8 January 2023

Gjallarhorn nr. 71, desember 2022

Gjallarhorn nr. 71, 2022 havnet så vidt jeg husker i min postkasse en gang i romjulen, så utgaven er relativt sett «rykende fersk». Omslagsbildene av blant annet ribbe og karamellpudding synes å være hentet fra Vestfold Slektshistorielags julebord senhøstes 2022. Gjallarhorn er felles medlemsblad for Vestfold Slektshistorielag og Buskerud Slektshistorielag. Bladet inneholder artikler med temaer fra begge de to tidligere fylkene (som gjenoppstår fra 1. januar 2024), men når det gjelder rent slektsforeningsstoff så dominerer Vestfold. Fra innholdsfortegnelsen:

  • Torbjørn Steen-Karlsen: Dyre Sevaldsens etterkommere i Vestfold, del 4: Rasmus Vemundsensen Kimestad/Snekkestads etterslekt, s. 6–11.
  • Liv Julsrud Pedersen: Fra svensk bergverksindustri til slekter i Svelvik i Vestfold, s. 12–16.
  • Torbjørn Steen-Karlsen: Slektsforbindelser Lier-Eiker-Sande-Ramnes, del 4: Søndre Hassum i Slagen, Markebo, Pauli i Nykirke, Kongsberg, Liersund ved Drammen, s. 17–23.
  • Torbjørn Steen-Karlsen: Horntvet i Lardal. Den mystiske Birgitte Nilsdatter, hennes 3 ektemenn og opphav, s. 24–35.
  • Laila Hynne: Fra Fredrikstad til Larvik, s. 36–37.
  • Kåre Torgersen: Felttoget i Norge 1940. Fortalt av Arnt Torgersen på kassett til Arne Torkildsen hjemme på Gml. Drammensveien 52 i 1994, ordrett avskrift, del 1, s. 41–47 og del 2, s. 47–54.
  • Erik Bjune«Herstad-bokens mor» – Ingeborg Bjerknes (1891–1971), s. 55–57.
  • A. Kjær: Fortegnelse over Hartvig Krummediges norske Jordegods (Cod.AM. 880, 4to), s. 58–71.
I tillegg er det en del foreningsstoff, blant annet om grunnkurs i slektsgranskning avholdt av Buskerud Slektshistorielag samt referater fra medlemsmøter i Vestfold Slektshistorielag. Jeg var til stede på det siste medlemsmøtet avholdt 10. november 2022, da Tor Gervin holdt foredraget «Frelsesarméoffiseren og nr. 91 Stomperud». Frelsesarméoffiseren var foredragsholderens farfar Karl Martinius Hansen (1877–1948), mens faren Ernst Anker (Ancher) Hansen (1908–1978) var redaktør av Norsk Ukeblad, som utga Stomperud fra 1937. Ernst byttet ut Hansen med etternavnet Gervin i 1948. 

Torbjørn Steen-Karlsen bidrar nær sagt som vanlig med 3 omfattende artikler. Han beskjeftiger seg mest med kilder og slekt fra 16- og 1700-tallet, så har man aner fra Vestfold og Buskerud og ved egen forskning har kommet tilbake til der Steen-Karlsens artikler slutter så får man gjennom artiklene god hjelp til å komme seg videre. Arbeidet må selvsagt kontrolleres opp mot kildene, men artiklene danner et godt utgangspunkt. I Horntvet-artikkelen rydder Steen-Karlsen opp i sammenblandinger som Gullik Horntvet, bruker 1611–1622, som på grunn av Gullik-navnet har vært feilaktig koblet til Brønnumslekta i Sandar (Sandeherred) og Beganslekta i Lardal i diverse litteratur. Steen-Karlsens artikkel er derfor et ekstra viktig bidrag til ny slektsviten.

Overskriften til Laila Hynnes artikkel kunne kanskje ha vært mer detaljert. Artikkelen omhandler boktrykkeren Julius Anton Marentius Johansen (Fredrikstad 1857–Sandefjord 1940). Hynne har forbilledlig gått metodisk gjennom en rekke kilder for å kunne fremstille Johansens biografi og nærmeste slektskrets. Johansen jobbet blant annet for Østlands-Postens trykkeri i Larvik, men på sine eldre dager bodde han hos en av sine døtre i Sandefjord og det var der han altså døde i 1940. Han fikk 13 barn med 3 koner og det er etterkommere etter 6 av dem.

Fortegnelsen over Hartvig Krummediges norske jordegods burde nok ha vært ledsaget av en innledning som satte fortegnelsen i sin rette kontekst. 

Uansett, nok av lesestoff i herværende utgave. Litt bedre språkkorrektur og innledninger til artiklene vil nok gjøre bladet enda bedre. Nå gjenstår det for min del bare å fornye kontingenten for 2023.

Short English summary: This article is about the latest issue of Gjallarhorn, the newsletter of Vestfold Slektshistorielag and Buskerud Slektshistorielag (Vestfold Genealogical Society and Buskerud Genealogical Society).

No comments:

Post a Comment