verdt å lese. Jeg har som nevnt noen ganger tidligere i bloggen mye Vestfold-slekt (og også slekt fra Buskerud) og har flere ideer til artikler med utgangspunkt i Stokke. Men minst én annen slektsartikkel knyttet til Østerdalen må komme først i køen.

Short English summary: This article is about the latest issue of Gjallarhorn, the newsletter of Vestfold Slektshistorielag and Buskerud Slektshistorielag (Vestfold Genealogical Society and Buskerud Genealogical Society).

No comments:

Post a Comment