4 May 2017

Genealogen nr. 1, 2017

Genealogen nr. 1, 2017, medlemsbladet til Norsk Slektshistorisk Forening, kom i min postkasse i dag, og jeg tenkte at jeg skulle skrive en kort presentasjon av innholdet og deretter fortelle litt om mitt eget hovedbidrag. (Scroll down for an English summary of this blog article.)

Et bilde av innholdsfortegnelsen ble lagt ut på NSFs nettside i slutten av forrige måned da bladet var sendt til trykkeriet, men for søkbarhetens skyld gjengir jeg det mest sentrale innholdet her:
  • Formannens spalte: Hvor blir det av kildekritikken?
  • Ole Arild Vesthagen: Klokkerfamilien Berger i Gran på Hadeland – slektens opphav i Odalen
  • Jan Christensen: Rømning fra Skien fengsel i 1909
  • Petter Vennemoe: Manhaffte korporal Niels Christensen Krog – Rettelse
  • Jan Christensen: Karen Margrethe Elisabeth Storchs tragiske liv
  • Audun Lem: Tre løytnanter fra Sogn i krigen mot svenskene 1807–1814
  • Svein Henrik Pedersen: Noen eldre presteslekter i Trøndelag og Nord-Norge
  • Elin Galtung Lihaug: Slektsforholdene til Gunvor Galtung Haavik
  • Dag Trygsland Hoelseth: Brødrene Rosenbaum som tok slektsnavnet Rogg
I tillegg finner man referater, årsberetning for Norsk Slektshistorisk Forening 2016, regnskap m.m. Blant foreningsstoffet finner man også min lille oppsummering kalt «Status for Slektshistoriewiki» per midten av mars 2017. Selve wikien finner du her. Formannen nevnt over er Rune Nedrud, som også er hovedredaktør for medlemsbladet.

Nytt av året er at forfatterne av slektsartiklene har fått egne presentasjoner på samme måte som i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. Det synes jeg var en god idé. Hvorfor Audun Lem ikke kom med i presentasjonen, vet jeg ikke. Jeg har selv vært medlem i redaksjonen siden 2010, men har først og fremst beskjeftiget meg med korrekturlesing og har ikke hatt noe innflytelse på innholdet ellers, bortsett fra artiklene og annet stoff som jeg selv har bidratt med. Petter Vennemoe er heller ikke presentert, men hans bidrag denne gangen er en rettelse til artikkelen av samme navn i Genealogen nr. 2, 2016. Vennemoe var for øvrig bidragsyter til NSFs store prosjekt Eidsvollsmennene – Hvem var de? fra 2014, og man finner en presentasjon av ham der på side 274.

Ole Arild Vesthagen er en erfaren slektsforsker kjent blant annet for nettstedet Oavesthagen.no (Ole Arilds slektssider). Jan Christensen har drevet nettstedet Skien Genealogiske Side siden 1995. Elin Galtung Lihaug har sittet en årrekke som styremedlem i NSF og har blant annet vært redaktør for antologien Genealogica & Heraldica. Influence on Genealogy and Heraldry of Major Events in the History of a Nation. Proceedings of the XXXIst International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences. Oslo 2014. Svein Henrik Pedersen er historiker og medforfatter av firebindsverket  Orkdalshistoria og for tiden medforfatter av Fosens historie, bind 2.

Mitt hovedbidrag denne gangen er altså artikkelen Brødrene Rosenbaum som tok slektsnavnet Rogg. Som tittelen antyder, så omhandler artikkelen brødrene Halvard, Karl Marius «Kalle» og Henry Conrad Rosenbaum, som i 1939 fikk Justisdepartementets bevilling til å anta slektsnavnet Rogg. I artikkelen fortalte jeg litt om hva som motiverte ønsket om navneskiftet og litt om navnebevillinger som kilde. I tillegg skrev jeg en liten presentasjon av de tre brødrene samt en kort genealogisk oversikt over de tre brødrene og deres nærmeste slektskrets, som inkluderte to halvsøstre, en antatt halvbror samt brødrenes foreldre Henry Conrad Rosenbaum (d.e.) (1878–1949) og Harriet Kristensen (1881–1965).

Jeg kom ikke helt i mål med genealogien – det var fortsatt noen uavklarte spørsmål som stod igjen ved deadline. Det skyldtes delvis at jeg kom litt for sent i gang med prosjektet (og det var jo navnebevillingen jeg først og fremst hadde tenkt å fokusere på), og delvis at jeg ikke var kreativ nok i letingen etter kilder. Etter at jeg leverte artikkelen, har jeg funnet ytterligere informasjon om slektskretsen, og som både utfyller og korrigerer artikkelen, så jeg håper jeg kan komme tilbake med en kort oppfølgerartikkel i neste utgave av Genealogen. Blant de nye funnene er at jeg har funnet både fødselsattesten til brødrenes far Henry Conrad (d.e.), som ble født i Edinburgh i Skottland i 1878, samt vielsesattesten til Henry Conrads foreldre Adolf (Adolph) Rosenbaum og Helle Johanne Nilsen. Dermed har jeg også navnet på Adolfs foreldre. Videre har jeg funnet korrekt fødested og fødselsår for Halvards kone Mary Alice. Dessuten har jeg funnet flere detaljer om den antatte halvbrorens mor, slik at det er mulig å avgrense letingen etter halvbroren til en kortere periode. Jeg har kommet over mer informasjon om halvsøsteren Constanse (Henry Conrads datter fra første ekteskap) i USA. Kanskje kan denne informasjonen lede til en løsning på spørsmålet om hvor det ble av Adolf og Johanne i USA? Jeg har dog foreløbig ikke funnet ut noe mer om halvsøsteren Magdalena Henriette, f. 1909, etter at hun giftet seg i 1928. Jeg jobber videre med alle de uavklarte spørsmålene, og håper som sagt å komme tilbake med en oppfølgerartikkel senere. Forhåpentligvis vil artikkelen i herværende utgave også føre til tips fra leserne?

Slektsforskning handler ikke bare om  systematisk leting i kilder. Av og til er det tilfeldighetene som rår også. Stor var nemlig overraskelsen da jeg under letingen etter dåpen til den antatte halvbroren til Rosenbaum/Rogg-brødrene kom over en dåpsoppføring der min oldefar Oscar var oppgitt å være faren. Fødselen fant sted 4 år før han giftet seg med min oldemor, og funnet har kommet som en stor overraskelse på hele slekten. Så har jeg enda et prosjekt å jobbe med i dagene og månedene fremover ...

Short English summary: This blog article is about the latest issue of Genealogen (no. 1, 2017), the newsletter of the Norwegian Genealogical Society. In addition to a presentation of the main articles, I give some details about my own contribution, Brødrene Rosenbaum som tok slektsnavnet Rogg («The Rosenbaum brothers who took the surname Rogg»), and new findings which will hopefully lead to another article about the Rosenbaum-Rogg family.

No comments:

Post a Comment